Adriyatik Denizi

Adriyatik Denizi

Adriyatik Denizi, Akdeniz'in bir koludur. Çevresinde İtalya, Yunanistan, Arnavutluk, Hırvatistan, Slovenya ve Karadağ bulunmaktadır. Adriya ismini Po Nehri'nin denize döküldüğü delta üzerindeki Adris şehrinden alır.

ADRIYATIK DENIZI (türkçe) ingilizcesi

1. Adriatic Sea,
Akdeniz’in bir parçası olan bu deniz, Balkan yarımadası ile İtalya Yarımadası arasında bulunur. Otranto Boğazı ile (genişliği 80 km) İyon denizine birleşir. Yüzölçümü 132 bin kilometrekaredir. Uzunluğu 800, en geniş yeri 220 kilometredir. Kuzey-batıdan, güney-doğuya doğru uzanır. Dilimizde bu denizin eski adı Venedik Körfezidir. Adriya ismini Po Nehrinin denize döküldüğü delta üzerindeki Adris şehrinden alır.

Derinliği azdır. Kuzey bölgede ortalama derinlik 70-80 metredir. Burada en derin yer Cara kuzey-doğusunda 243 metredir. Güney bölgede ise en derin yer Bocch Cattaro önünde 1251 metredir. Tuzluluk derecesi binde 35 ile 16 arasında değişir. Doğu sahilleri girintili ve çıkıntılıdır. Doğusunda Arnavutluk, Hırvatistan, Slovenya ve Karadağ, batısında İtalya vardır.

Adriya Denizinin doğu kıyılarının güneyi bataklık, batı kıyıları ise 150-200 m derinlikte kumsaldır. Her iki sahil de iyi limanlardan mahrumdur. Bu denizin en elverişli limanı Orta Avrupa yolu üzerinde bulunan Venedik limanıdır. Gel-git (med-cezir) hadiseleri ile 90-95 cm yükselir ve alçalır. Bu alçalma ve yükselme güneyde yarım metre, Venedik ve Trieste limanlarında ise bir metreyi bulur.

Adriya Denizinin doğu sahilleri, on dokuzuncu asır başlarına kadar Osmanlı Devletinin hakimiyeti altında idi.
Adriyatik denizi Adriyatik denizi
2008-09-18T21:27:48+03:00
Adriyatik Denizi, Akdeniz''in bir koludur. Çevresinde İtalya, Yunanistan, Arnavutluk, Hırvatistan, Slovenya ve Karadağ bulunmaktadır.
0 Yorum Yap
Adriyatik denizi Adriyatik denizi
2008-09-09T00:00:00+03:00 · Adriyatik Denizi
Adriyatik Denizi haritadaki konumu.
Adriyatik Denizi haritası
Adriyatik Denizi
Bu haritaya tıklayrak dinamik hale getirebilirsiniz. Detaylı Adriyatik denizi haritası için tıklayınız
0 Yorum Yap
Önceki Paylaşımlar