Abaza aşağıdaki anlamlara gelebilir:

ABAZA (türkçe) anlamı
1. kuzey kafkasya'da
2. abhazistan'da yaşayan
3. çoğunluğu hıristiyan olan halktan müslüman olanlara türkiye'de verilen ad.
4. cinsel doyum için üreme organlarının elle uyarılması
5. özdoyum
6. istimna
mastürbasyon.
ABAZA (türkçe) anlamı
7. 1 . Kuzeybatı Kafkasya'da yaşayan bir halk.
8. 2 . Bu halka mensup olan kimse.
ABAZA (türkçe) anlamı
9. (Türkçe) - Karaçay-Çerkes Özerk bölgesinde yaşayan müslüman bir halk. - Abaza Hasan Paşa
10. Os­manlı vezirlerinden.
Abaza ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa: Abhazlar

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Abaza Paşa

  Abaza Paşa ( .... - 1634) Abaza Paşa, asi Halep Valisi Canbolatoğlu'nun hazinedarı iken onun yenilgiye uğraması sırasında yakalanmış, ancak Yeniçeri Ağası Halil Ağa'nın aracılığı ile bağışlanmıştı. 1621 yılında Erzurum Beylerbeyi olan Abaza Paşa, Sultan İkinci ...

  Abaza Hasan Paşa

  Abaza Hasan Paşa ('-1659) Osmanlı tarihinde Abaza isyanları olarak tanınan ayaklanmalara adı karışmış, IV. Mehmet zamanında zorbalıklarıyla ün salmış bir vezirdir. Türkmen aşiretlerinin ağası bulunduğu sırada görevinden atıldığı için, Kastamonu dolaylarında ...

  Abaza Paşa İsyanı

  Sultan Genç Osman'ın öldürülmesini bahane eden sipahiler 22 Mayıs 1622 günü ayaklandılar. Abaza Paşa'nın ayaklandığı haberinin de İstanbul'a gelmesi üzerine Genç Osman faciasını bahane eden sipahiler ikinci kez ayaklandılar. Olayların bu şekilde gelişmesi üzerine, Sultan ...

  Abaza Mehmed Paşa

  Abaza Mehmed Paşa (?-1634) Osmanlı veziri, valisi, devlet adamı, kumandanı ve isyancı lideriydi.

  Abaza Siyavuş Paşa

  Abaza Siyavuş Paşa, II. Süleyman saltanatında, 23 Eylül 1687 - 2 Şubat 1688 tarihleri arasında beş ay dokuz gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

  Köprülü Damadı Abaza Siyavuş Paşa

  Abaza Siyavuş Paşa II. Süleyman saltanatında, 23 Eylül 1687 - 2 Şubat 1688 tarihleri arasında beş ay dokuz gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

  Abaza Dili

  Abazaca (Abazaca: Абаза Бызшва, Abaza Bızşva), Kuzeybatı Kafkas dillerinden biridir. Abazaların konuştuğu bu dil, Abhazca ile yakın akrabadır.

  Eflak

  Voyvoda III. Vlad, Drakula ya da Kazıklı Voyvoda (Rumence: Voyvoda Tepeş) 1448, 1456-1462 yılları arası ve 1476 yıllarında Eflak beyliğinin voyvodası (prens) idi.

  Trabzon

  Trabzon Karadeniz bölgesinin doğusunda yer alan il. İl toprakları 40° 33’ ve 41° 07’ kuzey enlemleriyle 37° 07’ ve 40° 30’ doğu boylamları arasında yer alır. Batıdan Giresun, güneyden Gümüşhane ve Bayburt, doğudan Rize illeri, kuzeyden ise Karadeniz ile çevrilidir. Trafik ...

  Abaza

  Abaza aşağıdaki anlamlara gelebilir:

  Bozcaada

  Bozcaada' ya tarihin ilk dönemlerinde Lefkofris denilirmiş. Bu adın nereden geldiği hakkında çok fazla bilgimiz yoktur. Daha sonra adaya Tenedos denilmiştir. Bu ad mitolojiden gelmektedir.

  Abazaca

  Abazaca (Абаза Бызшва, ``Abaza ByzÅ¡wa``), Kuzeybatı Kafkas dillerinden biridir. Abazaların konuştuğu bu dil, Abhazca ile yakın akrabadır.Bugün Kuzey Kafkasya`da 40.000 kişi tarafından konuşulur. Abazaların önemli bölümü(%75) 1864 göçüyle ...