Atatürk Devrimleri

I. Siyasal Devrimler:Saltanatın kaldırılması (1 Kasım 1922)Cumhuriyet'in ilanı (29 Ekim 1923)Halifeliğin kaldırılması (3 Mart 1924)II- Toplumsal Yaşayışın Düzenlenmesi:Şapka iktisası (giyilmesi) Hakkında Kanun (25 Kasım 1925)Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine (kapatılmasına) ve Türbedarlıklar ile birtakım unvanların men ve ilgasına dair kanun (30 Kasım 1925)Beynelmilel (uluslararası) Saat ve Takvim Hakkındaki Kanunların Kabulü (26 Aralık 1925). Kabul edilen bu kanunlar

Atatürk Devrimleri veya diğer adıyla Atatürk İnkılapları, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı olan
Türkiye (resmi adı Türkiye Cumhuriyeti) Güneybatı Asya ile küçük bir bölümü Avrupa kıtasında yer alan ülke.

Türkiye doğuda Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan (Nahcivan) ve İran ile; güneyde Irak ve Suriye; ve batıda Ege Denizi, Yunanistan ve Bulgaristan ile komşudur.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Mustafa Kemal Atatürk tarafından öncülük edilen, 1922 ve 1938 yılları arasında hayata geçirilen bir dizi yasal değişikliktir. Bu devrimlerin amacı, Atatürk tarafından; "Türkiye'yi gelişmiş devletler seviyesine çıkartmak" olarak beyan edilmiştir.

I. Siyasal Devrimler:

Saltanatın kaldırılması (1 Kasım 1922)

Cumhuriyet'in ilanı (29 Ekim 1923)

Halifeliğin kaldırılması (3 Mart 1924)

II- Toplumsal Yaşayışın Düzenlenmesi:

Şapka iktisası (giyilmesi) Hakkında Kanun (25 Kasım 1925)

Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine (kapatılmasına) ve Türbedarlıklar ile birtakım unvanların men ve ilgasına dair kanun (30 Kasım 1925)

Beynelmilel (uluslararası) Saat ve Takvim Hakkındaki Kanunların Kabulü (26 Aralık 1925). Kabul edilen bu kanunlarla Hicri ve Rumi Takvim uygulaması kaldırarak yerine Miladi Takvim, alaturka saat yerine de uluslararası saat sistemi uygulaması benimsenmiştir.

Beynelmilel (uluslararası) Erkamın (Rakamların) Kabulü Hakkındaki Kanun (20 Mayıs 1928)

Ölçüler Kanunu (1 Nisan 1931). Bu kanunla ölçü birimi olarak uygar ulusların kullandıkları metre, kilogram ve litre kabul edilmiştir.

Lakap ve Unvanların Kaldırıldığına Dair Kanun (26 Kasım 1934)

Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun (3 Aralık 1934). Bu kanunla din adamlarının, hangi dine mensup olurlarsa olsun, mabet ve ayinler dışında ruhani kisve (giysi) taşımaları yasaklanmıştır.

Soyadı Kanunu (21 Haziran 1934)

Kemal Öz Adli Cumhurreisimize Atatürk Soyadı Verilmesi Hakkında Kanun (24 Kasım 1934)

Kadınların medeni ve siyasi haklara kavuşması:

Medeni Kanun'la sağlanan haklar (17 Şubat 1926)

Belediye seçimlerinde kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıyan kanunun kabulü (3 Nisan 1930)

Anayasa'da yapılan değişikliklerle kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkının tanınması (5 Aralık 1934)

III- Hukuk Alaninda Yapılan Devrimler:

Seriye Mahkemelerinin Kaldırılması ve Yeni Mahkemeler Teşkilatının Kurulması Kanunu (8 Nisan 1924)

Türk Medeni ve Borçlar Kanunu (17 Şubat 1926)

Ceza Kanunu (1926)

Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu (1927)

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (1929)

İcra ve Iflas Kanunu (1923)

Kara ve Deniz Ticareti Kanunu (1926, 1929)

Dini hukuk sisteminden ayrılarak laik çağdaş hukuk sisteminin uygulanmasına başlanmıştır.

IV. Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan Devrimler:

Tevhid - i Tedrisat (Öğretimin Birleştirilmesi) Kanunu (3 Mart 1924). Bu kanunla Türkiye dahilindeki bütün bilim ve ögretim kurumları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmıştır.

Yeni Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun (1 Kasım 1928)

Türk Tarihi tetkik Cemiyeti'nin Kuruluşu (12 Nisan 1931). Cemiyet daha sonra Türk Tarih Kurumu adını almıştır (3 Ekim 1935). Kültür alanında yeni bir tarih görüşünü ifade eden kurumun kuruluşu ile ümmet tarihi anlayışından millet tarihi anlayışına geçilmiştir.

