Alkali metal

{| align=right

{ | align="right"

| Grup

| 17

|- align="right"

|
Periyodik tabloda yer alan elementler, gösterdikleri belirli ortak özelliklere göre gruplar halinde incelenirler. Her dikey sütün bir. guruptur. Aynı grupta bulunan elementler benzer özellikler gösterir.


...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

Blok

| 7

|- align="center"

|


...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Periyot

|- align="center"

|


...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
2

|style="text-align:center;background-color:#;color:black;border:1px solid black;"|9


...Tümünü okumak için linke tıklayınız. Li

|- align="center"

|

Atom numarası: 3

Simge: Li

Kütle numarası: 6.939

Kaynama Noktası (C): 1330

Erime Noktası (C): 180.5

Yoğunluk: .53

Buharlaşma Isısı: 32.48

Kaynaşma (Füzyon) Isısı: .72

Elektriksel iletkenlik: .108

Isıl iletkenlik: .17

Özgül Isı Kapasitesi: .79
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

3

|style="text-align:center;background-color:#;color:black;border:1px solid black;"|17


...Tümünü okumak için linke tıklayınız. Na

|- align="center"

|

Sodyum sembolü Na olan ve yer kabuğunda, çokluk bakımından altıncı sırada bulunan metalik bir element. Sodyum, denizlerde çözünmüş hâlde bulunan elementler içinde miktar olarak ikinci sırayı alır. Sembolü Lâtince “natrium” veya “soda metali” kelimesinden alınmıştır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
4

|style="text-align:center;background-color:#;color:black;border:1px solid black;"|35


...Tümünü okumak için linke tıklayınız. K

|- align="center"

|

Potasyum ilk olarak 1807 yılında Humphrey Davy tarafından potasyum hidroksitten elektroliz yolu ile izole edilmiştir. Potasyum metali eritilmiş NaCl tuzunun elektrolizi ile saf olarak elde edilir. K Latince Kalium kelimesinden gelmektedir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
5

|style="text-align:center;background-color:#;color:black;border:1px solid black;"|53


...Tümünü okumak için linke tıklayınız. Rb

|- align="center"

|

Alkali metaller sınıfından bir element. Rb sembolüyle gösterilir. İlk defâ 1860 yılında Bunsen ve Krichhoff tarafından spektral analizle, lepidolit minerali içerisinde varlığı tespit edildi.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
6

|style="text-align:center;background-color:#;color:black;border:1px solid black;"|85


...Tümünü okumak için linke tıklayınız. Cs

|- align="center"

|

Sezyum alkali metaller grubundan bir element. Cs sembolüyle gösterilir. İlk defâ 1860 yılında Drukheim Mâden Sularında Bunsen ve Kirchhoff tarafından spektroskopik yolla bulunmuştur.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
7

|style="text-align:center;background-color:#;color:black;border:1px solid black;"|117


...Tümünü okumak için linke tıklayınız. Fr

|}

Alkali metaller (Arapça: el-kali = "bitki külünden")
Alkali metaller sınıfından bir element. Fr kimyasal sembolüyle gösterilir. Tabiatta sadece kısa ömürlü radyoaktif izotoplar halinde bulunur.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
periyodik tablonun ikinci
Bugünkü anlama yakın periyodik sistem, 1869 yılında Rus kimyacısı Dimitri Mendeleev tarafında yapılmıştır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
grubunda (dikey sırasında) yer alan metallerdir.
Periyodik tabloda yer alan elementler, gösterdikleri belirli ortak özelliklere göre gruplar halinde incelenirler. Her dikey sütün bir. guruptur. Aynı grupta bulunan elementler benzer özellikler gösterir.


...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

Fransiyum dışında hepsi, yumuşak yapıda ve parlak görünümdedir.

