Andre Marie Ampere

Fransız fizik ve matematikçisi (Lyon 1775-Marsilya 1836). İhtilâl sırasında Lyon sulh yargıcı olan ve 1793'te giyotinle başı kesilen eski bir tacirin oğlu. Kendi kendisine öğrenerek ve edebiyat, felsefe, tabii ilimler ve matematikle ilgili ne varsa hepsini büyük bir susuzlukla hemen de tek başına okuyarak, Rousseau'un Emile'i gibi yetişti.Genç yaştan başlayarak, matematiğe karşı olağanüstü bir eğilim gösterdi, on üç yaşında tıpkı Pascal gibi koni kesitleri üzerine bir kitap yazdı. Heyecan ve

Andre Marie Ampere Fransız fizik ve
Fizik, gözlenebilir evrenin temel bileşenleri arasındaki etkileşmelere ve maddenin yapısına ilişkin temel sorunlarla ilgilenen bilim. Fizik sözcüğü, Eski Yunancada "doğa" anlamına gelen physis'ten türemiştir. Uzun süre doğa felsefesi olarak anılan fizik, doğanın makroskopik ve mikroskopik tüm görünümlerini inceleme konusu olarak seçmiştir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
matematikçisi (
Matematik, sayma, ölçme, cisimlerin şekillerini tanımlama gibi temel işlemlerden ortaya çıkan ve yapı, düzen ve ilişkileri inceleyen bilim dalı. Mantıksal irdeleme ve nicel hesaplamaları konu alan matematik, idealleştirme ve soyutlamalara dayanır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Lyon 1775-
Fransa'nın, Paris ve Marsilya'dan sonra üçüncü büyük şehri. Nüfusu 500.00 dir. Fransa'nın en büyük ticaret ...
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Marsilya
Marsilya (Yerel deyişle Marsey), 1999 nüfus sayımına göre 1,5 milyon kişi olan nüfusu ile, Avrupa’da en büyük kara alanına sahip olan Fransa'nın 2. en büyük şehri ve 3. en büyük metropolitan yerleşim alanıdır. Bouches-du-Rhône departmanında yer almaktadır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1836).
Dünya'da Meydana Gelen Olaylar
 • Pepsin enzimi keşfedildi
 • Martin Van Buren (1782-1862) ABD’nin 8. başkanı oldu
 • 21 Nisan – San Jacinto Savaşı ile Teksaslılar bağımsızlıklarını ilan ettiler. Doğumlar 27 Ocak - Avusturyalı Yazar, Leopold von Sacher-Masoch (ö.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
 • 'i sırasında Lyon sulh yargıcı olan ve 1793'te giyotinle başı kesilen eski bir tacirin oğlu. Kendi kendisine öğrenerek ve
  1793 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  edebiyat,
  Edebiyat ya da yazın, yazarın düşünce ve duygularını, okuyanın estetik bir tat almasını sağlamak amacıyla yazılmış ya da böyle bir amaç gütmese de biçimsel olarak bu düzeye ulaşmış yazılı yapıtların tümüne verilen isimdir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  felsefe, tabii ilimler ve matematikle ilgili ne varsa hepsini büyük bir susuzlukla hemen de tek başına okuyarak, Rousseau'un Emile'i gibi yetişti.

  Genç yaştan başlayarak, matematiğe karşı olağanüstü bir eğilim gösterdi, on üç yaşında tıpkı
  Felsefe, varlık, anlam ve öz sorunlarının eleştirel bir yaklaşımla araştırılmasına ve varılan sonuçların sistemli bir biçimde ortaya konmasına yönelik düşünsel etkinlik. Yokluğa karşıt olarak var olan şey. Oluşa karşıt bir şey olarak, değişmeden aynı kalan gerçeklik. Boşluğa karşıt bir şey olarak, mekanda bir yer işgal eden kalıcı gerçeklik.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Pascal gibi koni kesitleri üzerine bir kitap yazdı. Heyecan ve tutkuyla kendini botaniğe, şiire, müziğe verdi.
  Pascal (Paskal okunur) bilgisayar programlama dili pek çok öğrenciye bilgisayar programlamayı öğreten ve çeşitli versiyonları bugün hala yaygın olarak kullanılmaya devam eden en önemli programlama dillerinden biridir. İlk Macintosh işletim sisteminin çoğu ve TeX Pascal ile yazılmıştır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Lyon'da bir süre hususi öğretmenlik yaptıktan sonra,
  Fransa'nın, Paris ve Marsilya'dan sonra üçüncü büyük şehri. Nüfusu 500.00 dir. Fransa'nın en büyük ticaret ...
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1801'de Bourg'a fizik öğretmeni tayin edildi ve orada
  Dünya'da olup bitenler9 Şubat – Marengo Savaşı , Luneville Antlaşması ile sona erdi. Ölümler
 • 11 Mart – Rus çarı I. Paul öldürüldü yerine oğlu I.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
 • 1802'de Considerations Sur la Theorie Mathematigııe du Jeu (Oyunun Matematik Teorisi üzerine İncelemeler) adlı, ihtimaller hesabına ustaca uygulanmasını gösteren eserini yazdı; bu da ona, Lyon kolejinde bir kürsü, daha sonra
  Dünyada olup bitenler27 Mart – Amiens Barışı Doğumlar
 • 26 Şubat - Victor Hugo, (ö.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
 • 1805'te Ecole Polytechnique'te matematik analiz müzakereciliği görevini sağladı.

