Afyon

Afyon Haşhaş bitkisinin genç kapsüllerinin (meyvalarının) özel bir bıçakla enine çizilmek suretiyle dışarı çıkan ve hava ile temasta katılaşan sütüdür. Türkiye’de yetiştiği yerler: Afyon, Isparta Uşak, Denizli. Elde edildiği bitki: Haşhaş (Papaver somniferum),

AFYON (türkçe) anlamı

1.

Olgunlaşmamış haşhaş kapsüllerine yapılan çizintilerden sızan

2. güçlü bir zehir olmakla birlikte içinde morfin
3. kodein vb. uyuşturucular bulunan madde.
4.

Afyon

5. özel
6. isim

Türkiye'nin Ege Bölgesi'nde yer alan illerinden biri.

AFYON (türkçe) anlamı

7. olgunlaşmamış haşhaş kapsüllerine yapılan çizintilerden sızan
8. sonradan katılaşan süt.uyuşturucu etkisi olan nesne.içinde morfin ve kodein gibi birçok uyuşturucu maddeler bulunan
9. güçlü bir zehir olmakla birlikte
10. hekimlikte kullanılan değerli bir ilaç.

AFYON (türkçe) ingilizcesi

1. [Afyonkarahisar]n. opium
2. poppy
3. opium poppy
4. smoke

AFYON (türkçe) fransızcası

1. opium [le]

AFYON (türkçe) almancası

1. n. Opium
Eski adı Afyon olan ilimiz hakkında bilgi için bakınız: Afyonkarahisar

AFYON (Opium); Alm. Opium (n.), Fr. Opium, İng. Opium. Familyası: Gelincikgiller (Papaveraceae), Türkiye’de yetiştiği yerler: Afyon, Isparta Uşak, Denizli. Elde edildiği bitki: Haşhaş (Papaver somniferum),

Haşhaş bitkisinin genç kapsüllerinin (meyvalarının) özel bir bıçakla enine çizilmek suretiyle dışarı çıkan ve hava ile temasta katılaşan sütüdür.

Kapsülden çıkan süt (lateks) önce beyazdır, sonradan koyu esmer bir renk alır. Afyon sakızı denen bu katılaşmış süt, yine özel bıçaklarla toplanır. Bu şekilde elde edilen afyon, çok eski zamanlardan beri ilaç ve keyif verici olarak kullanılmaktadır. Bu işler için Hindistan’da, Çin’de, Eski Mısır’da haşhaş başları kullanılmıştır. Hipokrat, eserlerinde haşhaştan bahsetmiştir. Plinius (M.S. 23), haşhaş başlarının çizilerek afyon elde edildiğini yazmıştır.

Opium deyimi de Yunanca opos (özsuyu)dan gelir. Romalı bilgin Dioskorides eserlerinde afyonu uzun uzun anlatmaktadır. Türk-İslam hekimlerinden Razi, İbn-i Sina ve İbn-i Zübeyr, afyonu öksürüğe karşı kullanmışlardır.

Afyonun bileşiminde yaklaşık % 20-25 oranında alkaloid vardır. Bundan başka reçine, kauçuk, yağ, mum, müsilaj ve asitler de vardır. Türk afyonlarının içinde % 10-25 nisbetinde alkaloid bulunur. Türk afyonu morfin bakımından dünyada en zengin afyondur. Türk afyonunda 25 çeşit alkaloid bulunur. Bu alkaloidlerin başlıcaları şunlardır:

Morfin: Afyonun en önemli alkaloididir. % 12’sini teşkil eder. Tıpta çok iyi bir ağrı dindiricidir. Keyf verici olarak kullanılması da yaygındır.

Kodein: Morfine göre daha az zehirlidir. Alışkanlık yapma özelliği morfinden daha azdır. Daha çok öksürük kesici olarak kullanılır.

