21 Aralık

21 Aralık Gregorian Takvimine göre yılın 355. günüdür. Sonraki sene için 10 (Artık yıllarda 11) gün var

21 AralıkApollo 8 fırlatma platformunda.
21 Aralık Gregorian Takvimine göre yılın 355. günüdür. Sonraki sene için 10 (
Güneş yılını esas alan ve temeli Eski Mısırlılar'a dayanan takvim. Iyonlar ve Yunanlılar kanalıyla batıya aktarılmıştır. Romalılar sezar zamanında Julyen takvimi olarak düzenlemiş ve kullanmışlardır. Yeniçağda papa 12. Gregor tarafından yeniden yapılan düzenlemelerle Gregoryan takvimi olarak anılmıştır. Günümüzde ise milat takvimi denilmektedir. Milat takvimi Hz. İsa'nın doğuşunu (sıfır) kronolojinin başlangıcı olarak kabul eder.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Artık yıllarda 11) gün var.

Olaylar

Dünyadaki olaylar

Türkiye'deki olaylar

 • Artık yıl, takvim yılının mevsimlerle ve Dünya'nın Güneş çevresinde dönme süresiyle uyumlu olması için, fazladan bir gün içeren yıllara denir.

  Gregoryen takviminde, bu fazladan gün 29 Şubat olarak seçilmiştir. Bu takvimin kurallarına göre bir yılın artık yıl olup olmadığı şöyle belirlenir:
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  1574
  1574 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  III. Murat tahta çıktı.
 • III. Murat, (d. 4 Temmuz 1546 – ö. 16 Ocak 1595). 12. Osmanlı padişahıdır. II. Selim'in Nurbanu Sultan'dan olan oğlu ve varisidir. 1574'ten 1595'e kadar 21 sene Osmanlı Devleti'nin başında bulunmuştur. Saltanatı süresince veziri olan Sokollu Mehmet Paşa'nın etkisinde kalmıştır. Saltanatı döneminde eşi Safiye Sultan, özellikle Sokollu Mehmet Paşa'nın ölümünden sonra devlet yönetiminde oldukça önemli bir rol üstlenmiştir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1876 I. Meşrutiyet ilan edildi.
 • 1876 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1902 Bütün eczanelerin imal edecekleri ilaçları aynı fiyattan satıp müşterilerinden fazla para istememeleri kararlaştırıldı. Bu amaçla kurulan komisyon, ilaç fiyatlarını belirlemeye başaladı.
 • 1902 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1918
  1918 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  İstanbul'da, 'Kilikyalılar Cemiyeti' kuruldu.
 • İstanbul, Marmara Bölgesi'nde il ve Türkiye'nin en büyük kenti. Tarih boyunca çeşitli imparatorluklara başkentlik yapan şehir, 133 milyar dolarlık yıllık üretimiyle Dünyada 34. sırada yer alır. Türkiye'nin kültür ve finans merkezidir. İstanbul, 41° K, 29° D koordinatlarında yer alır. Marmara kıyısı ve İstanbul Boğazı (Boğaziçi) boyunca, Haliç'i de çevreleyecek şekilde Türkiye'nin kuzeybatısında kurulmuştur.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1918
  1918 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Meclis-i Mebusan feshedildi.
 • Meclis-i Mebusan, Mebuslar Meclisi olarak da adlandırılır. İIk Türk Parlamentosu, "Meclis-i Umumi" (Genel Meclis) adı altında ve iki meclisli olarak, 20 Mart 1877'de çalışmalarına başladı. İki dereceli seçimler sonucu oluşan "Heyet-i Mebusan" veya bazen ifade edildiği gibi "Meclis-i Mebusan" (Milletvekilleri Heyeti), 69'u Müslüman ve 46'sı Müslüman olmayan 115 üyeden oluşuyordu.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1925 Maarif Vekili Hamdullah Suphi TANRIÖVER’in görev süresi doldu. Yerine Mustafa Necati UĞURAL atandı.
 • 1925 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1929
  1929 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Türkiye ile
  Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey yarımkürede, Avrupa ve Asya kıtalarının kesişme noktasında bulunan bir ülke. Ülke topraklarının büyük bir bölümü Anadolu yarımadasında, kalanı ise Balkan Yarımadası'nın uzantısı olan Trakya'da bulunur. Ülkenin üç yanı Akdeniz, Karadeniz ve bu iki denizi birbirine bağlayan Boğazlar ile Marmara Denizi ve Ege Denizi ile çevrilidir. Komşuları Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, Ermenistan, Nahçıvan (Azerbaycan), KKTC, İran, Irak ve Suriye'dir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  İrlanda arasında geçici ticaret antlaşması imzalandı.
 • İrlanda Cumhuriyeti ya da kısaca İrlanda. Atlantik Okyanusu'nda Britanya Adaları'nın batısındaki İrlanda Adası üzerinde kurulu Avrupa Birliği üyesi bir ülke. İrlanda, 1973'ten beri AB üyesi olmasına karşın NATO üyesi değildir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1930
  1930 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Adana'da kurulan "Ahali Cumhuriyet Fırkası" hükümet tarafından feshedildi.
 • Adana Türkiye'nin güney bölgesinde 'Beyaz Altın' (Pamuk) ambarı ve en bereketli toprakları bağrında bulunduran bir il. Türkiye'nin yüzölçümü bakımından dokuzuncu, nüfus bakımından dördüncü büyük şehridir. Doğu Akdeniz bölgesinde; Kayseri, Kahramanmaraş, Gaziantep, Niğde, İçel (Mersin), Osmaniye ve Hatay illeri ile çevrilidir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1937 Jane Fonda doğdu.
 • 1937 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1938 Devlet Şûrası Kanunu kabul edildi.
 • 1938 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1953 Serbest bölgeler kurulmasına ilişkin kanun
  1953 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  TBMM'de kabul edildi.
 • TBMM Türkiye Cumhuriyeti parlementosu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kısaltması. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Türkiye Cumhuriyeti'nin 23 Nisan 1920'de kurulmuş olan yasama organıdır. Anayasanın 108'nci Maddesine göre, yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Milletvekili genel seçimleri, dört yılda bir, serbest, eşit, tek dereceli, genel oy esaslarına göre, yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1959 Sade bir İranlı genç kız olan Farah Diba, muhteşem bir törenle
  1959 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  İran Şahı Rıza Pehlevi ile evlendi. Şah, daha önce de iki kez evlenmiş ancak çocukları olmadığı için boşanmıştı.
 • İran İslam Cumhuriyeti Asya’nın batısında yer alan bir devlet. Kuzeyinde Ermenistan, Azerbaycan, Türkmenistan ve Hazar Denizi, doğusunda Afganistan ve Pakistan, batısında Türkiye ve Irak, güneyinde Basra ve Umman körfezleri bulunur.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1963 EOKA, Akritas Planı’nın silahlı eylem safhasını uygulamaya koydu.
 • 1963 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1972 Doğu
  1972 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Berlin'de iki
  Berlin Almanya'ın başkenti. 1943'te Almanya ikiye bölününce, Berlin de Doğu Berlin ve Batı Berlin diye ikiye bölündü. Doğu Berlin, Doğu Almanya'nın başşehri, Batı Berlin ise Batı Almanya'nın bir eyaleti oldu. 1961'de Doğu Almanya tarafından yapılan ve "Utanç Duvarı" diye tanınan Berlin Duvarı, Almanya'nın bölünmüşlüğünün bir sembolüydü.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Almanya arasında "Temel Anlaşma" imzalandı.
 • 1972 Çimsa Çimento Beton Sanayi kuruldu.
 • 1972 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1973
  1973 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Cenevre'de Orta Doğu Konferansı yapıldı.
 • Cenevre İsviçre’nin güney batısında, Cenevre kantonunun merkezi olan şehir. Fransa sınırı yakınında bulunur. Cenevre, holdinglerin ve çok sayıda milletlerarası kuruluşun merkezi olarak dünyâ çapında bir finans şehridir. Şehrin nüfûsu 160.000 civârında, metropoliten alanınki ise 380.000 civârındadır.