  O tarihten itibaren
  Dünya'da olup bitenler
 • 13 Aralık - Sırp İsyanları ve Kara Yorgi'nin önderliği altında Sırpların Belgrad'ı ele geçirmesi.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
 • Paris'te oturdu, önce profesör, sonra da
  Paris Fransa'nın başkenti ve Île-de-France bölgesinin merkezidir ve Seine nehri'nin üzerine kurulmuştur. Tüm dünyada anıtları, sanatsal ve kültürel yaşamı ile tanınmış olan Paris aynı zamanda dünya tarihinde önemli bir şehir olmakla birlikte, başlıca ekonomik ve politik merkezler arasında yeralmakta ve uluslarası taşımacılığın geçiş noktalarından birini oluşturmaktadır. Moda ve lüksün dünya başkentidir ve "Işık Şehir" (Ville de Lumière) diye de anılmaktadır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1808'de üniversite genel müfettişi oldu;
  Dünya'da Gelişen OlaylarVirginialı James Madison ABD’nin dördüncü başkanı oldu. Doğumlar22 Mayıs - Gerard de Nerval, Romantizm'in öncüsü, şair (ö.1855) Ölümler28 Temmuz - Osmanlı padişahı III.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1809 Ecole Polytechnique'te bir mekanik kürsüsü elde etti,
  Dünya'da Gelişen Olaylar
 • Jean-Baptiste Lamarck Zoolojik Felsefe isimli kitabını yayınladı.
 • 21 Mayıs – Avusturya Arşidükü Karl Louis Aspern Savaşı’nda Napolyon’u yenilgiye uğrattı.
 • 5 Temmuz – Napolyon Avusturya Arşidükü Karl Louis’i Wagram Savaşı’nda yenilgiye uğrattı.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
 • 1824'te College de France'da fizik okuttu, Edebiyat fakültesinde felsefe dersi bile verdi.

  Doğumlar
 • 2 Mart - Çek besteci Bedřich Smetena (ö.1884)
 • 27 Temmuz - Fransız yazar Alexandre Dumas, fils (ö.1895)
 • 16 Eylül – Fransa kralı XVIII.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
 • 1814'te Fen akademisi onu matematik bölümüne seçti. Bununla birlikte, kimyanın büyük problemleriyle de ilgilendi;
  Dünya'da Meydana Gelen Olaylar
 • 31 Mart – Birleşik güçler Paris’e girdi
 • 4 Nisan - Napolyon tahtından ilk defa çekildi.
 • 11 Nisan – Napolyon Elba’ya sürgüne gönderildi
 • XVIII. Louis, Fransa tahtına çıkarıldı
 • Avrupa haritasını düzenlemek için Viyana Kongresi
 • 24 Aralık – Ghent Antlaşması ile 1812 Savaşı sona erdi.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
 • 1814'te
  Dünya'da Meydana Gelen Olaylar
 • 31 Mart – Birleşik güçler Paris’e girdi
 • 4 Nisan - Napolyon tahtından ilk defa çekildi.
 • 11 Nisan – Napolyon Elba’ya sürgüne gönderildi
 • XVIII. Louis, Fransa tahtına çıkarıldı
 • Avrupa haritasını düzenlemek için Viyana Kongresi
 • 24 Aralık – Ghent Antlaşması ile 1812 Savaşı sona erdi.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
 • 'ye yazdığı bir mektupta, bütün gazların eşit hacimde, aynı sayıda molekül bulunduracağına dair (bir yıl önce kendisinin haberi olmadan Avogadro tarafından belirtilen) ünlü faraziyeyi geliştirdi. Ama asıl önemli buluşlarını fizikte yaptı.

  1820'de Fen akademisinin bir oturumunda, Arago tarafından Oersted deneyinin (bir mıknatıs ibresinin, bir elektrik akımıyla sapması) tekrarlanmasında bulundu, birkaç günde hareket halinde bulunan elektrikteki magnetik etkilerin kaynağını gösteren teoriyi kurdu.

  Akımlarla mıknatısların karşılıklı etkilerini inceleyerek, akım yönünde yere yatmış bir gözlemciye göre bu sapmanın kuralını verdi. Kapalı iki akımın birbiri üzerine etkide bulunduğunu ispatlayarak, bir kelimeyle, bütün elektrodinamiği yarattı.

  Daha 1821'de cisimlerin moleküllerinin «parçacık akımlarının» konusu olduğu, mıknatıslanmanın bunu güdümlediği faraziyesini ortaya koydu; böylece maddenin elektronik nazariyesinin öncülüğünü yapmış oldu. Bütün buluşları 1827'deki ünlü inceleme yazısında anlatılmıştır: Sur la Theorie Mathematique des Phenomenes Electrodynamiques Uniguement Deduite de l'Experience (Yalnız Deneyden Elde Edilen Elektrodinamik Olayların Matematik Teorisi üzerine).

  Burada elektriğin sözlüğünü bile, özellikle courant (akım) o zamanlar akıma «Conflit» (çatışma) deniyordu ve tension (gerilim) kelimelerini yarattı. Galvanometreyi tasarladı. İlk elektrikli telgrafı ve Arago ile birlikte elektro-mıknatısı keşfetti. Hayatının sonuna doğru, çok büyük bir çalışma içinde, bütün insan bilgilerinin bir sınıflanmasına şu başlıkla girişti: Essai sur la Philosophie des Sciences (İlimler Felsefesi Denemesi); eserin sonunu getiremedi. Utangaç, çıkarına bakmaz, sakar, toplum kurallarını bilmez, inanılmayacak kadar dalgındı; ama eşine az rastlanır derecede iyi ve duygulu bir insandı. Öldüğü zaman hemen de unutulmuştu.  Yorumlar - Lütfen konu (Andre Marie Ampere) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.