ABD Doları

ABD Doları, ABD'nin resmi para birimidir. İşareti $, uluslararası para kodu “USD”dir (USD = United States Dollar). Dünyada en yaygın kullanılan para birimidir.

ABD DolarıEski 100 ABD Dolarının ön yüzü
ABD Doları, ABD'nin resmi para birimidir. İşareti $, uluslararası para kodu “USD”dir (USD = United States Dollar).

Dünyada en yaygın kullanılan para birimidir.
ABD Amerika Birleşik Devletleri'nin kısaltması.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
2004 yılında dünyada dolaşımda yaklaşık 700 milyar ABD Doları olduğu tahmin edilmektedir. Bu miktarın 2/3'ü
2004 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
ABD dışındadır. Bazı ülkeler ABD Dolarını yasal para birimleri olarak kabul etmektedir.

Tarihçe

Yeni kıtada kağıt para dönemi 1600'lü yılların sonlarında

ABD Amerika Birleşik Devletleri'nin kısaltması.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
İngiliz

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Kolonilerinde askeri maliyetleri karşılamak içim basılan banknotlar ile başlamıştır. İlk banknot
Koloni, bir devletin nüfusunun bir bölümünü yerleştirmek için denizaşırı bir ülkeye sahip çıkması ve yurttaşlarını oraya iskan etmesi halinde meydana gelen yeni yurttur.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1690 yılında
1690 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Massachusetts Körfezi Kolonisi'nde basılarak dolaşıma çıkmıştır. Kağıt para çıkarma yöntemi diğer Kolonilerce de kısa sürede benimsenerek yaygınlaşmıştır.

Massachusetts, ABD'nin kuzeydoğu kıyısında, New England bölgesinde yer alan bir eyaletdir. En büyük şehri ve başkenti Boston şehridir. Eyaletin adı bir Amerikan yerli kabilesi olan Massachusett kabilesinden gelmektedir ve bu kabilenin dilinde massachusett "büyük tepeler bölgesi" anlamına gelmektedir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1739 yılında ,
1739 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Benjamin Franklin'in
Benjamin Franklin, (1706-1790) Amerikalı yayımcı, yazar,kaşif, bilim adamı ve diplomat. 17 Ocak 1706'da Boston'da doğdu. 17 Nisan 1790'da Philadelphia'da öldü. On yedi çocuklu bir sabun ve mum imalatçısının onuncu oğluydu.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Philadelphia'daki matbaasında doğa manzaralı banknotlar basılmaya başlanır. Kabartma yaprak desenleri kullanılarak sahteciliğe karşı önlem alınır. Bu paralar ,
 • Philadelphia, Pennsylvania ABD'de şehir

 • Philadelphia (film) Film


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
 • 1764 yılında İngiltere kolonilerin kağıt para basma çıkarmalarını tamamen yasaklayana kadar kullanılmıştır.

  1764 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1775 yılında Kıta Kongresi , Amerikan Özgürlük Savaşını finanse etmek amacıyla kağıt para basmaya başlar. Kıta parası tırtıklı
  1775 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  İspanyol dolarına uygun olarak basılır. Yeterli karşılığı olmayan ve kolaylıkla taklit edilebilen bu banknotlar hızla değer kaybederek "Bir Kontinental bile etmez" deyimine kaynak olur.

  İspanyol güney doğu Avrupa'nın İber Yarımadası'nda yer alan İspanya'nın yerli halk|halkına verilen isimdir. Bunun yanı sıra, en büyük kısmı Latin Amerika'da olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde İspanyol kolonicilerinin soyundan gelen önemli sayıda İspanyol yaşamaktadır.


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  ABD Kongresi ,

  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1781 yılında yeni hükümetin mali operasyonlarına destek olmak amacıyla , Philadelphia'da bulunan The Bank of North America'yı ilk ulusal banka ilan eder.
  1781 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1792'de kabul edilen Tedavüle Para Çıkarma Kanunu ile ABD Darphanesi kurulur ve federal para sistemi çerçevesinde her birinin değeri
  1792 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  altın ,
  Alm. Gold (n), Fr. Or (n), İng. Gold. Kimyada Au sembolü ile gösterilen yumuşak, parlak sarı renkte metalik bir element. Atom numarası 79, atom ağırlığı 196,967, erime noktası 1063°C, kaynama noktası 2966°C ve 20°C’de özgül ağırlığı 19,3 g/cm3tür.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  gümüş veya
  Gümüş, elementlerin periyodik tablosunda simgesi Ag olan, beyaz, parlak, kıymetli bir metalik element. Atom numarası 47, atom ağırlığı 107,87 gramdır. Ergime noktası 961,9°C, kaynama noktası 1950°C ve özgül ağırlığı da 10,5 gr/cm3'tür. Çoğu bileşiklerinde +1 değerliklidir. Ag sembolü Latince argentum kelimesinden gelir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  bakır üzerinden saptanan farklı değerdeki madeni paraların basımına başlanır.