  Cenevre, hem Germenler hem de Akdenizliler için mühim bir ticâret merkezi olarak gelişmiştir. Ekonomisi bankacılık, ticâret ve sigortacılığa dayanır. Şehi
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1974 Enerji Bakanı Erhan Işıl, yabancı petrol şirketleri ham petrol ithal fiyatını kabul etmeyerek ATAŞ'ta çalışmayı durdurmaları halinde devletin rafineriye el koyacağını açıkladı.
 • 1974 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1979
  1979 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Sovyetler Birliği Afganistanı işgal etti.
 • Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği (SSCB yada Sovyetler Birliği) 1917 Ekim Devrimi'nin ardından Çarlık Rusyası'nın yıkılması ile kurulan devlet. 1985 yılında Gorbaçov iktidarından sonra başlayan Glastnost ve Perestroyka ile başlayıp 6 yıl süren reformların ardından 1991 yılının sonunda Sovyetler Birliği resmen dağıldı.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1981 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Şahap Kocatopçu'nun görevi sona erdi. Yerine Mehmet Turgut atandı.
 • 1981 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1987
  1987 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Milli Eğitim Bakanlığı’na Hasan Celal Güzel atandı.
 • 1987 I. Özal Hükümeti sona erdi. II. Özal Hükümeti Kuruldu.
 • 1988 Lockerbie Faciasında 270 kişi hayatını kaybetti.
 • 1988 Pan Amerikan havayollarına ait Boeing 747 tipi uçaktaki bombanın patlaması ve ardından uçağın İskoçya'nın Lockerbie kasabasına düşmesi sonucu 259 kişi öldü. Lockerbie kasabasındaki 11 kişi de olayda hayatını kaybetti.
 • 1988 Ad-Hoc Komite ikinci kez toplandı ve Türkiye, 1978 yılında askıya aldığı yükümlülüklerini yerine getirmek üzere, hızlandırımış bir takvimi Topluluğa verdi ve bu takvime işlerlik kazandırdı.
 • 1989 ABD, Panama’yı işgal etti.
 • 1991 DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk öldürüldü.
 • 1991 Gürcistan dışındaki 11 devlet başkanı tarafından imzalanan bir anlaşmayla SSCB'ye son verildi ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) kuruldu. Rusya Devlet Başkanı Gorbaçov’a karşı darbe girişiminde bulunuldu. Bunun üzerine Gorbaçov 4 gün sonra istifa etti. Onun yerine Boris Yeltsin Devlet Başkanı oldu.
 • 1995 AB ile Türkiye arasında, AKÇT ürünlerini kapsayan Serbest Ticaret Anlaşması parafe edildi.
 • 1995 AB ile Türkiye arasinda, AKÇT ürünlerini kapsayan Serbest Ticaret Anlaşması parafe edildi.
 • 1998 İsrail Parlamentosu 81'e karşı 30 oyla kendisini feshetti ve
 • 1999'da yeniden seçim kararı aldı.
 • 2000
 • 1999'a kadar işlenen suçlardan dolayı şartla salıvermeye, dava ve cezaların ertelenmesine olanak sağlayan yasa, TBMM Genel Kurulu'nda aynen kabul edildi. Yasa aynı gün Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından onaylandı.

  Doğumlar

 • 1876 Josef Stalin'in doğdu.

  Ölümler

  21 Aralık Resimleri


  • Marie Curie.(d. 7 Kasım 1867,ö. 4 Temmuz 1934)

  • Apollo 8 fırlatma platformunda.  Yorumlar - Lütfen konu (21 Aralık) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.