Adnan Menderes

Adnan Menderes 1899 yılında Aydın'da doğdu. Babası İzmirli Katipzade İbrahim Ethem Bey, annesi Aydınlı Hacı Alipaşazadeler'den Tevfika Hanım'dır. Anne ve babasını küçük yaşta kaybetti. Onu anneannesi büyüttü. Tahsil hayatına İzmir İttihat ve Terakki Mektebi'nde başlayan Adnan Menderes, Kızılçulu Amerikan Koleji'nde okurken misyonerlerle başı derde girdiği için çeşitli mercilere müracaat etti. Müracaat ettiği makamların birinin başında Celal Bayar vardı.

Adnan MenderesAdnan Menderes (3 Şubat 1958 tarihli 'Time' dergisi kapağı)
Menderes'in yurda dönüşü
<p>Londra Anlaşması için Başbakan Adnan Menderes ve refakatındakileri götüren THY'nın
Menderes'in yurda dönüşü

Londra Anlaşması için Başbakan Adnan Menderes ve refakatındakileri götüren THY'nın "Sev" uçağı Londra Gatick havaalanı civarında düştü. 5 mürettebat ve 9 yolcu öldü. Kazada, Başbakan Menderes hafif yaralarla kurtuldu - 1959

Adnan Menderes ( 1899-
1899 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1961) politikacı ve eski başbakan (
1961 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1950-
1950 yılında meydana gelen olaylar.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1960).

1960 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1899 yılında
1899 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Aydın'da doğdu. Babası
Aydın Ege bölgesinde "Efeler Diyarı" olarak tanınan ve dünyanın en iyi incirinin yetiştiği il. Ege denizi, Muğla, Denizli, Manisa ve İzmir ile çevrilidir. Türkiye'nin en dağlık illerinden biridir. 37°30' ve 38°03' kuzey enlemleri ile 27°00' ve 28°57' doğu boylamları arasında yer alır.


...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

İzmirli Katipzade İbrahim Ethem Bey, annesi Aydınlı Hacı Alipaşazadeler'den Tevfika Hanım'dır. Anne ve babasını küçük yaşta kaybetti.Onu anneannesi büyüttü. Tahsil hayatına İzmir İttihat ve Terakki Mektebi'nde başlayan Adnan Menderes, Kızılçulu Amerikan Koleji'nde okurken misyonerlerle başı derde girdiği için çeşitli mercilere müracaat etti. Müracaat ettiği makamların birinin başında
İzmir, Türkiye'nin nüfus, sanayi, ticaret, turizm ve kültür yönlerinden üçüncü büyük şehridir.

Tarihi ve tabii güzellikleri ile de Türkiye'nin en güzel llerinden biridir.. 37° 45' ve 39° 15' kuzey enlemleri ile 26° 15' ve 28° 20' doğu boylamları arasında yer alır. Balıkesir, Manisa, Aydın ve Ege Denizi ile çevrilidir. İzmir, renkli bir tabiata, zengin bir tarihi mirasa ve bol ürün veren topraklara sahip bir ildir. Trafik plaka numarası 35'tir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Celal Bayar vardı. Bayar'la böyle tanışmış oldu.

Celal Bayar Türkiye Cumhuriyeti'nin üçüncü cumhurbaşkanı. 1883 yılında Bursa Gemlik ilçesinin Umurbey köyünde doğdu. İlk ve orta öğreniminden sonra memuriyet hayatına atıldı. Adalet, reji ve bankacılık sahasında memuriyet görevlerinde bulundu. 1908 yılında İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti çalışmalarına katıldı. Bu cemiyetin İzmir Şubesi Genel Sekreterliğini yaptı.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiren Adnan Menderes
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Cumhuriyet’in ilk Hukuk Fakültesi olarak 1925 yılında kurulmuştur.


...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Birinci Dünya Savaşı sırasında yedeksubay olarak askerliğini yaptı. Aydın'da bazı arkadaşlarıyla birlikte Ayyıldız Çetesi'ni kurdu. Daha sonra
Birinci Dünya Savaşı, 1914 yılında Avrupa'da başlamış, ancak dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin katılması ve diğer kıtalardaki sömürgelere de yayılması nedeniyle "dünya savaşı" olarak adlandırılmıştır. 1914'te başlayan savaş 1918 yılında sona ermiştir. 30 Ekim 1918'de Osmanlı Devleti Mondros Mütarekesi'ni imzalayarak savaştan çekildi.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Söke'de Piyade Alay Yaveri olarak savaşa katıldı. Savaştan sonra
Aydın iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.474 kilometrekare, nüfusu 67.061 dir. Yüzeyi, Büyük Menderes nehrinin meydana getirdiği çok geniş ve verimli geniş ovalarla bu ovaları çevreleyen ormanlarla...
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
İstiklal Madalyası aldı.