Papaverin: Uyuşturucu (narkotik) etkisi fazla değildir. Kaslar üzerinde kasılmayı önleyici etkisi vardır.

Morfinde bundan başka tebain, narkotin, lavdanin, reaodin gibi alkaloidler de vardır.

Afyonun tıbbi kullanımından başka uyuşturucu olarak kullanımı da yaygındır. Özellikle içinde morfine karşı alışkanlık meydana getirmesi çok önemli bir sosyal olay haline gelmiştir. Morfinman annelerin çocukları anne karnında bu maddeye alışmakta, doğunca morfin açlığı hissetmektedirler. Afyon alkaloidlerinin elde edilmesinden sonra, bunların formüllerinde bazı değişiklikler yapılarak tedavide kullanılmıştır. Bu maddelerin keşfinden maksat; morfin ve diğer afyon alkaloidlerinin ağrı kesici, öksürük dindirici vs. faydalı te’sirlerinin arttırılması; alışkanlık yapıcı, kusturucu v.s. gibi zararlı ve istenmeyen etkilerinin ise azaltılmasıdır. Bu gayeyle bir çok sun’i veya yarı sun’i maddeler elde edilmiştir.

Toplumda her yaş ve sınıftan kişi morfin bağımlılığına tutulabilmektedir. Bu bakımdan haşhaş ekimi her ülkede hükumetlerin kontrolü altında yapılır. Afyon ticareti daima kontrol altına alınmaya çalışılmış ve çalışılmaktadır. Yurdumuzda önceleri yaygın olan afyon ziraati bugün çok sınırlı bir bölgede yapılır. Bu bakımdan Türkiye, kaçak afyon ekimi ve ticaretine karşı büyük bir başarı sağlamıştır.
afyon afyon
2010-08-12T22:19:10+03:00
afyonun koması meşurdur birde kaymagı
0 Yorum Yap
afyon afyon
2010-05-08T14:42:59+03:00
MRB...Arkadaşlar bir kıraç hayranı ve fanatiği olarak belirtmeden geçemiyeceğim...bikere KIRAÇ kahramanmaraşda doğdu ve 10 yaşına kadar maraşda yaşadı...sonrasındada istanbula yerleşti...bilgilerinize...
0 Yorum Yap
afyon afyon
2010-03-22T21:13:21+02:00
Afyonlarahisar'dan Şuhut'a giderken şehir çıkışında sağ tarafta Şehit Yılmaz Çınar camiini geçince yol bir anda sol tarafa kaydırılmış olup özellikle gece trafğinde kaxa yapma ihtimali %80 civarındadır. Adı geçen uerde arazi müsait olup 40-50 kamyon ihzarat ile dolgu yapılarak düz yoldaki kesinti ortadan kalkacaktır. Dolayısiyle olacak kazalar olmadan önlenmiş olacak. Şu andaki durum Karayollarının. Belediyenin, Belediye Başkanının ve ilgililerin yüz karasıdır. Belki uyanırlar görevini yaparlar. Buna hiçbir mazeret gösretilemez. Kanunlar devletten yanadır. Resmi kurumların hod be hod el koyma yetkisi vardır. İlgilenirlerse memnun oluruz. Saygılarımla.
Necip Şenbaba
0 Yorum Yap
afyon afyon
2009-11-08T22:29:48+02:00
ege ve akdenız bölgesınde afyon dedınmı insanların bakısı degısıyor hiç afyonlu tanımışlarmı bi sormak lazım sırf ön yargı insanın yiyidi merti orda afyonda
0 Yorum Yap
afyon afyon
2009-09-02T04:33:11+03:00
Emeklmht. Rumuzu ile 12.19.2008 tarihinde yazılan bir yorum var.Harita güzel ama AFYONKARAHİSAR İl Adı yazılı değil neden?.... Sayın Editör yorumlardan uzak yaşıyor galiba.
0 Yorum Yap
Önceki Paylaşımlar