Ünlem işareti

Ünlem işareti (!) bir ünlem ardından duyguya vurgu yapmak için kullanılır. Türk Dil Kurumu`nun ``ünlem işareti`` tanımı şöyledir::"``Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma vb. duyguları anlatan, bir doğa sesini yansıtan kelime veya cümlelerin sonuna konulan noktalama işaretinin adı, ünlem (!).

Ünlem işareti (!) bir ünlem ardından duyguya vurgu yapmak için kullanılır.
Sevinç, üzüntü, kızgınlık, korku, şaşkınlık gibi duyguları belirten, doğa seslerini yansıtan veya bir kimseyi çağırmak için kullanılan sözcüklere ünlem denir. Ünlemler tek başına kullanıldıklarında genelde bir anlam ifade etmezler.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Türk Dil Kurumu'nun ünlem işareti tanımı şöyledir: :"Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma vb. duyguları anlatan, bir doğa sesini yansıtan kelime veya cümlelerin sonuna konulan noktalama işaretinin adı, ünlem (!)."

Kökeni

Sembolün bir
Türk Dil Kurumu, Türk Dili Tetkik Cemiyeti adıyla 12 Temmuz 1932'de Atatürk'ün talimatıyla kurulmuştur. Cemiyetin kurucuları, hepsi de milletvekili ve dönemin tanınmış edebiyatçıları olan Sâmih Rif'at, Ruşen Eşref, Celâl Sahir ve Yakup Kadri'dir. Kurumun ilk başkanı Sâmih Rif'at'tır. Türk Dili Tetkik Cemiyetinin amacı, "Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini meydana çıkarmak, onu yeryüzü dilleri arasında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmek" olarak tespit edilmiştir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Latince eğlence ünlemi olan iodan köken aldığı düşünülmektedir. Bir
Latin Dili ve Edebiyatı ile Yunan Dili ve Edebiyatı iç içe iki ana bilim dalıdır ve Klasik filoloji olarak bilinmektedir. Latince'nin günümüzdeki önemi bilim dalı olmasıdır; bu nedenle batı dillerinin ve yazınlarının yanı sıra Eskiçağ ve Ortaçağ Tarihi, felsefe tarihi, epigrafi, tiyatro tarihi, Roma Hukuku gibi bir çok alanda, ayrıca Osmanlı arşivlerinde bulunan Latince yazılmış belgeler üzerinde bilimsel araştırma yapmak için gereklidir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
noktanın üstünde bulunan I harfi (
ionun ilk harfi) veya I ve O harflerinin (yine ''iodan)
Nokta, bir noktalama işaretidir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
ından ortaya çıktığı düşünülür.

Türkçede ünlem işareti

Bir noktalama işareti olan ünlem işareti, cümle sonuna konduğunda

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
cümlenin bitişini belirtir. Ayrıca
Cümle veya tümce, çoğunlukla özne, tümleç ve yüklemden meydana gelen; bir ifade, soru, ünlem veya emiri dile getiren; kendi başına anlamlı kelimeler dizisidir. Arapça cumle kökünden gelir. Bazen yan cümleciklerle anlamı pekiştirilir veya genişletilir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
kelimelerin ardında da kullanılabilir.
Kelime Seslerden meydana gelen, cümle içinde manası ve vazifesi olan en küçük söz parçası. Kelimeler, cümlede ya manalı söz parçaları olarak veya bir görevle kullanılırlar. Cümlede bir görevi olup, manası olmayan kelimeler edat ve bağlaçlardır (gibi, kadar, ile vs.); isim, sıfat, zamir, zarf, fiil ve ünlemler ise bir manası olan kelimelerdir.

İlk kelimenin varlığı, ilk insana kadar uzanır. İlk insan, ilk peygamber hazret-i adem’in birkaç dil bildiği, kendisine kitap indirildiği ilahi k
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Türk Dil Kurumu
Türk Dil Kurumu, Türk Dili Tetkik Cemiyeti adıyla 12 Temmuz 1932'de Atatürk'ün talimatıyla kurulmuştur. Cemiyetin kurucuları, hepsi de milletvekili ve dönemin tanınmış edebiyatçıları olan Sâmih Rif'at, Ruşen Eşref, Celâl Sahir ve Yakup Kadri'dir. Kurumun ilk başkanı Sâmih Rif'at'tır. Türk Dili Tetkik Cemiyetinin amacı, "Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini meydana çıkarmak, onu yeryüzü dilleri arasında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmek" olarak tespit edilmiştir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
yazım kurallarına göre; "Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümlelerin sonuna konur, Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra konur, Alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırılmak istenen sözden hemen sonra yay ayraç içinde ünlem işareti kullanılır."

Ayrıca Bakınız

 • YAZIM (İMLA)Büyük Harfler Nerede Kullanılır? Cümle Başında Mısra (dize) Başında Özel Adların Başlarında Ses Uyumu Nedir? Ek Fiil İle Sözü Birleşik Sözcükler Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler Özel Adlar nasıl Yazılmalı? Sayılar Nasıl Yazılmalı? İkilemeler Nasıl Yazılır? Kesme İşareti Nerelerde Kullanılır? Şapka (Düzeltme) İşareti Nerede Kullanılır? KısaltmalarBüyük Harfler Nerede Kullanılır? Cümle Başında Mısra (dize) Başında Özel Adların Başlarında Cümle BaşındaG
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Ünlem (dil bilgisi)

  Notlar

 • http://tdk.org.tr/tdksozluk/sozbul.asp?kelime=%FCnlem+i%FEareti TDK Güncel Türkçe Sözlük - ünlem işareti
 • http://tdk.org.tr/yazim/kurallar.htm TDK Yazım Kuralları

  Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesindeki ilgili madde kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.
  Sevinç, üzüntü, kızgınlık, korku, şaşkınlık gibi duyguları belirten, doğa seslerini yansıtan veya bir kimseyi çağırmak için kullanılan sözcüklere ünlem denir. Ünlemler tek başına kullanıldıklarında genelde bir anlam ifade etmezler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.  Yorumlar - Lütfen konu (Ünlem işareti) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.