  Alm. Kupfer, Fr. Cuivre, İng. Copper. Sembolü Cu olan bir metal. Kırmızı renklidir. Takriben M.Ö. 8000 yıllarında kullanıldığı bilinmektedir.

  Özellikleri: Periyodik cetvelde 1B grubundadır. Hakiki metal olup, eksi değerleri yoktur. Gümüş ve altın ile aynı gruptandır. Atom numarası 29, Atom ağırlığı 63,546’dır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1785 yılında ABD Kongresi Doları ABD'nin para birimi olarak kabul eder.
  1785 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1791 yılında ilk Merkez Bankası kurulur. ABD Kongresi "The Bank of the United States"i 20 yıllık bir süre için ABD Hazinesinin mali temsilcisi ilan eder. Bu banka hükümet adına merkez bankası görevini yerine getiren ilk bankadır ve
  1791 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1811-
  Doğumlar
 • 22 Ekim, Alman Besteci Franz Liszt (ö. 1886)
 • 20 Mart – Napolyon’un tek yasal oğlu doğdu. Francois Charles Joseph Bonaparte yada II.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
 • 1816 yılları arasındaki kopukluk dışında
  Dünya'da Meydana Gelen Olaylar
 • Virginialı James Monroe 5. ABD başkanı oldu
 • Indiana 19. eyalet olarak ABD birliğine katıldı.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
 • 1913 yılına kadar görev yapmıştır.

  Federal hükümet ülke genelinde ilk kağıt parayı
  1913 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1861 yılında dolaşıma çıkarır. İç Savaşı finanse etmekte zorlanan Kongre
  Dünya'da Meydana Gelen Olaylar
 • Kuş olma sürecine girmiş yarı sürüngen yarı kuş dinozor fosili Arkeopiteriks fosili bulundu
 • Talyum elementi keşfedildi
 • 29 Ocak – Kansas, ABD birliğine 34. eyalet olarak katıldı
 • 4 Şubat – ABD birliğinden ayrılan köleci eyaletler Montgomery, Alabama’da toplanarak Amerika Konfedere Devletleri birliğini kurdular.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
 • ABD Hazinesine faiz getirisi olmayan vadesiz
  ABD Amerika Birleşik Devletleri'nin kısaltması.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  banknot ihraç etme yetkisi verir. Bu banknotlara , renkleri dolayısıyla "yeşil" adı takılır.
  Taşıyana, üzerinde yazan miktarın ödenmesinin, çıkaran kuruluş tarafından garanti edildiği faiz taşımayan kıymetlerdir. Yasal ödeme aracıdır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TL Banknot basmaya tek yetkili kurumdur.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1861 tarihinden bu yana dolaşıma çıkmış olan tüm ABD banknotları bugün hala geçerlidir ve üzerlerinde belirtilen değer karşılığında kabul edilir.

  Dünya'da Meydana Gelen Olaylar
 • Kuş olma sürecine girmiş yarı sürüngen yarı kuş dinozor fosili Arkeopiteriks fosili bulundu
 • Talyum elementi keşfedildi
 • 29 Ocak – Kansas, ABD birliğine 34. eyalet olarak katıldı
 • 4 Şubat – ABD birliğinden ayrılan köleci eyaletler Montgomery, Alabama’da toplanarak Amerika Konfedere Devletleri birliğini kurdular.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
 • 1862 yılında , ABD banknotlarına kalpazanlığa karşı caydırıcı nitelikler olarak , ince çizgili
  Dünya'da Meydana Gelen Olaylar
 • Emily Dickinson Massachusetts eyaletindeki Amherst kentinde bulunan evine kapanarak, 24 yıl sonraki ölümüne değin bir daha dışarı çıkmadı ve ölümünden sonra kendisini üne kavuşturan 1.800 şiiri yazdı.
 • 1 Ocak – ABD’de Özgürlük Bildirisi yayınlandı.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
 • gravürler, karmaşık
  Bir baskı tekniği olarak matbaacılıkta ve sanat ürünlerinin yaratımında kullanılan gravür, bir kazıma şekli, çukurbaskı veya oyma baskı olarak adlandırılabilir. Baskı yapılacak görüntü ahşap, metal veya taş levha üzerine çeşitli yöntemler (elle kazıyarak veya asite yedirme) aktarıldıktan sonra levha mürekkep ile sıvanır. Levhanın yüzeyi temizlenince mürekkep yalnız çukur yerlerde kalır ve levhanın üzerindeki görüntü baskı uygulanarak kağıda aktarılır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  geometrik desenler , Hazine Bakanlığının mührü ve gravürlü imzalar eklenir.

