Askeri Okullar

Askeri Okullar (Alm. Militärschulen, Fr. Ecoles militaires, İng. Military Schools), Türk silahlı kuvvetlerinin subay ve astsubay ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan eğitim kurumları. Ordunun subay ihtiyacını yetiştiren okullar, askeri liseler ile harp okullarıdır. Askeri liseler, Kuleli (İstanbul), Işıklar (Bursa), Deniz Lisesi (İstanbul), Maltepe (İzmir) askeri liseleridir. Eğitim ve öğretim süresi bir yılı hazırlık olmak üzere dört yıl olan bu okulları bitir

Askeri Okullar hakkında ansiklopedik bilgi

Askeri okullar, ( Almanca; Militärschulen, Fransızca; Ecoles militaires, İngilizce; Military Schools), Türk silahlı kuvvetleri'nin subay ve astsubay ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan eğitim kurumları. Ordunun subay ihtiyacını yetiştiren okullar, askeri liseler ile harp okullarıdır. Askeri liseler, Kuleli (İstanbul), Işıklar (Bursa), Deniz Lisesi (İstanbul), Maltepe (İzmir) askeri liseleridir. Eğitim ve öğretim süresi bir yılı hazırlık olmak üzere dört yıl olan bu okulları bitiren öğrenciler Harp Okullarına alınırlar.

Harp okulları: Kara Harp Okulu (Ankara), Deniz Harp Okulu (İstanbul), Hava Harp Okulu (İstanbul). Bu okullara her sene askeri liseleri bitirmiş öğrenciler ile sivil liselerin fen ve matematik bölümünü bitirmiş öğrenciler arasından imtihanla lazım olduğu kadar öğrenci alınır. Eğitim ve öğretim süreleri dört yıldır. Harp okullarının yanı sıra Gülhane Askeri Tıp Akademisi bünyesinde askeri tabip yetiştiren askeri tıp fakültesi kurulmuştur.

Harp okullarını bitiren öğrenciler, teğmen rütbesiyle subay sınıf ve atış okullarında bilgi ve becerilerini arttırırlar. Silahlı kuvvetler hesabına fakülte veya yüksek okulları bitiren subaylar ile yedek subay adayları, bağlı oldukları sınıf ve branşlarla ilgili bilgi ve becerilerini arttırmak için bu okullarda eğitim görürler. Eğitim süreleri, sınıf özelliklerine göre üç ayla bir yıl arasında değişmektedir.

Astsubay hazırlama okulları, sivil ortaokulları bitirenler arasından imtihanla öğrenci alırlar. Bunların eğitim ve öğretim süreleri üç yıldır. Astsubay Hazırlama Okulları; Genelkurmay Başkanlığına, kara, deniz, hava kuvvetleri komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığına bağlı muhtelif yerlerde vardır. Astsubay Sınıf Okullarına, Astsubay Hazırlama Okulları ile sivil liseleri bitirenler arasından imtihanla öğrenci alınır. Bu okullarda öğrenciler, uzmanlık alanlarını temel alan eğitim ve öğretimi görürler. Öğretim süresi bir yıldır.

Harp Akademileri; Genelkurmay Başkanlığı kuruluşunda askeri akademik eğitim-öğretim yapan, Silahlı Kuvvetlere komutanlık ve karargah subayı niteliklerine sahip kurmay subay ile taktik ve stratejik seviyede sevk ve idare elemanı yetiştiren, kamu ve özel kesimin yüksek seviyedeki yöneticilerini milli güvenlik konularında hazırlayan, özellikle stratejik düzeyde araştırma ve geliştirme yapan bir bilim ve ihtisas kuruluşudur.

Harp Akademileri; Kuvvet Harp Akademileri (Kara-Deniz-Hava), Silahlı Kuvvetler Akademisi ile Milli Güvenlik Akademisinden oluşur.

Kaynak: Rehber AnsiklopedisiYorumlar - Lütfen konu (Askeri Okullar) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.

oğuzhan: Arkadasım üsteğmen olunması anlamında tam olarak bilgim olmasada öncelikle askeri lise sınavlarına girmen gerekiyor ve fakat girmeden önce giren kişide sahip olması gereken özellikler ÖSS'nin düzenlemiş olduğu ALS kılavuzunda yani Askerli Lise Sınav kılavuzunda yer alıyor bende oradan aldığım gibi aşşağıda yapıştırıyorum.

