Anlatımda Tema Ve Konu Nedir? Arasındaki Fark Ve Benzerlikler Nedir?

Konu
Her yapıtın bir temeli her fikrin bir dayanağı varsa, her yazınında mutlaka bir konusu vardır. Yazı yazmaya karar veren kişi için, her varlık, her olay, her düşünce, her mesele kısacası her şey kompozisyon konusu olabilir. Üzerinde söz söylenilen, fikir yürütülen yazı yazılan herhangi bir olay, düşünce veya duruma denir.

Tema
Şiirde meydana getirilen duygu,düşünce ve hayale denir. Konudan hareketle yansıtılmak istenen duygu hali şiirin bütününe sindirilir.
*Ana Fikir: Okuyucuya iletilmek istenen düşüncedir. Yazarın, bir konuyu okuyucuya aktarma amacıyla yazmış olduğu yazının omurgasıdır.
*Başlık: Yazı başlığı o yazıda işlenilmesi düşünülen ana fikrin aynasıdır.Yazı başlığı okuyanların ilgisini çekmeli,onlara tesir etmelidir.Okuyucu başlığa bakınca yazının nelerden söz edebileceğini kestirebilmelidir.

Tema ve Konu arasındaki ilişki:
* Tema, sınırlandırılıp somutlaştırılarak "konu" haline getirilir.
* Tema daha genel, konu ise daha özel ve somuttur.
* Konu, görmek ve izlemekle algılanabilirken; tema daha çok kavranılır.

Önemli: Anlatım türü(şiir, hikaye, fıkra,makale vd.), dil ve konu işlenecek temaya göre düzenlenir.
0 Yorum Yap
Önceki Paylaşımlar