  Geometri eski adı Hendese, Alm. Geometrie (f), Fr. Geometrie (f), İng. Geometry. Uzayı ve uzayda tasarlanabilen şekilleri ve cisimleri inceleyen matematik dalı. Yunanca bir kelime olan geometri, kelime anlamı olarak yerin ölçülmesi demektir. Geometri çok eski çağlardan beri vardı. Ancak geometri ismi, bu ilmin ilk sistematik hâle gelmeye başladığı eski Yunanlılarda verilmiş olup, aksiyomatik bir ilim hâline gelmesine rağmen, halen kullanılmaktadır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1863 yılında ABD Kongresi ulusal bankacılık sistemini kurması ve ulusal banknotların basımını denetlemesi için ABD Hazinesine yetki verir.
  1863 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1865'de , kalpazanlığı kontrol altına almak üzere Hazine Bakanlığına bağlı bir denetim kurumu olarak
  1865 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  kurulur.

  1913'de çıkarılan Amerikan Merkez Bankası Kanunu , nı (Federal Reserve Bank) ülkenin merkez bankası ilan eder. Banka , Amerikan Merkez Bankası Banknotları (Federal Reserve Notes) adlı yeni bir parayı dolaşıma sunar.

  1929'da üretim maliyetini düşürmek amacıyla banknotlar yüzde 30 küçültülür , farklı değerdeki paralar için standart desenler saptanır. Bu şekilde dolaşımda bulunan tasarım sayısı azaltılır ve standartlaştırma yapılır. Bu çalışma gerçek ve sahte banknotların birbirinden ayırt edilmesini kolaylaştırır.

  Tanrıya Güveniyoruz (In God We Trust) ibaresi tüm banknotlar üzerinde kullanımı 1955'te kanunla zorunlu kılınmıştır. İlk olarak bir dolarlık 1957 Serisi Gümüş Sertifikaların tedavüle çıkarılması sırasında görülmüş, Amerikan Merkez Bankası Banknotlarında ise 1963 Serisiyle başlayarak devam etmiştir.

  Gelişmiş kopya ve baskı makineleri kullanılarak sahte banknot üretimini önlemek amacıyla emniyet şeridi ve mikrobaskı yöntemleri kullanılmaya başlanır. Bu özellikler ilk olarak 1990 serisi 100 dolarlık banknotlarda kullanılır. 1993 Serisine kadar söz konusu özellikler 1 ve 2 dolarlık banknotlar hariç tüm banknotlarda kullanılır.

  1996 yılında sahte banknot üretimini caydırmaya yönelik olarak alınan bir dizi önlem çerçevesinde Amerikan banknotlarının tasarımı 67 yıl sonra ilk kez önemli ölçüde değiştirilir. İlk yeni banknot 1996'da tedavüle çıkarılan 100 dolarlık banknottur. Bunu 1997'de 50 dolarlık, 1998'de 20 dolarlık ve 2000'de de 10 ve 5 dolarlık banknotlar izler. Gravür ve Baskı Dairesi sahte banknot üretimini önlemek amacıyla yedi ila on yılda bir tasarım değişikliğine gidileceğini ilan eder.

  2003 yılında ABD Gizli Servisi'nin yeni kurulan ne bağlanmasıyla birlikte, Amerikan dolarının sahtecilikten korunmasına yönelik faaliyetler de bir arada yürütülmeye başlanır. Aynı yıl yeni tasarımlı 20 Dolarlık banknotlar dolaşıma sunulur. Bunu 2004 yılında yeni 50 ve 2006 yılnda yeni 10 Dolar izler.

  Kaynaklar  #
 • http://www.moneyfactory.com/ ABD Darphanesi internet sitesi

  Linkler

 • http://www.moneyfactory.com/ ABD Darphanesi

 • http://www.frbsf.org/currency/ Amerikan Para Sergisi

 • http://www.moneyfactory.com/section.cfm/4 Yürürlükteki tüm dolarların resimleri

  ABD Doları Resimleri


  • Dolar işareti

  • Amerikan İç Savaşı sırasında, Amerika Konfedere Devletleri tarafından çıkarılan 22 Aralık 1862 tarihli 100 dolarlık banknot. Banknotun orta bölümünde pamuk çapalayan köleler, solda Birleşik Devletler'in 7. Başkan Yardımcısı John C. Calhoun, sağda ise ABD'nin kişileştirilmiş sembolü olan Columbia yer alır. Ağustos 1862 - Ocak 1863 aralığında, 670.000'den fazla banknot tedavüle çıkarılmıştır.[10]

  • 1 Dolar

  • Eski 100 ABD Dolarının ön yüzü  Yorumlar - Lütfen konu (ABD Doları) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.