Ağız, Lehçe Ve Şive Arasındaki Farklar Nedir Nelerdir?

lehçe ağız şive arasındaki farklılıklar nelerdir?

Ağız, lehçe ve şive arasındaki farklar şöyledir:

Lehçe: Yada bir dilin, tarihî gelişim sürecinde, bilinen dönemlerden önce o dilden ayrılmış ve farklı biçimde gelişmiş kolları. Örneğin Türkçe bir dil ancak Türkçe'nin bir çok lehçesi yada çeşidi vardır; Türkiye Türkçesi, Azeri Türkçesi, Uygur Türkçesi gibi. Yani Lehçe uluslararası bir farklılıktır.

  • Örnek: Türkçe'de : "Gelmek" kelimesi;
    • Azeri Türkçesinde : Galmak,

    • Kazak Türçesinde : Kelüv,

    • Özbek Türkçesinde : Kelmak

    • Uygur Türkçesinde kalmak


Ağız: Bir ülkenin çeşitli bölge, il veya ilçelerinin sözcükleri söyleyiş bakımından birbirinden ayrı olan konuşmalarına denir. Lehçe'de uluslararası bir farklılık varken; Ağızda, sadece bir ülkenin kendi içerisinde meydana gelen ses değişmeleri yani söyleyiş farklılığı söz konusudur. Örneğin; Ege Ağzı'nda genellikle "biliyorum" sözcüğü yerine "biliyom" kullanılır.

Şive: Bir dil veya lehçenin daha az konuşma farkları gösteren ve bölgeden bölgeye veya şehirden şehire değişebilen küçük kollarına denir. anlaşılacağı üzere Ağız tüm bir ülkenin içinde meydana gelen söyleyiş farkı iken; Şivede ise, sadece bir bölge (Anadolu bölgesi yada herhangibir şehir) içerisinde değişen söyleyiş farklılıklarıdır.

Lehçe, Ağız ve şive hakkında detaylı bilgi için :
http/www.turkcebilgi.com/soru_cevap_13532_agiz-lehce-sive-nedir-nelerdir.html

0 Yorum Yap
Önceki Paylaşımlar