Türk Dili Tetkik Cemiyeti'nin Kuruluşu (12 Temmuz 1932). Cemiyet daha sonra Türk Dil Kurumu adını almıştır (24 Ağustos 1936). Kurumun amacı, Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini meydana çıkarmak, onu dünya dilleri arasında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmektir.

İstanbul Darülfünunu'nun kapatılmasına, Milli Eğitim Bakanlığıi'nca yeni bir üniversite kurulmasına dair kanun (31 Mayıs 1933). İstanbul Üniversitesi 18 Kasım 1933 günü öğretime açılmıştır.

V. Ekonomi Alanında Devrimler:

Aşarın kaldırılması, çiftçinin özendirilmesi, örnek çiftliklerin kurulması

Sanayiyi Teşvik Kanunu'nun çıkarılarak sanayi kuruluşlarının kurulması

I. ve II. Kalkınma Planları'nın (1933, 1937) uygulamaya konulması

Yurdun yeni yollarla donatılması

Amacı

Atatürk Devrimleri'nin esas amacı, Osmanlı'nın son dönemlerinde her açıdan geri kalmış Türk toplumunu, çağdaş ve modern bir ulus haline getirmektir. Bu konuda tarihçi
Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, 1881 - 1938 yılları arasında yaşamış ulusal önder. 1881 yılında Selanik'te Kocakasım Mahallesi, Islâhhâne Caddesi'ndeki üç katlı pembe evde doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım'dır. Baba tarafından dedesi Hafız Ahmet Efendi 14-15. yüzyıllarda Konya ve Aydın'dan Makedonya'ya yerleşti.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Toktamış Ateş, Türk Devrim Tarihi adlı eserinde şunları yazıyor:

"Kemalist Devrim'in özü, felsefe olarak Tanrı egemenliğine dayanan bir monarşiden, halk egemenliğine dayanan bir cumhuriyete geçilmesi; iç siyaset amacı olarak monarşik iktidarın 'kaderci kulları' yerine çağdaş bir cumhuriyetin 'onurlu vatandaşlarını' oluşturmak; dış siyaset amacı olarakda 'tam bağımsızlıktan kesinlikle ödün vermeden', karşılıklı çıkar temeline dayanan eşitlikçi ilişkiler kurmaktı. Tüm Kemalist devrimler aslında bu amaçlara yöneliktir."

Yapıldıkları Alanlara Göre Atatürk Devrimleri

Siyasal devrimler

 • Prof. Dr. Toktamış Ateş (1944 - ), iktisat profesörü, yazar. 1944 İstanbul doğumlu Toktamış Ateş, orta ögrenimini Avusturya Ortaokulu'nda, lise eğitimini de Vefa Lisesi'nde yaptı. 1967 yılında İstanbul Üniversitesi'nin İktisat Bölümü'nü bitirdikten sonra bu bölümün Siyasal Bilimler Kürsüsü'ne asistan olarak atandı.1969'da "Kuruluş Dönemi Osmanlı Toplumunun Siyasal Yapısı" başlıklı çalışmasıyla doktor, 1974'de "Demokrasi Teorisi" başlıklı çalışmasıyla doçent, 1982'de de profesör oldu.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Saltanatın Kaldırılması (
  Saltanatın Kaldırılması, Mudanya Mütarekesi'nden sonra, Lozan Barış Konferansı için hazirliklar baslayinca, Osmanlı Hükümeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti yaninda konferansa katilmak arzusunda oldugunu bildirdi. İtilaf Devletleri'nin, hala İstanbul'da bir hükümet tanimak ve onu da Türkiye ile birlikte konferansa çagirmak istemeleri ve bu hükümetin de, delegeleri beraberce seçmek için Büyük Millet Meclisi'ne basvurmasi, Mustafa Kemal Paşa'yı harekete geçird
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1 Kasım
  1 Kasım Gregorian Takvimine göre yılın 305. günüdür. Sonraki sene için 60 (Artık yıllarda 61) gün var.


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  1922)

 • 1922 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Cumhuriyetin İlanı (
  1921 Anayasası'nın getirdiği millî egemenlik ilkesi ile padişah iradesi ortaya bir çelişki çıkardı. Saltanat makamı boşlukta kalmıştı. 1 Kasım 1922'de TBMM aldığı kararla saltanatı kaldırdı. Padişahlık lağvedilmiş, kişisel egemenlik hukuken tarihe karışmıştı. Bu kararın doğal sonucu, Cumhuriyet rejiminin kurulması olacaktı.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  29 Ekim
  29 Ekim Gregorian Takvimine göre yılın 302. günüdür. Sonraki sene için 63 (Artık yıllarda 64) gün var.


