Açık Oturum Nedir

açık oturum ne demektir bilen yazsinn

açık oturum nedir açık oturum nedir
2009-10-25T17:38:18+02:00
senpozyum
0 Yorum Yap
açık oturum nedir açık oturum nedir
2009-10-19T14:27:44+03:00
Geniş halk kitlelerini ilgilendiren bir konunun, bir başkan yönetiminde dinleyiciler önünde konuyla ilgili farklı düşüncelere sahip uzmanları tarafından tartışıldığı konuşmalara açık oturum denir. Açık oturum, büyük bir salonda dinleyiciler önünde yapılabileceği gibi stüdyoya davet edilen dinleyiciler önünde veya dinleyici grubu olmadan da radyoda ya da televizyonda yapılabilir. Konuşmacı sayısının 3 veya 5 kişi olarak tespit edildiği açık oturumlarda başkan önce konuyu açıklar, sonra konuşmacıları tanıtır ve kendi belirlediği sıraya göre söz verir. Konuşmacılar sırayla 2-3 tur konuşurlar. Başkanın konu hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Başkan, sırasıyla ve dönüşümlü olarak konuşmacılara sorular yöneltir, gerektiğinde kısa bir değerlendirme yapar. Tartışma boyunca tarafsız olmak, konuşmacılara verilen süreyi dengeli bir şekilde ayarlamak, tartışma kurallarının dışına çıkılmasını engellemek başkanın görevleri arasındadır.

- Açık oturumun süresi konuya göre ayarlanmalıdır.
- Açık oturumun amacı problemlere yeni bakış açıları getirmektir.
- Açık oturum ile panel özellikleri yönüyle birbirlerine çok benzerler. Hatta bazı Kitaplarda panel ile açık oturum aynı tartışma türü olarak verilir. Aralarındaki en belirgin fark üslup farkıdır. Açık oturumlardaki tartışmalar panellere göre daha hararetli geçer. Açık oturumda konuyla ilgili farklı fikirler tartışılırken panellerde bir konunun farklı özelliklerine değinilir.
0 Yorum Yap
açık oturum nedir açık oturum nedir
2009-10-13T09:36:19+03:00
Güncel,siyasal,sosyal ve bilimsel konularınveya sorunların herkesin izleyebileceği bir biçimde açık olarak tartışıldığı toplantı
0 Yorum Yap
açık oturum nedir açık oturum nedir
2009-10-06T20:38:49+03:00
açık ooturum birden fazla kişinin bir araya gelerek belirli bir konuda tartışıp konuşmasına denir.
NOT:Bu bir kısa tanımdır.
0 Yorum Yap
açık oturum nedir açık oturum nedir
2009-09-29T15:37:37+03:00
Güncel konuların oratya koydukları Yani bir tartışma şeklidir Herkes kendi düşündükleri Hiçbir zorluk altında kalmadan Söyleyecekleri Bir tartışma ortamıdır. BAY BİRAZ GÜZEL CEVAPLAR YAZALIM LÜTFEN TAMAM MI?
0 Yorum Yap
Önceki Paylaşımlar