Şiir - Cenk Şarkısı

CENK ŞARKISISebilürreşad cerîde-i İslâmiyesinden kahraman askerlerimize armağan: “Yurdunu Allâh’a bırak, çık yola: ”Cenge!” deyip çek ki vatan kurtula. Böyle müyesser mi gazâ her kula? Haydi levend asker, uğurlar ola. “Ey sürüden arkaya kalmış yiğit! Arkadaşın gitti, yetiş sen de git.

Şiir - Cenk Şarkısı hakkında ansiklopedik bilgi

CENK ŞARKISI

Sebilürreşad cerîde-i İslâmiyesinden kahraman askerlerimize armağan:

“Yurdunu Allâh’a bırak, çık yola:

”Cenge!” deyip çek ki vatan kurtula.

Böyle müyesser mi gazâ her kula?

Haydi levend asker, uğurlar ola.

“Ey sürüden arkaya kalmış yiğit!

Arkadaşın gitti, yetiş sen de git.

Bak ne diyor, cedd-i şehîdin, işit :

”Durma git evlâdım, uğurlar ola.

“Durma git evlâdım, açıktır yolun…

Cenge sıvansın o bükülmez kolun;

Süngünü tak, ön safa geçmiş bulun

Uğurun açık olsun, uğurlar ola.

”Yerleri yırtan sel olup taşmalı!

Dağ demeyip, taş demeyip aşmalı!

Sendeki coşkunluğa el şaşmalı!

Haydi git evladım, uğurlar ola.

“Yükselerek kuş gibi Balkanlara,

Öyle satır at ki kuduz Bulgar’a:

Bir daha Osmanlı’ya güç sırtara!

Git de gel evlâdım… uğurlar ola.

“Düşmana çiğnetme bu toprakları;

Haydi kılıçtan geçir alçakları!

Leş gibi yatsın kara bayrakları!

Kahraman evlâdım, uğurlar ola.

“Balkan’ı bildin mi nedir, hemşeri?

Sevgili ecdâdının en son yeri.

Bir sıla isterdin a çoktan beri

Şimdi tamam vakti… uğurlar ola

“Balkan’ın üstünde sızan her pınar

Bir yaradır, durmaz içinden kanar!

Hangi taşın kalbini deşsen: mezar!

Gör ne mübârek yer… uğurlar ola.

“Eş hele bir dağları örten karı:

Ot değil onlar, dedenin saçları!

Dinle: Şehid sesleridir rüzgârı!

Durma levend asker, uğurlar ola.

“Ey vatanın şanlı gazâ mevkibi,

Saldırınız düşmana arslan gibi.

İşte hudâ yâveriniz, hem Nebî.

Haydi gidin, haydi, uğurlar ola.

Mehmet Akif Ersoy
Yorumlar - Lütfen konu (Şiir - Cenk Şarkısı) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.