Sin

Nanna Sümer mitolojisindeki ay-tanrıdır. Kaderin tanrısı olarak da anılan Nanna, Enlil ve Ninlil`in oğludur. Nanna Sümerce "aydınlatıcı" mânâsına gelir.

SIN (inglizce) türkçe anlamı

1. f. günah işlemek
2. suç işlemek
3. i. günah
4. suç
5. kabahat

SIN (türkçe) anlamı

6. yaşanılmış olan süre
7. yaş
8. ölü gömülen yer
9. gömüt
10. mezar
11. kabir
12. metfen
makber.

SIN (türkçe) anlamı

13. Ölü gömülen yer
14. gömüt
15. mezar
16. kabir
17. metfen
18. makber:Sana ibret gerek ise / Gel göresin bu sinleri.- Yunus Emre. Yaşanılmış olan süre
19. yaş:Hoş uyanık da olsam
20. biz sindekileri artık erkekten saymazlar ya...- H. Taner.
21. 2. anlamı günah işleme
22. suç
23. günah
24. live in sin nikahsız olarak karı koca hayatı yaşam
25. sin offering günahların affedilmesi için sunulan şey
26. besetting sin insanların daima işlemeye meyilli oldukları günah
27. kusur
28. deadly sin büyük günah
29. affolunmaz günah
30. günah i.
31. 3. anlamı günah. suç. kabahat. günah işlemek. günaha girmek.
32. 4. korkudan yere çökmek
33. korkup çekilmek
34. sin
35. çömelmek

Sin (fransızca) ingilizcesi

1. (sinus) prep. until
2. up to,

Sin İngilizce anlamı ve tanımı

Sin anlamları
    (noun) A sin offering
3. a sacrifice for sin.(noun) To depart voluntarily from the path of duty prescribed by God to man
4. to violate the divine law in any particular
5. by actual transgression or by the neglect or nonobservance of its injunctions
6. to violate any known rule of duty
7. -- often followed by against.(noun) To violate human rights
8. law
9. or propriety
10. to commit an offense
11. to trespass
12. to transgress.(noun) An embodiment of sin
13. a very wicked person.(adv.
14. prep
15. & conj.) Old form of Since.(noun) Transgression of the law of God
16. disobedience of the divine command
17. any violation of God's will
18. either in purpose or conduct
19. moral deficiency in the character
20. iniquity
21. as
22. sins of omission and sins of commission.(noun) An offense
23. in general
24. a violation of propriety
25. a misdemeanor
26. as
27. a sin against good manners.
Sin tanım:
Kelime: sin
28. Söyleniş: 'sin
29. İşlev: noun
30. Kökeni: Middle English sinne
31. from Old English synn
32. akin to Old High German sunta sin and probably to Latin sont-
33. sons guilty
34. est is -- more at IS
35. 1 a : an offense against religious or moral law b : an action that is or is felt to be highly reprehensible sin to waste food> c : an often serious shortcoming : FAULT
36. 2 a : transgression of the law of God b : a vitiated state of human nature in which the self is estranged from God
37. synonym see OFFENSE
38.
Sin ile eşanlamlı (synonym) kelimeler
Blunder
39. Hell
40. Sine
41. Sinning
42. Transgress
43. Trespass
44. Wickedness
45. ,n. breaking of a religious or moral law
46. offense
47. wrongdoing
48. v. break a moral or religious law
49. transgress
50. commit an offense
51. prep. until
up to,

SIN (türkçe) ingilizcesi

52. n. breaking of a religious or moral law
53. offense
54. wrongdoing
55. v. break a moral or religious law
56. transgress
57. commit an offense
58. prep. until
59. up to,

Sin (ingilizce) fransızcası

1. n. péché
2. crime
3. transgression
4. v. pécher

Sin (ingilizce) almancası

1. n. Sünde
2. Schande
3. Verbrechen
4. v. sünden

Sin (ingilizce) italyancası

1. s. (Rel) peccato
2. (estens) delitto
3. offesa
4. v. (Rel) peccare
5. macchiarsi di una colpa
6. commettere un errore

Sin (ingilizce) ispanyolcası

1. s. pecado
2. indecencia
3. inmoralidad
4. v. pecar
5. ser pecador

Sin (ingilizce) portekizcesi

1. s. pecado
2. crime
3. transgressão
4. delito
5. v. pecar

Sin (ingilizce) flemenkcesi

1. zn. zonde
2. overtreding
3. ww. zondigen
}

Nanna Sümer mitolojisindeki ay-tanrıdır. Kaderin tanrısı olarak da anılan Nanna, Enlil ve Ninlil`in oğludur. Nanna Sümerce "aydınlatıcı" mânâsına gelir. Kutsal şehri Ur`dur. Babil ve Asur`da ise bu tanrıya Sin denmiş, ve ona Harran`da da tapılmıştır. Kanatlı bir boğayı süren Sin`in lapis lazuliden bir bıyığı vardı.

Karısı Ningal olan Nanna/Sin, Utu (Shamash - Güneş) ve İnanna`nın (daha sonraları İştar) babasıdır. Bazı metinlere göre İşkur da onun çocuğudur.

Takvimin ve bereketin de tanrısı olan Sin`in sembolleri hilal, boğa ve üç ayaklı bir iskemledir. Babil ve Asur`un büyük şehirlerinde tapınakları bulunan Sin`in iki ana tapınağı vardır; güneyde Ur ve kuzeyde Harran. Ur`daki baş tapınağının adı ``E-gish-shir-gal`` = "Yüce Işığın Evi", Harran`daki tapınağının adı ise ``E-khul-khul`` = "Zevklerin Evi" idi.

Astral-teolojik sistemde 30 sayısı ile temsil edilirdi. Büyük bir ihtimalle 30 sayısı bir kameri aydaki ortalama gün sayısından (yaklaşık 29.53) türemiştir.

Sin (Nanna - Ay), Shamash (Utu - Güneş) ve İştar (İnanna - Dünya) ile birlikte Mezopotamya tanrılarının ikinci üçlüsünü oluştururlar.

Kaynakça

Kaynak

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Sin maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

Önceki Paylaşımlar