Ahmet Adnan Saygun

Adnan Saygun (tam adıyla Ahmed Adnan Saygun) 7 Eylül] 1907 - 6 Ocak 1991 arasında yaşamış, klasik batı müziğinde yapıtlar vermiş bir Türk bestecisi, müzik eğitimcisi ve budun müzik bilimcisidir.

Ahmet Adnan Saygun
Adnan Saygun (tam adıyla Ahmed Adnan Saygun) 7 Eylül
7 Eylül Gregorian Takvimine göre yılın 250. günüdür. Sonraki sene için 115 (Artık yıllarda 116) gün var.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1907 -
1907 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
6 Ocak
6 Ocak Gregorian takvimine göre yılın 6. günüdür. Sonraki sene için 359 gün var (Artık yıllarda 360).
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1991 arasında yaşamış,
1991 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
klasik batı müziğinde yapıtlar vermiş bir Türk bestecisi, müzik eğitimcisi ve budun müzik bilimcisidir. (bkz.
Klasik batı müziği, genelde yüksek kültür seviyesi ile bağdaştırılan, halk müziklerinden net çizgilerle ayrılmış, Avrupa kökenli ve ağırlıklı müzik türüdür.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Budun müzik bilimi)

Budun müzik bilimi müziği külturel bağlamında irdeleyen müzik bilimine denir. İngilizcesi Ethnomusicology'dir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Müzik eğitimine 13 yaşında
Müzik insan yada çalgı seslerinin, belli bir biçimsel güzellik yada duygusal ifade yaratacak biçimde düzenlenerek biraraya getirilmesini içeren sanat dalı. Bu düzenleme kültürlere göre belirlenmiş ayrı melodi ve ritm (Batı müziğinde armoni) standartlarına uygun olarak gerçekleştirilir. Sözcük kökeni Yunan mitolojisindeki esin perilerine verilen Musa adına dayanır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
İzmir'de İsmail Zühtü'den ders alarak başlayan Adnan Saygun,
İzmir, Türkiye'nin nüfus, sanayi, ticaret, turizm ve kültür yönlerinden üçüncü büyük şehridir.

Tarihi ve tabii güzellikleri ile de Türkiye'nin en güzel llerinden biridir.. 37° 45' ve 39° 15' kuzey enlemleri ile 26° 15' ve 28° 20' doğu boylamları arasında yer alır. Balıkesir, Manisa, Aydın ve Ege Denizi ile çevrilidir. İzmir, renkli bir tabiata, zengin bir tarihi mirasa ve bol ürün veren topraklara sahip bir ildir. Trafik plaka numarası 35'tir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1922 yılında Macar Tevfik Bey'in öğrencisi olmuştur.
1922 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1928 yılında devlet bursuyla müzik eğitimi için Paris'e gönderilen Saygun, ilk yapıtı sayılan Divertimento adlı orkestra yapıtını da öğrenciliği sırasında bu kentte yazmıştır. Saygun’un bu bestesi
1928 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1931’de
1931 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Paris’teki bir beste yarışmasında ödül kazanmıştır.

Paris Fransa'nın başkenti ve Île-de-France bölgesinin merkezidir ve Seine nehri'nin üzerine kurulmuştur. Tüm dünyada anıtları, sanatsal ve kültürel yaşamı ile tanınmış olan Paris aynı zamanda dünya tarihinde önemli bir şehir olmakla birlikte, başlıca ekonomik ve politik merkezler arasında yeralmakta ve uluslarası taşımacılığın geçiş noktalarından birini oluşturmaktadır. Moda ve lüksün dünya başkentidir ve "Işık Şehir" (Ville de Lumière) diye de anılmaktadır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1931'de
1931 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Türkiye'ye dönüp bir süre müzik öğretmenliğinden sonra,
Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey yarımkürede, Avrupa ve Asya kıtalarının kesişme noktasında bulunan bir ülke. Ülke topraklarının büyük bir bölümü Anadolu yarımadasında, kalanı ise Balkan Yarımadası'nın uzantısı olan Trakya'da bulunur. Ülkenin üç yanı Akdeniz, Karadeniz ve bu iki denizi birbirine bağlayan Boğazlar ile Marmara Denizi ve Ege Denizi ile çevrilidir. Komşuları Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, Ermenistan, Nahçıvan (Azerbaycan), KKTC, İran, Irak ve Suriye'dir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1934 yılında
1934 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Cumhurbaşkanlığı Orkestrasını bir yıl boyunca yönettiği sıralarda ilk Türk operası olan "Özsoy"u yazmıştır. Daha sonra İstanbul'a gidip İstanbul Belediye Konservatuarında öğretmenliğe geri döndükten sonra, 1936 Yılında ülkemize gelen Macar besteci ve budun müzik bilimcisi

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Bela Bartok'a
Macar besteci, piyanist ve müzikolog Bela Bartok 1881 yılında doğdu. Ülkesinin halk müziğini tanıtıp, sevdirdi. Uzun yıllar müzik araştırmaları yaptı.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Anadolu gezisinde eşlik etmiştir. Birlikte özellikle Osmaniye dolaylarından derledikleri türküleri notalaştırmışlardır.

Anadolu kelimesi Yunanca güneşin doğduğu yer anlamına gelen “Anatoli”dan doğmuştur. Romalılar, kendi topraklarına göre doğuda kaldığından buraya doğu toprağı anlamında Thema Anadolia demişlerdir. Anadolu isminin bir bölge adı olması ise Selçukluların Anadoluya gelmesiyle başladı.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Orkestra,
Değişik tipte sazlardan meydana gelen müzik aletleri topluluğu. Bir orkestrada nefesli sazlar, yaylı sazlar,...
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
oda müziği,
Oda müziği Klasik dönemin, senfoni Romantik dönemin ürünüdür. Romantik dönemde de oda müziği dalında en verimli olan besteciler, Klasik ilkelere bağlı kalanlar olmuştur. Schubert ve Brahms gibi.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
opera,
Opera, genellikle tarihi veya mitolojik konulu bir drama eşliğinde ortaya konan, müzikal ve teatral formda bir sahne eseridir. "klasik batı müziği" geleneğinin önemli bir parçası olan opera, bir tiyatro eserinde bulunan bir çok unsurun yanısıra, müzikal form veya dansın da içselleştirildiği bir yapı bütünlüğüne sahiptir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
bale,
''Bale, belli figürlere, adım atışlara dayalı dans ve müzikli gösteri türü.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
piyano üzerine birçok yapıtı olduğu gibi, budun müzik bilimi ile müzik egitimi konularında yayınları vardır.

Kaynak: Wikipedia
Klavsenin gelişmişi, dokunaklı bir çalgıdır. Yapım biçimi ile duvar ve kuyruklu (salon) adı verilen çeşitleri vardır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

Ahmet Adnan Saygun Resimleri
Yorumlar - Lütfen konu (Ahmet Adnan Saygun) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.