Özgürlük

Kişinin kendisini belirlemesi, denetlemesi, yönlendirmesi ve düzenle­mesi durumu. Bireyin kendisini, dış baskı, etki ya da zorlamalardan bağımsız olarak, kendi arzu edilir ideallerine, motiflerine ve istekleri­ne göre yönlendirmesi. Kişinin, başkalarının buyruk ve isteklerine göre değil de, kendi is­teklerine göre davranabilmesi gücü.

Özgürlük hakkında ansiklopedik bilgi

Kişinin kendisini belirlemesi, denetlemesi, yönlendirmesi ve düzenle­mesi durumu. Bireyin kendisini, dış baskı, etki ya da zorlamalardan bağımsız olarak, kendi arzu edilir ideallerine, motiflerine ve istekleri­ne göre yönlendirmesi. Kişinin, başkalarının buyruk ve isteklerine göre değil de, kendi is­teklerine göre davranabilmesi gücü.

Başkalarının, fakat özellikle devletin keyfi müdahalelerinden masun olma. Bireylerin, başkalarına bir insan hakkı ihlali yoluyla zarar vermedikçe, istedikleri kararları alabilecekleri ve istedikleri gibi yaşayabilecekleri bir özel alanlarının olması. Bir birey, yapmak istediği bir şeyi yapması önlenmediği veya onu yaptığı için cezalandırılmadığı yahut yapmak istemediği bir şeyi yapmaya zorlanmadığı veya onu yapmadığı için cezalandırılmadığı takdirde özgürlüğe sahiptir.

Bu özgürlük anlayışına negatif özgürlük de denir. Geniş anlamda liberal gelenek içinde yer alan her çizgi, negatif özgürlüğün asıl ve/veya yeri pozitif özgürlükle ikame edilemeyecek olan özgürlük olduğunu kabul eder. Negatif özgürlüğün sınırı, teorik olarak, J. S. Mill'den kaynaklanan "zarar ilkesi" tarafından çizilir. Ancak, zaman içinde bu ilke işlenmiş ve "bir hak ihlali yoluyla zarar ilkesi" haline gelmiştir.

Pozitif özgürlük bir bakıma negatif özgürlüğü tanımlama ve geliştirme, bir bakıma onu tasfiye etme amacıyla/güdüsüyle gelişmiş/geliştirilmiş bir özgürlük kavramıdır. Buna göre, negatif özgürlüğe teorik olarak veya kağıt üzerinde sahip olmak fiilen özgür olmayı garantilemez. Negatif özgürlüğü kullanmak için gerekli mali imkanlara/somut araçlara sahip olmaya/oldurtulmaya ihtiyaç vardır. Bunun sorumluluğu genellikle devletin omuzlarındadır. Dolayısıyla, parası/mali gücü olan özgürdür. Olmayanlara devlet bunları sağlamak suretiyle özgür olma imkanı verebilir.

Pozitif özgürlüğün (bedeni) kabiliyetle (ve yeterlilikle), akli davranmakla (rasyonellik) ve siyasal katılımla (siyasi) ilgili yorumları da vardır. Mamafih, tecrübe pozitif özgürlüğün hiçbir şekilde negatif özgürlüğün yerini alamayacağını kanıtlamıştır.Yorumlar - Lütfen konu (Özgürlük) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.