çevirmen

Çevirmen (tercüman), çeviri (tercüme) mesleğini yapan kişi.Tercüme (Çeviri) değişik insan topluluklarının kullandıkları farklı dilleri birbirlerine aktarmak için kullandıkları yönteme verilen addır. Farklı bölge ve iklimlerde yaşayan insanlar farklı diller kullanırlar ve birbirleriyle kültürel, ticari, hukuki, edebi anlamda tanışıp kaynaşabilmek için birbirlerinin dillerini anlamaya ve aktamaya ihtiyaç duyarlar.

}

Çevirmen (tercüman), çeviri (tercüme) mesleğini yapan kişi.

Tercüme (Çeviri) değişik insan topluluklarının kullandıkları farklı dilleri birbirlerine aktarmak için kullandıkları yönteme verilen addır. Farklı bölge ve iklimlerde yaşayan insanlar farklı diller kullanırlar ve birbirleriyle kültürel, ticari, hukuki, edebi anlamda tanışıp kaynaşabilmek için birbirlerinin dillerini anlamaya ve aktamaya ihtiyaç duyarlar. İşte bu noktada devreye tercüme (çeviri) girer.

Bir dilin eğitimini almış ve deneyim kazanmış kişiler akreditasyon kuruluşları vasıtasıyla kendi bilgi ve becerilerini tescil ettirir ve böylelikle akredite olmuş olurlar. Türkiye`de bu süreç yeminli tercümanlık kurumu ile sürdürülmektedir. Yeminli Tercüman([1]), yaptığı çeviriler üzerine kendi imzasını atmasına kanunlar önünde izin verilmiş kişi anlamına gelir.

Tercüme (çeviri), yapılan işin genel adıdır. İki ana gruba ayrılır: Sözlü ve Yazılı tercüme. Aktarma işi yazılı olduğunda işi yapan kişi "mütercim" (translator), sözlü olduğunda "``tercüman``" (interpreter) adını alır. Ancak günümüzde her iki gruba da yaygın olarak tercüman denmektedir.

Tercüme çalışmalarında dil, kaynak ve hedef dil olarak iki kısma ayrılır. Hedef dil aktarımın yapılacağı dildir. Örneğin, İngilizce`den Türkçe`ye tercüme yapılacağında hedef dil Türkçe, kaynak dil ise İngilizce`dir. Bu örnekte, yani hedef dilin Türkçe olduğu durumlarda, ana dili Türkçe olan bir kişinin tercümeyi yapması en uygun çözümdür.

Tercümanlar kitap, film, makale, tez, ticari yazışma ve sözleşmeler, hukuki dokümanlar, vize evrakı vb. gibi belgeleri tercüme eden veya toplantılarda, seminerlerde, konferanslarda ardıl veya simültane çeviri yapan kişilerdir.

Yeminli Tercümanlar şu anda Türkiye Yeminli Tercümanlar Birliği [2]adı altında organize olma çalışmalarını yürütmektedirler.

Kaynaklar

Vikipedi

Diğer anlamları

çevirmen

Türkçe çevirmen kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. translator, interpreter; dragoman

çevirmen

bir yazıyı, kitabı ya da konuşmayı bir dilden başka bir dile çeviren kimse, dilmaç, tercüman, mütercim.

çevirmen

Türkçe çevirmen kelimesinin Fransızca karşılığı.
traducteur/trice [le][la]

çevirmen

Türkçe çevirmen kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Dolmetscher, Übersetzer

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.