Ankara'nın Nüfusunun Artma Sebebi Nedir?

Ankara'da nüfus artışının sonuçları


* Yayılış alanları çok genişleyerek tarım alanları yerleşime açılmıştır.
* Hızlı nüfus artışı özellikle büyük şehirlerde gecekondulaşmayı arttırmıştır.
* Genç ve dinamik nüfusun artmasına sebep olmuş, dolayısıyla çalışabilir nüfusun toplam nüfusa oranı yükselmiş, yeni iş olanaklarını gerekli kılmıştır.
* Artan nüfusun her türlü ihtiyacını karşılamak için daha fazla kaynak ayırma zorunluluğu doğmuştur.
* Özellikle büyük şehirlerimizde ciddi çevre sorunları gelişmekte ve belediye hizmetleri aksamaktadır.
0 Yorum Yap
Ankara, başkent olmadan önce birkaç bin kişilik bir nüfusa sahipti; ancak başkent olduktan sonra önce İstanbul ve İzmir'den sonra en kalabalık üçüncü kent oldu, ardından İzmir'i geçerek İstanbul'dan sonra Türkiye'nin en kalabalık kenti oldu. Ankara bugün dünyanın en kalabalık 45. kentidir. Kent nüfusu bugün dört milyon civarında olmakla birlikte her geçen gün büyümektedir. Kent, ülkenin en çok göç alan kentlerindendir. İl nüfusu 4.466.756,58 merkez nüfusu 3.203.362 kişidir. 1990 yılında 2.583.963 olan nüfus 2000 yılında %21.48 artarak bu orana ulaşmıştır.3 Bu oran %15.78 olan İç Anadolu Bölgesi ve %18.28 olan Türkiye ortalamasından yüksektir. Kent nüfusunun %88'i kentlerde, geriye kalan %12'si köylerde yaşar.3 Ayrıca 11.608.868 kişilik İç. Anadolu nüfusunun yaklaşık dörtte biri Ankara'da yaşar. İl nüfusunun %80'i merkezde yaşar.

Nüfus artışının nedeni


Ankara, Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasi ve bürokrasi merkezidir. Hepsinden önemlisi bir başkenttir. Tüm bakanlıklar, müsteşarlıklar, TSK gibi bir çok devlet kurumunun merkezi Ankarada'dır. 10 büyük üniversite aynı şekilde Ankarada eğitim ve öğretim vermekte ve Ankara'daki bu üniversitelerin kendi nüfusları dahi 150 bin'i aşmaktadır. Nüfus artışının nedeni sanayiileşme değil; hizmet sektörüdür. Ankara ekonomisinin büyük bir bölümünüde bu hizmet sektörü oluşturur. Ayrıca pek bilinmesede tarımcılıkta ve aynı zamanda ekili toprak alanıda artışa nede olmasada büyük bir yer kaplar. Son olarak Ankara 2008 yılı Türkiye ihracatında 4.617.354 $'lık ihracatta, İstanbul, Bursa, Kocaeli ve İzmir'den sonra beşinci olmuştur.
0 Yorum Yap
Önceki Paylaşımlar