Anayasanın 5. Maddesi Nedir

cevap arıyorum

anayasanın 5. maddesi nedir anayasanın 5. maddesi nedir
2009-11-09T23:05:38+02:00

Anayasa'nın 5. Maddesi


Devletin temel amaç ve görevleri, Türk Milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.
0 Yorum Yap
Önceki Paylaşımlar