Kurtuluş Savaşı'nda yararlılık gösterenlere 4 Nisan 1921 tarihinde çıkarılan 66 sayılı kanuna göre TBMM tarafından verilen madalyadır. Kanuna göre sağ göğüs üzerine her gün takılır. İstiklal Madalyası'nın çıkarılmasından sonra Osmanlı dönemine ilişkin tüm madalya ve nişanlar iptal edilmiştir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Ali Fethi Okyar tarafından
Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurucusu. Pirlepe'de doğdu. İyi bir öğrenim gördü. Vatan Hürriyet Cemiyeti'nde Mustafa Kemal ile beraber çalışdı. 1908 da Paris'te ateşemiliter olan Fethi Bey, Trablusgarp Savaşı çıkınca Paris'ten ayrıldı, Afrika'da yapılan savaşlara katılmak üzere Trablusgarb'a geçti. 1913'de İttihat ve Terakki Genel Merkezi'ne üye seçilmiş ve Genel Sekreter olmuştur. Aynı yılın son aylarında Sofya'ya elçi olarak tayin edildi.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1930 senesinde kurulan ancak kısa sürede kapatılan
1930 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Serbest Fırka'nın Aydın teşkilatını kurarak başkanı oldu. Bu parti kapatılınca

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Cumhuriyet Halk Partisi'ne girdi ve 1931 yılında bu partiden Aydın milletvekili seçildi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk tarafından 9 Eylül 1923'de kuruldu. Kurtuluş Savaşı'nı örgütleyen ve yürüten "Anadolu ve Rumeli Müdaafa-i Hukuk Cemiyeti'nin" devamı olan partinin başlangıçtaki adı "Halk Fırkası"ydı.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1945 senesine kadar
1945 yılında meydana gelen olaylar.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
TBMM'de komisyon raportörlüğü yapan Adnan Menderes, o yıl Saracoğlu Hükümeti'nin getirdiği Toprak Kanunu tasarısını şiddetle tenkit ederek komisyondan istifa etti.Partide yaptıkları muhalefetten dolayı bir süre sonra
TBMM Türkiye Cumhuriyeti parlementosu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kısaltması. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Türkiye Cumhuriyeti'nin 23 Nisan 1920'de kurulmuş olan yasama organıdır. Anayasanın 108'nci Maddesine göre, yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Milletvekili genel seçimleri, dört yılda bir, serbest, eşit, tek dereceli, genel oy esaslarına göre, yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Refik Koraltan ve
Refik Koraltan (1890 - 1974)

1890'da Divriği'de doğdu. İstanbul Hukuk Fakültesini 1914'te bitirerek devlet hizmetine girdi. Savcılık, emniyet müdürlüğü yapmıştır. Kurtuluş Savaşı'nda Konya'da bir süre Kuvayı Milliye içinde çalışmış, o sırada birinci TBMM'ne Konya Milletvekili seçilmiştir. 1935 yılına kadar kesintisiz olarak milletvekilliği yaptı. O yıl yöneticilik görevine döndü. Çorum ( 1935), Trabzon ( 1937), Bursa (1939-1942) valiliklerinde bulundu.1942'de Bursa'dan milletvekili se
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Fuat Köprülü ile birlikte CHP Disiplin Kurulu tarafından
Mehmet Fuad Köprülü (1890-1966) Türk tarihçi, edebiyat araştırmacısı ve siyaset adamı. Fuad Köprülü 4 Aralık 1890’da İstanbul’da doğdu. Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa’nın soyundan gelmektedir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
12 Haziran 1945'te ihraç edildiler.

