Afet

Afet

Afet, insanlar için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, insanın normal yaşantısını ve eylemlerini duruduracak veya kesintiye uğratacak doğal veya insan kökenli olaylara verilen genel bir isimdir.

AFET (türkçe) anlamı

1. Belâ. Musibet. Büyük felâket. Dâhiye.
2. Mc: Son derece güzel.

AFET (türkçe) anlamı

3. (Arapça) Kadın ismi 1. Büyük felaket
4. bela
5. musibet. 2. Çok güzel kadın
dil­ber

AFET (türkçe) anlamı

6. doğanın neden olduğu yıkım
7. felaket
8. güzelliğiyle insanı şaşkına çeviren
9. aklını başından alan kadın.kıran
10. hastalıkların dokularda yaptığı bozukluk.çok kötü
11. sakınma
12. günah

AFET (türkçe) ingilizcesi

1. [Committee on Foreign Affairs (EU)]n. disaster
2. calamity
3. bane
4. cataclysm
5. catastrophe
6. blight
7. knockout
8. stunner
9. kayo
10. a bewitching beauty,

AFET (türkçe) fransızcası

1. calamité [la]
2. cataclysme [le]
3. fléau [le]

AFET (türkçe) almancası

1. n. Geißel
2. Landplage
Afet, insanlar için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, insanın normal yaşantısını ve eylemlerini duruduracak veya kesintiye uğratacak doğal veya insan kökenli olaylara verilen genel bir isimdir.

Bir olayın afet olarak nitelendirilebilmesi için insanları veya insanların yaşamını sürdürdüğü çevreyi etkili biçimde etkileyecek kadar büyük olmalıdır. Buradan yola çıkarsak afet bir olaydan ziyade bir olayın doğurduğu sonuçtur. Afetlerin doğurduğu sonuçlara bakıldığında; en başta can ve mal kaybına neden oldukları görülür. Can kayıpları insan ve hayvanların ölmesi; mal kayıpları ise eşya bina ve tarım alanlarının zarar görmesidir. Kayıpların bir kısmı doğrudan hemen afetle birlikte ortaya çıkarken bir kısmı ise belirli bir süre sonra ortaya çıkabilir. Örneğin sel sırasında can ve mal kaybı meydana gelmektedir. Ancak sel baskınından sonra sellerin getirdikleri moloz, kum ve çamur tarım alanlarını verimsizleştirerek dolaylı ve uzun süreli zararlar da meydana getirebilmektedirler.

Doğal afetler

}

Doğanın kendi davranışlarından kaynaklanırlar. Fakat doğaya karşı en çok savaşan unsur olan insan bu tür doğal afetlerin de tetikleyicisi olabilmektedir.

Oluşma hızına göre doğal afetler

Yavaş gelişenler

Ani gelişenlerBeşeri (İnsan kaynaklı) afetler

Doğanın kendi gücü dolayısıyla değil de insanın doğaya olan etkileşiminin aşırılışması sonucunda oluşan afetlerdir. Örnek vermek gerekirse; orman yangınlarının bir bölümü, yerleşim yerlerinde görülen büyük yangınlar gibi.

Kaynak

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Afet maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

Önceki Paylaşımlar