--}}

Alam Halfa Savaşı

Alam Halfa Savaşı, 30 Ağustos - 6 Eylül 1942 tarihleri arasında II. Dünya Savaşı`nın Kuzey Afrika Cephesi`de, Rommel komutasındaki Alman-İtalyan kuvvetleri ile Bernard Montgomery komutasındaki Birleşik Krallık 8. Ordu`su arasında gerçekleşen savaşlardır.

Harekat öncesi

Rommel`in Birleşik Krallık kuvvetlerinin El Alameyn mevzilerine 1 Temmuz - 27 Temmuz 1942 tarihleri arasında gerçekleştirdiği taarruz başarısız olmuştu ancak General Auchinleck`in karşı taarruzları da büyük kayıplarla başarısız olmuştu. Churchill, 4 Ağustos 1942 günü Kahire`ye gelmiş ve Harekat Saha Komutanı General Auchinleck`i ve 8. Ordu komutanı görevlerinden alarak yerlerine General Alexander ile General Montgomery`yi atamıştır. Ağustos ayı içinde Kuzey Afrika`daki Alman ve İtalyan birlikleri kayda değer takviye almışlardır.

Rommel`in planı

Rommel`in planı şöyledir. İtalyan piyade tümenleri İngiliz cephe hattı boyunca cephe taarruzu yaparken 15. ve 21. Panzer Tümenleri ile İtalyan Ariete Zırhlı Tümeni ile Trieste Motorize Tümeni, Kattara Çöküntüsü`nün kuzeyinden doğu yönünde taarruz edeceklerdir. Daha sonra kuzey yönüne dönerek Halfaya Tepeleri`nin doğu tarafından geçerek denize ulaşacaklar ve İngiliz birliklerinin geri bağlantısını keseceklerdir. Ancak bu harekatın bir baskın tarzında gelişmesi gerekmektedir. Dolayısıyla zırhlı ve motorize dört tümenin mayınlı araziden gece taarruzu ile geçmeleri ve günün ışımasına kadar en az 50 km. ilerlemiş olmaları gerekmektedir.

Savaş

Rommel`in taarruz birlikleri 30 Ağustos 1942 gecesi ileri harekata geçmişler ancak umulandan daha sert bir savunmayla karşılaşmışlardır. Karşılaşılan bu sert direniş harekatı baskın niteliğinden çıkarmıştır. Üstelik Alman-İtalyan araçları açısından akaryakıt sıkıntısı da baş göstermiştir. Harekatın baskın niteliğini kaybetmesi üzerine Rommel, harekat planını değiştirmiş ve Halfaya Tepesi`nin doğusundan ilerlemek yerine bu tepeye taarruza geçmiştir. Ancak İngiliz 22. Zırhlı Tugayı`nın topçusunun iyi organize edilmiş ateşi, ilerlemeye olanak vermemiştir. Rommel izleyen iki gün boyunca akaryakıt sıkıntısı ve gece gündüz süren hava saldırıları yüzünden etkili bir harekata girişemedi ve 3 Eylül 1942 günü çekilme kararı verdi. 6 Eylül günü Rommel`in birlikleri taarruz çıkış hatlarına çekilip savunma düzeni almışlardır.

Linkler

  • http://www.topedge.com/panels/ww2/na/halfa.html Kroki


Şablon:Kuzey Afrika Cephesi

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.