Amonyak

Amonyak Azot ve Hidrojenden oluşan renksiz ve kötü kokulu bir gazdır.Kimyasal formülü NH3'tür Amonyak azot içeren (gübre, ilaç, boya, parfüm ) maddelerin sentezlenmesinde ilk aşamadır.

AMONYAK (türkçe) anlamı

1. azot ve hidrojen bileşimi olan
2. keskin kokulu bir gaz.
3. içinde bu gazın eritilmiş bulunduğu su
nişadırruhu.

AMONYAK (türkçe) anlamı

4. 1 . Azot ve hidrojen birleşimi olan
5. keskin kokulu bir gaz (NH3).
6. 2 . İçinde bu gazın eritilmiş bulunduğu su
7. nişadır ruhu.

AMONYAK (türkçe) ingilizcesi

1. adj. ammoniac
2. ammoniacal
3. of ammonia (type of gas)
4. n. ammonia
5. colorless soluble gas (Chemistry),

AMONYAK (türkçe) fransızcası

1. alcali volatil
2. ammoniaque [le]

AMONYAK (türkçe) almancası

1. n. Ammoniak
Amonyak Azot ve Hidrojenden oluşan renksiz ve kötü kokulu bir gazdır. Kimyasal formülü NH3'tür Amonyak azot içeren (gübre, ilaç, boya, parfüm ) maddelerin sentezlenmesinde ilk aşamadır. Ayrıca amonyak OH-1 iyonu içermediği halde zayıf baz özelliği gösterir. Buharlaşma ısısı çok yüksek olduğundan soğutucu gaz olarak da kullanılır. Molekül kütlesi 17.0304 g/mol, kaynama noktası -33.34 °C (239.81 K)dır. Molekül şekli üçgen piramittir. Molekülleri polar olduğundan su içinde yüksek oranda çözünür.

Amonyak, gübre, ilaç, boya, parfüm gibi maddelerin sentezlenmesinde ilk aşamada kullanılmaktadır. Amonyak ayrıca temizlik maddelerinde de kullanılır. Amonyak canlılar için zehirli bir maddedir, kullanılırken dikkat edilmesi gerekir. Amonyak kovalent bağlı bileşiktir.Ametal+Ametal bağıdır. Molekülleri polar olduğundan su içinde yüksek oranda çözünür. Amonyak molekülleri kendi aralarında olduğu gibi su molekülleri ile de zayıf hidrojen bağları oluşturur. Bu sebepten suda çok çözünür. 1 atm basınç ve 0 derecede 1 litre suda 1300 litre, 20 derecede ise 700 litre amonyak çözünür. Oda koşullarında doymuş amonyak çözeltisi yüzde 34 lük olup yoğunluğu 0,88 g/ml dir.

Piyasada amonyak adı altında satılan maddeler amonyağın sulu çözeltisi olan amonyum hidroksittir.

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Amonyak

  Amonyak Azot ve Hidrojenden oluşan renksiz ve kötü kokulu bir gazdır.Kimyasal formülü NH3'tür Amonyak azot içeren (gübre, ilaç, boya, parfüm ) maddelerin sentezlenmesinde ilk aşamadır.

  Amonyak (NH3)

  Protein metabolizması sonucu oluşan azot ve hidrojen bileşimi olan keskin kokulu bileşik.

  Maser

  Maser Atomların, dışarıdan uyarılması neticesinde dışarıya salınan radyasyon yardımı ile elde edilen, genliği yükseltilmiş elektromanyetik dalga. Maser, önceleri ilk maserin mikrodalga frekansında çalışması sebebiyle İngilizce (Mikrovawe Amplification by stimulated Emission of ...

  Soda

  Ticârî önemi olan ve temizlik maksadı ile de kullanılan kimyevî bir madde. Kimyevî formülü sodyum karbonattır. Suyu alınmış sodyum karbonat (Na2CO3) endüstride; on mol kristal suyuna sâhip Na2CO3l0H2O ise çamaşır sodası olarak temizlik işlerinde kullanılır. Sodanın ...

  Vim

  1- VIM ya da açık hali ile Vi Improved - Geliştirilmiş Vi, Bram Moolenaar isimli programcı tarafından yazılmış ve özellikle programcılar, sistem yöneticileri, vs. tarafından çok kullanılan bir metin editörüdür. Söz konusu yazılım açık kodlu, özgür yazılım kategorisinde ...

  Su

  Su, bilinen tüm yaşam biçimleri için gerekli ve vazgeçilmez olan tatsız ve kokusuz bir maddedir. Su, canlıların yaşaması için hayati bir öneme sahiptir. Canlılık için gereken tüm fiziksel olaylar hep suyun özellikleri ile gerçekleşebilmektedir, bu nedenle biyologlar suya "yaşam ...

  Baz

  BAZ Alm. Base, Fr. Base, İng. Base. Kimyada alışılagelmiş olarak, sulu çözeltileri acı tatta, sabunumsu kayganlıkta ve fenoltaleini pembeye dönüştüren, asitleri nötralize eden kimyasal bileşikler. Alkali metal hidroksitleri (potasyumhidroksit ve sodyum hidroksit) ve toprak alkali ...

  Soğutma

  Isı kaybı veya sıcaklığı azaltmak. Soğutma kapasitesi birimi “ton soğutma”dır. Bir ton buzun 24 saat içinde ergiyip, 0°C’de su hâline gelmesi için çevresinden emdiği ısıya 1 ton soğutma denir. 1 ton soğutma, 3333 cal/saat değerine eşittir.

  Yağ

  Lipit, hem bitki hem de hayvan hücrelerinde yedek madde olarak depolanan maddeler.

  Leke

  Leke Sıvı maddelerin damlaması veya dökülmesi neticesinde, sınırları belli bir yüzeyde kalan izler. Bir yüzeyde çeşitli sebeplerden dolayı ortaya çıkan renk değişiklikleri, parlak ve şeffaf cisimler üzerinde görülen karanlık veya beyazlık, değerli taşların üzerinde ...

  Toprak

  Toprak hava ve su gibi, canlıların yaşaması için vazgeçilmez unsurlardan bir diğeri de topraktır. Toprak, bitki örtüsünün beslendiği kaynakların ana deposudur.