Astronominin konusu ve dalları

Astronominin en önemli dalı olan astrofizik yıldızların ve yıldız atmosferlerinin yapısını, süper* novalan, yıldızlararası maddeyi, gökadaların yapısını ve evrimini araştırır. Astronominin ikinci büyük dalı olan kozmolojinin amacı ise, bir bütün olarak evreni, biçimini, boyutlarını, oluşumunu ve evrimini açıklamaktır.

Astronominin konusu ve dalları hakkında ansiklopedik bilgi

Astronominin en önemli dalı olan astrofizik yıldızların ve yıldız atmosferlerinin yapısını, süper
  • novalan, yıldızlararası maddeyi, gökadaların yapısını ve evrimini araştırır. Astronominin ikinci büyük dalı olan kozmolojinin amacı ise, bir bütün olarak evreni, biçimini, boyutlarını, oluşumunu ve evrimini açıklamaktır. Kozmoloji, Albert Einstein'ın 1915'te genel görelilik kuramını geliştirmesi ve 1929'da gökada tayflarında kırmızıya kayma olgusunun saptanmasıyla •astronominin bağımsız dallarin^ dan birine dönüşmüştür.    Yorumlar - Lütfen konu (Astronominin konusu ve dalları) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.