Python

Gaia'nın doğurduğu efsanevi yılan. Yüz tane başı, alev kusan yüz tane ağazı vardı. Apollon tarafından öldürüldü.

PYTHON (türkçe) anlamı

1. kh piton
2. zPyt
3. piton
4. Delfi civarında Apollon tarafından öldürülmüş olan çok büyük bir yılan.
5. 2. anlamı piton yılanı.
1.

Python İngilizce anlamı ve tanımı

Python anlamları
    (noun) A diviner by spirits.(noun) Any species of very large snakes of the genus Python
2. and allied genera
3. of the family Pythonidae. They are nearly allied to the boas. Called also rock snake.
Python tanım:
Kelime: py·thon
4. Söyleniş: 'pI-thä
5. n
6. -th&
7. n
8. İşlev: noun
9. Kökeni: Latin
10. monstrous serpent killed by Apollo
11. from Greek PythOn
12. from PythO Delphi
13. : any of various large constricting snakes (as a boa)
14. especially : any of the large oviparous snakes (subfamily Pythoninae of the family Boidae) of Africa
15. Asia
16. Australia
17. and adjacent islands that include some of the largest existing snakes
18. [python illustration]
19.
Python nesnel (object oriented), yorumlanabilen (interpreted) ve etkileşimli (interactive) bir programlama dilidir. Çok temiz söz dizimi (syntax) vardır. Modüler yapıyı, sınıf sistemini ve her türlü veri alanı girişini destekler. Hemen hemen her türlü platformda çalışabilir. (Unix, Mac, Windows, Amiga, Symbian Os bunlardan bir kaçıdır).

Linkler

  • http://www.python.org Python programlama dili ana sayfası

  • Önceki Paylaşımlar