Askeri Lise'ye girişte aranan şartlar

A. Erkek ve Türk vatandaşı olmak,

B. Evli, dul, nişanlı olmamak, bir kadınla nikahsız,

birlikte yaşamamak,

C. Kendisi ve aile bireyleri kusursuz ahlak ve

karakter sahibi olmak,

D. Tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı,

irticai, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş,

bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya

karışmamış olmak,

E. Herhangi bir nedenle askerî okullardan çıkmamış

veya çıkarılmamış, sivil okullardan ise

çıkarılmamış olmak,

F. Yapılacak özel güvenlik soruşturması olumlu

sonuçlanmak,

G. Okul idaresine karşı öğrencinin sorumluluğunu

üstüne alacak bir veli göstermek (Veli, baba,

anne veya mahkemece tayin edilmiş bir şahıs

olabilir.),

H. T.S.K. Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin Askerî

Okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin aşağıda

yazılan sağlık niteliklerine uygun olmak, vücut

yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziksel

görünüşü kusursuz olmak (göğüs kafesinde şekil

bozukluğu bulunmamak, vücudunun herhangi bir

yerinde dikkati çekecek ve göz estetiğini bozucu

yara, yanık, kellik, frengi ve cilt hastalığından iz

bulunmamak, düz taban olmamak), duymasında

en ufak bir kusur bulunmamak, her ne derece

olursa olsun gözlük-lens kullanmamak, gözünde

şaşılık, renk körlüğü vb. hastalık bulunmamak,

lazer ameliyatlısı olmamak, kalp, böbrek,

karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş

olmak, yapılacak diğer muayenelerden sağlık

raporu almak,

I. En fazla 16 yaşında (1993 doğumlu) olmak,

İ. En az 13 yaşında (1996 doğumlu) olmak,

J. Türkçe�yi kusursuz konuşmak (dilinde kekemelik,

pelteklik, tutukluk vb. olmamak),

K. Yapılacak ön sağlık muayenesinde, yaş, boy

(ayakkabısız) ve kilo aşağıda belirtilen alt ve üst

sınırlar içinde, boy-kilo oranı ise TSK Sağlık

Yeteneği Yönetmeliğine uygun sınırlar içinde

bulunmak, Yaş En az boy/kilo En fazla boy/kilo

13 140,5 cm/ 30 kg 171,5 cm/ 67,45 kg

14 146,5 cm/ 34,2 kg 178,5 cm/ 72,8 kg

15 152,5 cm/ 39,5 kg 182,5 cm/ 77,6 kg

16 158 cm/ 44,9 kg 185 cm/ 80,8 kg

L. Halen Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim

okullarının, 8. sınıfında okuyor olmak ve 2009 yılı

Haziran döneminde doğrudan mezun olmak (Lise

sınıflarında (hazırlık dahil) öğrenim

görenlerin başvurusu geçersizdir.),

M. Yurt dışındaki okul mezunları için (Bu durumdaki

adayların da 2009 yılı Haziran döneminde

doğrudan mezun olmaları gerekmektedir.) bu

okulların bir mesleğe yönelik olmadığını ve

ilköğretim okullarıyla denkliğini belirten, Milli

Eğitim Bakanlığınca onaylanmış belgeye sahip

olmak (Bu belge yazılı sınav sonucunda ilgili

Kuvvet Komutanlıkları tarafından belirlenecek

baraj puanı aşıldığı takdirde 2. aşamaya gelirken

getirilecektir.),

N. Okul bitirme derecesi (son beş yılın ortalaması)

Askerî liseler için en az 75.00, Bando Astsubay

Hazırlama Okulu için en az 66.66 olmak.

ÖSYM tarafından yapılacak Yazılı Sınav

sırasında henüz mezuniyet sonuçları belli

olmamış olacağından "k" ve "m" maddelerinin

kontrolü yapılmayacaktır. Ancak, Yazılı Sınavı

kazanarak, diğer seçim aşamalarına çağrılan

adaylardan istenecek belgelerle birlikte, bu

maddelerde belirtilen koşulları sağlayıp

sağlamadıkları diploma veya bitirme derecesini

de gösteren onaylı mezuniyet belgesinden

kontrol edilecektir.

Bu koşulları sağlayamadığı

belirlenen adaylar, seçim aşamalarına

alınmayacak ve tüm haklarını kaybedeceklerdir.

Yukarıdaki koşullardan herhangi birine durumunun

uymadığı tespit edilen adaylar, sınava alınmış

olsalar bile bu durumdan doğabilecek hiçbir haktan

yararlanamazlar. - 4 yıl, 0 ay önce yazıldı.
deniz üsteğmen: ben üsteğmen olmak istiyorum gerekli bilgileri verirseniz sevinirim ben daha 8.sınıftayım ne olur bilgi verin puan , yaş, kilo,boy...gibi ne olur yardım edin bana üsteğmen olmayı istiyorum dikiş izi varsa bişe olur mu? cevap mutlaka yazın ya... meraktan çatlarım ben..... - 4 yıl, 0 ay önce yazıldı.