--}}

Üretici Güçler

Üretici güçler, Marksist ekonomi politiğin temel alt kavramlarından birisidir. Ancak bu kavramın önemi yalnızca ekonomi politik açısından degil tüm bir Marksist teori açısından geçerlidir. Üretici gücler, esas olarak üretim aletleri ve araçlarından meydana gelen bir kavramlaştırmadır.

} Üretici güçler, Marksist ekonomi politiğin temel alt kavramlarından birisidir. Ancak bu kavramın önemi yalnızca ekonomi politik açısından degil tüm bir Marksist teori açısından geçerlidir. Üretici gücler, esas olarak üretim aletleri ve araçlarından meydana gelen bir kavramlaştırmadır. Üretim ilişkileriyle çelişki halinde bulunmaktadır, ve gelişiminin belli bir aşamasında zorunlu olarak değişiklikler talep etmektedir. ``Üretici güçler`` ve Üretim ilişkileri kavramları, Marksist metinlerde genelde birarada kullanılırlar ve birbirleriyle ilişki ve çelişki halinde Üretim tarzı denilen kategorinin içeriğini oluştururlar.

Üretici güçler tanımlamasının Marksist teoride, tartışmasız bir önemi sözkonusudur bu bağlamda. Tüm tarih ve toplum teorisinin analizinde temel kavramlardan birisidir Üretici gücler kavramı. Tarihin gelişmesinin ve ilerlemesinin kaynağı sonuç olarak Üretici güçlerdeki gelişmelerle ilgilidir Marksist teoriye göre. ``Üretici gücler`` gelişmesinin belli bir aşamasında, ``üretim ilişkilerinin`` zorunlu olarak değişmesini dayatırlar ve bunun sonucunda da tüm bir ``üretim tarzı`` belirli bir şekilde değişime uğrar. Üretici gücler burada toplumsal değişimin maddi çekirdeği anlamina gelmektedir.

Marks, Felsefenin Sefaleti adlı kitabında şöyle belirtir;

"Toplumsal ilişkiler, üretici güçlere sıkı sıkıya bağlıdırlar. Yeni üretici güçler sağlamak için, insanlar, kendi üretim biçimlerini değiştirirler; kendi üretim biçimlerini değiştirmek, yaşamlarını kazanma yollarını değiştirmek için de, bütün toplumsal ilişkilerini değiştirirler. Yeldeğirmeni size feodal beyli toplumu verir; buharlı değirmen ise, sınai kapitalistli toplumu".


Demek ki ``üretici gücler`` tanımlaması, Marksist teoride yalnızca ekonomik bir tanımlama değil, tüm bir Marksist teorinin belirleyici nitelikteki tarih ve toplum açıklamasının dayanaklarından birisidir. Daha sonraki çalışmalarında Marks ve Engels, üretici güçler kavramını, materyalist toplum ve tarih anlayışlarının temel kavramsal aracı olarak sürekli vurgulayacaklardır.

KaynakçaKaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Üretici Güçler
Üretici güçler