Öz sermaye nedir

Cevap: Vergi Usul Kanunu nun 192 nci maddesine göre öz sermaye, bilançonun aktif toplamı ile, borçlar arasındaki farktan ibarettir. Aynı madde gereğince, ihtiyatlar ve kâr aynı gösterilseler dahi öz sermayeden sayılırlar. Şu halde öz sermaye deyimi ile sermaye kavramının ifade ettiği anlamlar farklıdır.

Öz sermaye nedir hakkında ansiklopedik bilgi

Cevap: Vergi Usul Kanunu nun 192 nci maddesine göre öz sermaye, bilançonun aktif toplamı ile, borçlar arasındaki farktan ibarettir. Aynı madde gereğince, ihtiyatlar ve kâr aynı gösterilseler dahi öz sermayeden sayılırlar. Şu halde öz sermaye deyimi ile sermaye kavramının ifade ettiği anlamlar farklıdır. Muhasebe tekniğinde sermaye deyimi işletmeye konulan varlığı öz sermaye ise, bu varlığın belli bir tarihteki gerçek miktarını tanımlar. Bu sebeple sermaye genellikle sabit bir karakter taşıdığı halde öz sermaye değişkendir. 1

Vergi Usul Kanunu nun yukarıya alınan hükmüne ve muhasebe tekniğine göre, öz sermayeyi bulmak için önce gerçek aktif tutarı bulunur ve bu meblağdan pasifte yer alan borçlar indirilir. 2

Bilanço esasına göre ticari kazancın tespitinde, hesap dönemi başında açılış bilançosu üzerinden hesaplanan öz sermaye hesap dönemi sonundaki kapanış bilançosu üzerinden hesaplanan öz sermaye den indirilmek suretiyle ticari kazanç veya zarar bulunur. Ancak yıl içinde işletme sahip veya sahiplerince işletmeye ilave edilen değerler bu fark dan düşülür, işletmeden çekilen değerler ise bu farka ilave edilir ve sonuç olarak ticari kazanç bulunur.

1 Öz sermaye hesaplamasına ilişkin ayrıntılı açıklamalar için bakınız, Nazmi KARYAĞI, Kar Dağıtımı, İstanbul, 1999., Beyanname Düzenleme Kılavuzu s. 28-35

2 Metin ECEVİT, Ticari Kazancın Maliyeti ve Tesbiti Esasları, 6.7.1970 Tarih ve XXXVI-6/77-21 sayılı Bilim Raporu, s. 51.Yorumlar - Lütfen konu (Öz sermaye nedir) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.