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  1923)

 • 1923 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Halifeliğin Kaldırılması (

  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  3 Mart
  3 Mart Gregorian Takvimine göre yılın 62. günüdür. Sonraki sene için 303 gün var (Artık yıllarda 304).


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  1924)

  Toplumsal devrimler

 • 1924 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Kadın-Erkek Eşitliği (

  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  3 Nisan
  3 Nisan Gregorian Takvimine göre yılın 93. günüdür. Sonraki sene için 272 gün var (Artık yıllarda 273).


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  1930,
  1930 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  5 Aralık 1934)

 • 5 Aralık Gregorian Takvimine göre yılın 339. günüdür. Sonraki sene için 26 (Artık yıllarda 27) gün var.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Şapka ve Kıyafet Devrimi (
  Eylül 1925 tarihinde Bakanlar Kurulunu toplayarak üç maddelik bir kararname çıkarttı. Kararnamenin içinde devlet memurlarının şapka takması karara bağlanmış ancak meclisten "Anayasaya aykırıdır" şeklinde direnmelerle karşılaşılması üzerine 25 Kasım 1925 tarihinde tasarı meclisten geçerek kanun hükmü haline gelmiş ve böylece Fes, Sarık, Peçe ve benzeri aksesuar ve örtünme amaçlı kıyafetler yasaklanmıştır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  25 Kasım
  25 Kasım Gregorian Takvimine göre yılın 329. günüdür. Sonraki sene için 36 (Artık yıllarda 37) gün var.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1925)

 • 1925 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Tekke Zâviye ve Türbelerin Kapatılması (

  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  30 Kasım 1925)

 • 30 Kasım Gregorian Takvimine göre yılın 334. günüdür. Sonraki sene için 31 (Artık yıllarda 32) gün var.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Soyadı Kanunu (
  Kişinin soyadının bulunmaması toplum hayatında karışıklara neden oluyordu. Ayrıca bu durum toplumsal ilişkiler bakımından da bir eksiklikti. Soyadı yerine kullanılan baba adı, doğduğu memleketin adı ve kullanılan lakaplar, soyadının toplumsal ilişkilerdeki rolünü oynayamıyordu.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  21 Haziran
  21 Haziran Gregorian Takvimine göre yılın 172. günüdür. Sonraki sene için 193 (Artık yıllarda 194) gün var
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1934)

 • 1934 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Lâkap ve Unvanların Kaldırılması (

  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  26 Kasım 1934)

 • 26 Kasım Gregorian Takvimine göre yılın 330. günüdür. Sonraki sene için 35 (Artık yıllarda 36) gün var.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Uluslararası Ölçülerin Kabulü (
  Osmanlı Devleti'nde kullanılan saat, takvim ve ölçüler, Avrupa devletlerinde kullanılanlardan farklıydı. Bu durum, sosyal, ticarî ve resmî ilişkileri zorlaştırıyor, bazı karışıklıklara sebep oluyordu. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde bu farklılığı gidermek için bazı çalışmalar yapıldı.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1 Nisan
  1 Nisan Gregorian Takvimine göre yılın 91. günüdür. Sonraki sene için 274 gün var (Artık yıllarda 275).


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  1931)

  Eğitim ve kültür alanındaki devrimler

 • 1931 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Öğretimin Birleştirilmesi (
  Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan devrimlerden biridir. Bu kanun ile eğitim birliği bir sistem olarak benimsenmiş bulunmaktadır. Eğitimin birleştirilmesi ile, özellikle 19. yüzyıl sonlarından beri Türk eğitiminde görülen medrese ve okul (mektep) diye devam eden ikililiğe son verilmiştir. "Tevhid-i Tedrisat Kanunu" ile öğretim ve eğitim birliği sağlanarak milli kültür birliğine yönelmek istenmiştir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  3 Mart 1924)

 • 3 Mart Gregorian Takvimine göre yılın 62. günüdür. Sonraki sene için 303 gün var (Artık yıllarda 304).


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  ( 1 Kasım
  1 Kasım Gregorian Takvimine göre yılın 305. günüdür. Sonraki sene için 60 (Artık yıllarda 61) gün var.


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  1928)

 • 1928 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  (1 Nisan 1931, 12 Nisan 1931)

 • ( 31 Mayıs 1933)

 • ()

  Ekonomik devrimler

 • Aşarın Kaldırılması ()

 • ()

 • Örnek Çiftliklerin Kurulması ()

 • Sanayi Teşvik Kanunu ( 28 Mayıs 1927)

 • I. ve II. Kalkınma Planları ( 1933, 1937)

  Hukuksal devrimler

 • Mecellenin Kaldırılması ()

 • Medeni Kanun (17 Şubat 1926)

 • ()  Yorumlar - Lütfen konu (Atatürk Devrimleri) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.