Ad

Somut ve soyut bütün varlıkları dilegetiren sözcük... Felsefede özellikle adcılık akımı, ad kavramını önemsetmiştir. Ad ve adlama çağdaş mantığın ve semantiğin başlıca konusudur. Çağdaş mantığa göre sadece her sözcük değil, her söz ve her deyiş bir addır.

AD (inglizce) türkçe anlamı

1. reklâm
2. duyuru
3. ilan

AD (türkçe) anlamı

4. İsim
5. nam
6. şöhret
7. şan
8. itibar
9. haysiyet

AD (türkçe) anlamı

(Arapça) Erkek ismi - Çok eskiden Yemen taraflarında bulunan ve Hud peygam­ber tarafından imana getirilemediği için Allah tarafından yok edildiğine inanılan bir kavmin adı. Kur'an-ı Ke-rim'de bu kavim aynı isimle anılmış ve başlarından geçen hadiseler geniş­çe ele

AD (türkçe) anlamı

10. sayma
11. sayılma
1. pref. toward
2. at
3. n. advertisement
4. prep. until
5. up to
till,

AD (türkçe) ingilizcesi

6. pref. toward
7. at
8. n. advertisement
9. prep. until
10. up to
11. till

Ad (ingilizce) fransızcası

1. pref. préfixe de direction
2. n. petite annonce

Ad (ingilizce) almancası

1. [A.D. (anno domini) ]n. nach Christi Geburt
2. pref. richtungsweisende Vorsilbe
3. n. Anzeige
4. Inserat

Ad (ingilizce) italyancası

1. pref. prefisso (verso
2. nella direzione di)
3. s. (fam) annuncio pubblicitario
4. inserzione

Ad (ingilizce) ispanyolcası

1. pref. prefijo que indica dirección
2. s. anuncio
3. anuncio comercial
4. anuncio publicitario
5. aviso
6. aviso publicitario

Ad (ingilizce) portekizcesi

1. pref. prefixo indicativo de direção
2. s. anúncio

Ad (ingilizce) flemenkcesi

1. pref. beginsel dat wijst op richting
2. zn. advertentie
Ad ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa: Somut ve soyut bütün varlıkları dilegetiren sözcük...

Felsefede özellikle adcılık akımı, ad kavramını önemsetmiştir. Ad ve adlama çağdaş mantığın ve semantiğin başlıca konusudur. Çağdaş mantığa göre sadece her sözcük değil, her söz ve her deyiş bir addır. Adın nesnesine uygunluğu ve başka adlardan ayırdedici anlamı önemlidir. Yeni olgucular ve çağdaş semantik okul bu kavramla ilgili birçok öneriler ileri sürmüşlerdir. Örneğin semantik okula göre sömürü bir addan ibarettir, bu ad dilden atılırsa sömürü olayı da ortadan kalkar. Semantik Okul, Adcılık.
Önceki Paylaşımlar