Celal Bayar da hem partiden hem de milletvekilliğinden istifa etti. Bu hareketler
12 Haziran Gregorian Takvimine göre yılın 163. günüdür. Sonraki sene için 202 (Artık yıllarda 203) gün var
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Demokrat Parti'nin
Demokrat Parti, çok sayıda siyasi partinin adı olarak kullanılmıştır:
 • Demokrat Parti, 1946 yılında kurulan ve 1960 yılında kapatılan Türk siyasi partisi.
 • Demokrat Parti, 1992 yılında kurulan ve 2005 yılında Anavatan Partisi'ne katılan siyasi parti.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
 • 7 Ocak 1946'da kurulmasına sebep oldu.
  7 Ocak Gregorian takvimine göre yılın 7. günüdür. Sonraki sene için 358 gün var (Artık yıllarda 359).
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1946 seçimlerinde Demokrat Parti'den Kütahya milletvekili olarak meclisi girdi. Celal Bayar'dan sonra ikinci adam durumuna geldi.
  1946 yılında meydana gelen gelişmeler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  nde DP oyların 53,5'ini alarak iktidar oldu. On senelik DP iktidarının tek başbakanı oldu ve o döneme damgasını vurdu. İktidarı zamanında 5 hükümet kurdu. Bu on senelik zaman içinde Türkiye'nin iç ve dış siyasetinde büyük gelişmeler oldu.Sanayileşme ve şehirleşme hamlesi başladı, köye makine girdi, ulaşım, enerji, eğitim, sağlık, sigorta ve bankacılık yeniden başladı. Türkiye kalkınma kavramıyla tanıştı.

  Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey yarımkürede, Avrupa ve Asya kıtalarının kesişme noktasında bulunan bir ülke. Ülke topraklarının büyük bir bölümü Anadolu yarımadasında, kalanı ise Balkan Yarımadası'nın uzantısı olan Trakya'da bulunur. Ülkenin üç yanı Akdeniz, Karadeniz ve bu iki denizi birbirine bağlayan Boğazlar ile Marmara Denizi ve Ege Denizi ile çevrilidir. Komşuları Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, Ermenistan, Nahçıvan (Azerbaycan), KKTC, İran, Irak ve Suriye'dir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  27 Mayıs
  27 Mayıs Gregorian Takvimine göre yılın 147. günüdür. Sonraki sene için 218 (Artık yıllarda 219) gün var
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1960 tarihinde yapılan askeri darbeyle iktidardan indirildi. Yassıada'ya hapsedildi.
  1960 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Milli birlik komitesi tarafından kurulan Yüksek Adalet Divanı'nca idama mahkum edildi. Yassıada tutuklu bulunduğu sırada çeşitli işkencelere maruz kaldı.
  27 Mayıs İhtilalinden sonra, Türk Silahlı kuvvetleri adına ve geçici olarak iktidara elkoyan heyetin adı.

  27 Mayıs hareketini gerçekleştirenler, amaçlarını sonradan yeni bir anayasa ile Atatürk devrimlerini teminat altına alma ve hukuk devletinin şartlarını yerine getirme olarak belirlediler (1924 Anayasasının Bazı Hükümlerinin Kaldırılması ve Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında l Sayılı kanun). 27 Mayıs günü radyolar aracılığıyla, müdahalenin, mevcut siyasi partilerden hiç
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  17 Eylül
  17 Eylül Gregorian Takvimine göre yılın 260. günüdür. Sonraki sene için 105 (Artık yıllarda 106) gün var.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1961 tahinde İmralı Ada'da idam edildi. Ölümünden yıllar sonra
  1961 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  17 Eylül
  17 Eylül Gregorian Takvimine göre yılın 260. günüdür. Sonraki sene için 105 (Artık yıllarda 106) gün var.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1990 tarihinde mezarı
  1990 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  İstanbul'da yaptırılan anıt mezara nakledildi.

  Aydın'da bir üniversite ve Aydın uluslararası havalimanına adı verildi.

  Linkler

 • http://www.yenisafak.com.tr/diziler/amenderes/index.html
  id="Tp35" class="robots-nocontent">İstanbul, Marmara Bölgesi'nde il ve Türkiye'nin en büyük kenti. Tarih boyunca çeşitli imparatorluklara başkentlik yapan şehir, 133 milyar dolarlık yıllık üretimiyle Dünyada 34. sırada yer alır. Türkiye'nin kültür ve finans merkezidir. İstanbul, 41° K, 29° D koordinatlarında yer alır. Marmara kıyısı ve İstanbul Boğazı (Boğaziçi) boyunca, Haliç'i de çevreleyecek şekilde Türkiye'nin kuzeybatısında kurulmuştur.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  Adnan Menderes Resimleri


  • Adnan Menderes (3 Şubat 1958 tarihli 'Time' dergisi kapağı)  Yorumlar - Lütfen konu (Adnan Menderes) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.