Akraba

Akrabalık, bireyleri, kan bağları, evlilik ya da evlat edinme yoluyla birbirine bağlayan bir ilişkidir. Akrabalık ilişkilerinde, tanım gereği evlilik ve aile söz konusu olsa da, bu kurumlardan çok daha geniş kapsamlıdır.

AKRABA (türkçe) anlamı

1. kan ya da evlilik yoluyla birbirine bağlı olan kimseler
2. yakın
3. hısım.oluşma yönünden aynı kaynağa dayanan şeyler.biri
diğerinin sonucu olan şeyler.

AKRABA (türkçe) anlamı

4. kan ya da evlilik yoluyla birbirine bağlı olan kimseler
5. yakın
6. hısım
7. oluşma yönünden aynı kaynağa dayanan şeyler.
8. biri
diğerinin sonucu olan şeyler.

AKRABA (türkçe) anlamı

9. 1 . Kan veya evlilik yoluyla birbirine bağlı olan kimseler
10. hısım
11. Geceleyin
12. babam
13. amcam
14. akrabamız
15. hepsi istasyonda idiler.- Y. K. Beyatlı.
16. 2 . Oluşma yönünden aynı kaynağa dayanan şeyler:
17. Akraba diller.-
18. 3 . mecaziBiri
19. diğerinin doğurduğu sonuç veya olgular:
20. Zulüm zorbalıkla akrabadır.-
21. Atasözü
22. deyim ve birleşik fiiller
23. akraba çıkmak
akraba olmak

AKRABA (türkçe) anlamı

24. kan ya da evlilik yoluyla birbirine bağlı olan kimseler
25. yakın
26. hısım.oluşma yönünden aynı kaynağa dayanan şeyler.biri
diğerinin sonucu olan şeyler.

AKRABA (türkçe) anlamı

27. kan ya da evlilik yoluyla birbirine bağlı olan kimseler
28. yakın
29. hısım.oluşma yönünden aynı kaynağa dayanan şeyler.biri
diğerinin sonucu olan şeyler.

AKRABA (türkçe) anlamı

30. kan ya da evlilik yoluyla birbirine bağlı olan kimseler
31. yakın
32. hısım.oluşma yönünden aynı kaynağa dayanan şeyler.biri
diğerinin sonucu olan şeyler.

AKRABA (türkçe) anlamı

33. kan ya da evlilik yoluyla birbirine bağlı olan kimseler
34. yakın
35. hısım.oluşma yönünden aynı kaynağa dayanan şeyler.biri
36. diğerinin sonucu olan şeyler.

AKRABA (türkçe) ingilizcesi

1. adj. related
2. connected
3. akin
4. akin to
5. agnate
6. allied
7. connate
8. consanguine
9. kindred
10. agnatic
11. related through the male side of the familyn. relative
12. flesh and blood
13. kin
14. agnate
15. cognate
16. connection
17. connexion
18. kinsman
19. family relation (especially a male)
20. kinswoman
female relative,

AKRABA (türkçe) ingilizcesi

21. adj. related
22. connected
23. akin
24. akin to
25. agnate
26. allied
27. connate
28. consanguine
29. kindred
30. agnatic
31. related through the male side of the familyn. relative
32. flesh and blood
33. kin
34. agnate
35. cognate
36. connection
37. connexion
38. kinsman
39. family relation (especially a male)
40. kinswoman
female relative,

AKRABA (türkçe) ingilizcesi

41. adj. related
42. connected
43. akin
44. akin to
45. agnate
46. allied
47. connate
48. consanguine
49. kindred
50. agnatic
51. related through the male side of the familyn. relative
52. flesh and blood
53. kin
54. agnate
55. cognate
56. connection
57. connexion
58. kinsman
59. family relation (especially a male)
60. kinswoman
female relative,

AKRABA (türkçe) ingilizcesi

61. adj. related
62. connected
63. akin
64. akin to
65. agnate
66. allied
67. connate
68. consanguine
69. kindred
70. agnatic
71. related through the male side of the familyn. relative
72. flesh and blood
73. kin
74. agnate
75. cognate
76. connection
77. connexion
78. kinsman
79. family relation (especially a male)
80. kinswoman
female relative,

AKRABA (türkçe) ingilizcesi

81. adj. related
82. connected
83. akin
84. akin to
85. agnate
86. allied
87. connate
88. consanguine
89. kindred
90. agnatic
91. related through the male side of the family
92. n. relative
93. flesh and blood
94. kin
95. agnate
96. cognate
97. connection
98. connexion
99. kinsman
100. family relation (especially a male)
101. kinswoman
female relative,

AKRABA (türkçe) ingilizcesi

102. adj. related
103. connected
104. akin
105. akin to
106. agnate
107. allied
108. connate
109. consanguine
110. kindred
111. agnatic
112. related through the male side of the familyn. relative
113. flesh and blood
114. kin
115. agnate
116. cognate
117. connection
118. connexion
119. kinsman
120. family relation (especially a male)
121. kinswoman
122. female relative,

AKRABA (türkçe) fransızcası

1. parent/e [le][la]

AKRABA (türkçe) almancası

1. n. Aasgeier
2. Angehörige: Angehörigen
3. Verwandteadj. verwandt
Akraba ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa: Alm. Verwandte (p.), Fr. Parenté, İng. Relative. Kan ve evlilik yoluyla olan hısımlık. Kan yoluyla meydana gelen akrabalıkta; anne, baba, kardeşler en önce gelenlerdir. Kardeşler kız ve erkek olabilir. Bunların büyüğüne, kız ve oğlan olmasına göre “abla”, “ağabey” denir. Babanın ve annenin annelerine “nine” veya “anneanne, babaanne”, babalarına ise “dede” denir. Annenin kız kardeşine “teyze”, erkek kardeşine “dayı”, babanın erkek kardeşine “amca”, kız kardeşine ise “hala” ismi verilir. Bunların çocukları ise, teyzeoğlu, dayıoğlu amcaoğlu, halaoğlu diye anılır.

Evlenmeden meydana gelen akrabalık ise, biraz daha karışıktır. Bu akrabalığın esasını karı - koca teşkil eder. Bunlar iki ayrı aileden gelmişlerdir. Kızın annesi, babası erkeğe “damat”, erkeğin annesi ve babası da kadına “gelin” derler. Kocanın kız kardeşi gelin için “görümce”, erkek kardeşi de “kayın” olur. Kızın, kız kardeşi erkek için "baldız," erkek kardeşi de "kayınbirader" olur. Kadın kocasının, koca da karısının anne ve babasına kayınpeder, kayınvalide derler. Buradaki kayın, kaim yani “yerine geçen” manasına kullanılmaktadır.

İki kız kardeşle evlenen erkekler birbirlerine “bacanak” derler. Kardeşlerin hanımları ise birbirlerinin “eltisi”, eşlerin anne ve babaları birbirlerinin “dünürü” olur. Çocuklar; dayı, amca ve erkek kardeşlerin eşlerine “yenge” der.

Türk-İslam aile yapısında bir de süt kardeşliği vardır. Bu aynı anneden süt emenler arasında olan yakınlık ve akrabalıktır ( Süt Kardeşlik).

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi
Önceki Paylaşımlar