anadoluda kurulan ilk türk devleti hangisidir ismi nedir devletin özellikleri nelerdir detaylı bilgi lütfen

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Türk Kurtuluş Savaşı

  Kurtuluş Savaşı (İstiklal Harbi), 1. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkmış Osmanlı İmparatorluğu'nun savaşı kazanan devletlerce paylaşılmasına karşı Türk ulusunun verdiği mücadeledir.

  Ilk çağ Uygarlıkları

  ilk çağ uygarlıkları nelerdir yada kimlerdir? ilk çağ uygarlıkları hakkında beni bilgilendirirmsiniz?

  Karkamış

  Karkamış, Gaziantep ilinin bir ilçesidir. Karkamış, Gaziantep'in sanayi yönünden en az gelişmiş ilçesi ise de, Suriye-Türkiye sınır kapılarını ilçe bünyesinde barındırdığı için konumu itibarıyla önemli bir yere sahiptir.

  Türkiye'de Kurulmuş Tarihi Devletler Listesi

  Türkiye'de kurulmuş tarihi devletler listesi, günümüzde Türkiye'nin Asya (Anadolu) ve Avrupa (Trakya) kıtalarındaki topraklarını merkez alarak kurulmuş yani başkenti bu topraklar üzerinde olan Ortaçağ, Yeni Çağ ve Yakın Çağ dönemleri içindeki tüm siyasi birlikleri, ...

  Türkiye'deki Azınlıklar

  Azınlık, bir ülkenin içinde, çoğunluk halka mesup olmayan, ancak kendine ait bir kültürü, dili olan bir topluluktur. Hukuki çerçevede ise azınlık, belirli yasalar ve anlaşmalar çerçevesinde ayrıcalıklı hak ve ödevlere sahip olan bir topluluk olarak tanımlanır.

  Antalya

  Antalya Akdeniz sahilinde turizm bakımından çok gelişmiş bir il. Türkiye'nin muz ve portakal bahçesi olarak isimlendirilen Antalya; Akdeniz kıyısında, İçel (Mersin) Konya, Isparta, Burdur ve Muğla illeri ile çevrilidir. İl toprakları 36°06' ve 37°27' kuzey enlemleri ile 29°14' ve ...

  Bala

  Balâ, Ankara'nın bir ilçesi.Keskin,Kaman ve Kulu ilçelerine sınırı bulunan ilçe, Ankara'ya 76 km'lik asfalt yol ile bağlıdır.

  Arkeolojinin Tanımı

  Arkeolojinin Tanımı:a.Kelime Anlamı:Arkhaio: eski (yunanca)logos: bilim (yunanca)Arkeloji kelimesi bu iki kelimenin birleşiminden oluşmuştur. Yani kelime manası ile eskinin bilimidir.

  Divriği, Sivas

  Divriği, Sivas ilinin bir ilçesidir. Türkiye'nin en zengin demir yataklarına sahiptir.

  Kayılar (şehir)

  Kayılar Osmanlı Devleti'nin kurucuları Kayı Boyu'nun Rumeli'de yerleştiği şehir. Gazi Evrenuz Bey (veya Evrenos Bey) ve arkadaşları tarafından kurulan stratejik şehirin adıdır.

  Osmaniye (şehir)

  Osmaniye, Osmaniye ilinin merkezi olan şehirdir. Çukurova ilk çağlardan itibaren çeşitli uygarlıklara (Hitit, Pers, Roma) beşiklik yapmıştır.

  Sivas (merkez)

  Sivas, İç Anadolu'nun en eski ve önemli kentlerinden biridir. Şehir nüfusu 2008 yılına göre 314.595'tir.