Abaza

Abaza aşağıdaki anlamlara gelebilir:

ABAZA (türkçe) anlamı

1. (Türkçe) - Karaçay-Çerkes Özerk bölgesinde yaşayan müslüman bir halk. - Abaza Hasan Paşa
Os­manlı vezirlerinden.

ABAZA (türkçe) anlamı

2. 1 . Kuzeybatı Kafkasya'da yaşayan bir halk.
3. 2 . Bu halka mensup olan kimse.

ABAZA (türkçe) anlamı

4. kuzey kafkasya'da
5. abhazistan'da yaşayan
6. çoğunluğu hıristiyan olan halktan müslüman olanlara türkiye'de verilen ad.
7. cinsel doyum için üreme organlarının elle uyarılması
8özdoyum
9istimna
10mastürbasyon
Abaza ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa: Abhazlar

Önceki Paylaşımlar