Kolaylıkla eriyebilir ve uçucu hale geçebilirler.
Alkali metaller sınıfından bir element. Fr kimyasal sembolüyle gösterilir. Tabiatta sadece kısa ömürlü radyoaktif izotoplar halinde bulunur.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Bağıl atom kütleleri arttıkça,
Bağıl atom kütlesi, bir elementin, atom kütle birimi (atomic mass units amu) cinsinden ortalama kütlesini belirtir. Bu rakam, sıklıkla elementin izotoplarının da ortalama kütlesini belirttiği için, ondalıklı bir sayıdır. Bir elementin bağıl atom kütlesinden atom numarasının (proton sayısının) çıkarılmasıyla, o elementin nötron sayısı bulunabilir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
erime ve
Ergime noktası, homojen bir katı maddenin katı durumdan sıvı duruma geçmeye başladığı ve ergime sona erene kadar koruduğu sıcaklıktır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
kaynama noktaları da düşüş gösterir. Diğer metallere kıyasla, özkütleleri de oldukça düşüktür. Hepsi de, tepkimelerde etkindir. En yüksek temel enerji düzeylerinde bir tek elektron taşırlar. Bu elektronu çok kolay kaybederek +1 yüklü
Kaynama noktası, sıvının buhar basıncının dış basınca eşit olduğu andaki sıcaklığıdır. Kaynama sıcaklığını azaltmak için basıncı düşürmemiz gerekir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
iyonlar oluşturabildikleri için, kuvvetli indirgendirler.
İyon Alm. Ion (n), Fr. Ion (m), İng. Ion. Elektron eksikliğine veya fazlalığına sahib olan, yani eksi veya artı elektrik yüklü atom veya atom grubu. Pozitif (artı) yüklü iyona katyon ve negatif (eksi) yüklü iyona anyon denir.

İyonlar, atomlar arasında elektron alışverişi sonucu meydana gelebilir:

2Na + Cl2 ® 2Na+ Cl-

Bu reaksiyonda sodyum(Na), klor (Cl) atomuna elektron vermektedir. Böylece pozitif yüklü sodyum iyonu (Na+) ile negatif yüklü klor
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Isı ve

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
çok iyi iletirler. Suyla etkileşimleri çok güçlüdür, suyla tepkime sonucunda hidrojen gazı açığa çıkarırlar. I A grubunda yer alan Li,Na,K,Rb,Cs ve Fr elementleri alkali metalleri oluştururlar. Sodyum ve potasyum doğada en çok bulunan alkali metaldir ve çeşitli bileşikleri halinde bulunur.Sodyum ve potasyum doğada en çok bulunan alkali metallerdir.

Genel Özellikleri# Alkali metaller değerlik tabakalarında tek elektronu kolayca kaybederek +1 yüklü iyonlar oluştururlar;bu nedenle kuvvetli indirgendirler.

# Birkaç istisna dışında bileşikleri iyoniktir.

# Metalik özellikleri gerği parlaktırlar;fakat diğer metallerin aksine,bıçakla kesilebilecek kadar yumşaktırlar.

# Aleve tutulduklarında çeşitli renkler oluştururlar;Li,Na ve K tuzu çözeltisine batırılmış bir platin tel,alevi sırasıyla kırmızı,sarı ve menekşe renge boyar.

# Isı ve elektriği çok iyi iletirler.

# Bulundukları periyotta iyonlaşma enerjileri en küçük,atom ve iyon çapları ise en büyük olan elementlerdir.

# Diğer metallerin aksine,yoğunlukları ve erime noktaları oldukça düşüktür.Lityum,sodyum ve potasyum yoğunlukları ilginç bir şekilde sudan daha küçüktür.Sezyumun erime noktası o kadar düşüktür ki,sıcak günlerde sıvı halde bulunabilir.

Alkali metaller su ile reaksiyona girip, hidrojen gazı verirler.

Alkali metallerin su ile etkileşimi oldukça şiddetlidir.Reaksiyonun şiddeti yukarıdan aşağı inildiçe artar.
Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesindeki ilgili madde kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.
Hidrojen, (Yunanca: ὑδρογόνο = su yapan) element sembolü H olan, 1 atom sayılı kimyasal elementtir. Standart sıcaklık ve basınç altında renksiz, kokusuz, metalik olmayan, tatsız, oldukça yanıcı ve H2 olarak bulunan bir biatomik gazdır. 1.00794 g/mollük atomik kütlesi ile tüm elementler arasında en hafif elementtir.Periyodik cetvelde sol üst köşede yer alır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.Yorumlar - Lütfen konu (Alkali metal) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.