Abaza aşağıdaki anlamlara gelebilir:...

ABAZA (türkçe) anlamı
1. kuzey kafkasya'da
2. abhazistan'da yaşayan
3. çoğunluğu hıristiyan olan halktan müslüman olanlara türkiye'de verilen ad.
4. cinsel doyum için üreme organlarının elle uyarılması
5. özdoyum
6. istimna
mastürbasyon.
ABAZA (türkçe) anlamı
7. 1 . Kuzeybatı Kafkasya'da yaşayan bir halk.
8. 2 . Bu halka mensup olan kimse.
ABAZA (türkçe) anlamı
9. (Türkçe) - Karaçay-Çerkes Özerk bölgesinde yaşayan müslüman bir halk. - Abaza Hasan Paşa
10. Os­manlı vezirlerinden.

Abaza hakkında bilgiler

Abaza ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Abhazlar