Üç nokta

Üç nokta, bir noktalama işaretidir.==Kullanımı==#Tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur: ``Ne çare ki çirkinliği hemencecik ve herkes tarafından görülüveriyordu da, bu yanı…`` (Tarık Buğra)#Kaba sayıldığı için veya bir başka sebepten ötürü açıklanmak istenmeyen kelime ve bölümlerin yerine konur: ``Kılavuzu karga olanın burnu b…tan çıkmaz.

Üç nokta hakkında ansiklopedik bilgi

Üç nokta, bir noktalama işaretidir.

Kullanımı

#Tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur: Ne çare ki çirkinliği hemencecik ve herkes tarafından görülüveriyordu da, bu yanı… ( Tarık Buğra) #Kaba sayıldığı için veya bir başka sebepten ötürü açıklanmak istenmeyen kelime ve bölümlerin yerine konur: Kılavuzu karga olanın burnu b…tan çıkmaz. #Alıntılarda; başta, ortada ve sonda alınmayan kelime ve bölümlerin yerine konur: … derken şehrin öte başından boğuk boğuk sesler gelmeye başladı… (Tarık Buğra) # Sözün bir yerde kesilerek geri kalan bölümün okuyucunun hayal dünyasına bırakıldığını göstermek veya ifadeye güç katmak için konur: Binaenaleyh, biz her vasıtadan, yalnız ve ancak, bir noktainazardan istifade ederiz. O noktainazar şudur: Türk milletini, medeni cihanda, layık olduğu mevkiye isat etmek ve Türk cumhuriyetini sarsılmaz temelleri üzerinde, her gün, daha ziyade takviye etmek… ( Mustafa Kemal Atatürk) #Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için konur: Gölgeler yaklaştılar. Bir adım kalınca onu kıyafetinden tanıdılar: - Koca Ali… Koca Ali, be!. ( Ömer Seyfettin) #Karşılıklı konuşmalarda, yeterli olmayan, eksik bırakılan cevaplarda kullanılır: - Yabancı yok!<br /> - Kimsin?<br /> - Ali…<br /> - Hangi Ali?<br /> - …<br /> - Sen misin, Ali usta?<br /> - Benim!.<br /> - Ne arıyorsun bu vakit buralarda?<br /> - Hiç…<br /> - Nasıl hiç? Suya çekicini mi düşürdün yoksa !.<br /> - !. <br /> (Ömer Seyfettin) Üç nokta yerine iki veya daha çok nokta kullanılmaz.

Kaynaklar

  • http://tdk.org.tr/yazim/kurallar.htm Yazım Kuralları, Türk Dil Kurumu
  • http://yazim.sitesi.ws Temel Yazım Kılavuzu, Türkçe yazan ve konuşan herkes için vazgeçilmez bir kaynak.

    Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Üç nokta maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.    Yorumlar - Lütfen konu (Üç nokta) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.