Anatomik

Anatomik

Anatomi, Yunanca'da "çıkarmak" anlamına gelen "ana" ve "kesmek" anlamına gelen "tome"den türetilmiş bir kelimedir. Canlıların yapısı ve düzeni ile ilgilenen bilim dalıdır.

ANATOMIK (türkçe) anlamı

1.
2. 1 . Anatomi ile ilgili.
3. 2 . İnsan vücudunun anatomisi ile ilgili.
Anatomik ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa: Anatomi

Önceki Paylaşımlar