Damping

Rekabeti ortadan kaldırmak ve bir pazarı elde etmek için düşük fiyatla mal satma. İç piyasada bulunan mallar üzerinde,...

DAMPING (inglizce) türkçe anlamı

1. i. ıslatma

DAMPING (türkçe) anlamı

2. uluslararası pazarları elde etmek ya da elindeki malı elden çıkarmak için düşük fiyatla satma.
3. ucuzluk
indirim.

DAMPING (türkçe) anlamı

4. bakınız ucuzluk.
5. 2. anlamı SoNuM.
6. 3. anlamı sönüm. amortisman. söndürme.
7. 4. sönüm. amortisman.
1.
Damping tanım:
Kelime: 2damp
2. İşlev: verb
3. transitive senses
4. 1 a : to affect with or as if with a noxious gas : CHOKE b : to diminish the activity or intensity of <damping down the causes of inflation> damps out compass oscillations> c : to check the vibration or oscillation of (as a string or voltage)
5. 2 : DAMPEN
6. intransitive senses : to diminish progressively in vibration or oscillation
7. ,n. capacity built into a mechanical or electrical device to prevent excessive instability
8. making humid or wet
n. dumping,

DAMPING (türkçe) ingilizcesi

9. n. capacity built into a mechanical or electrical device to prevent excessive instability
10. making humid or wet
11. n. dumping,

Damping (ingilizce) fransızcası

1. n. humidité
2. moiteur
3. trempage

Damping (ingilizce) almancası

1. [damp] v. anfeuchte
2. dämpfen

Damping (ingilizce) italyancası

1. s. inumidimento
2. attrito
3. smorzamento (elettr.)

Damping (ingilizce) ispanyolcası

1. [damp] v. humedecer
2. mojar
3. amortiguar
4. amortecer
5. desalentar
6. desanimar

Damping (ingilizce) portekizcesi

1. [damp] v. umedecer
2. desanimar
3. desalentar
4. amortecer

Damping (ingilizce) flemenkcesi

1. zn. capaciteit in mechanisch of elektrisch instrument om overmatige instabiliteit ter voorkomen
2. het droog of nat maken
Rekabeti ortadan kaldırmak ve bir pazarı elde etmek için düşük fiyatla mal satma. İç piyasada bulunan mallar üzerinde, belli fiyatlarda satılan mallar için, fiyat indirmesi şeklinde tatbik edilebildiği gibi, dış piyasaya satılan mallar için de tatbik edilebilir. Böylece, normal denen fiyatların altında satılmış olan mallar, çeşitli rekabetleri kaldırmak suretiyle, alıcı miktarında bir artma meydana getirmiş olur.
Önceki Paylaşımlar