Salish

Saliş ya da Salish/Salishan/Séliš şu anlamlara gelebilir:

Salish (fransızca) ingilizcesi

1. (m) n. Salish
2. family of Native North American languages spoken by the Salish people,n. cluster of American Indian people who inhabit British Columbia (Canada) and the northwestern United States
3. member of such American Indiansn. family of Native North American languages spoken by the Salish peoplen. Salish
4. family of Native North American languages spoken by the Salish people,

Salish (ingilizce) fransızcası

1. n. Salish
2. groupe d'améridiens (indiens d'Amérique) habitant la Colombie britannique (Canada) et aux Nord-Ouest des Etats-Unis
3. membre de cette tribu améridiennen. Salish
4. famille des langues originaire de l'Amérique du Nord parlée par le peuple Salish (Indien)

Salish (ingilizce) almancası

1. n. Salish
2. Indianervolk in British Columbia (Kanada) und den Nordwesten der USA lebend
3. Angehöriger diesen Volkesn. Salish
4. nordamerikanische Sprachfamilie

Salish (ingilizce) italyancası

1. s. gruppo di lingue indiane nord americane parlate dai popoli Salish

Salish (ingilizce) ispanyolcası

1. s. familia de lenguas nativas norteamericanas hablada por el pueblo Salish

Salish (ingilizce) portekizcesi

1. s. grupo de índios norte americanos que habitam a Colôbia Britânica (Canadá) e noroeste dos Estados Unidos
2. membro de tal tribos. família de línguas nativas norte americanas faladas pelo povo Salish

Salish (ingilizce) flemenkcesi

1. zn. stam van Amerikaanse Indianen die Brits Columbia (Canada) bewoonden en het noordwesten van V.S.
2. lid van deze Amerikaanse Indianenzn. familie van autochtone Amerikaanse talen gesproken door de Salishbevolking
Salish ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa: Saliş

Kaynak

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Salish maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

Önceki Paylaşımlar