Avukat

AVUKAT Alm. Rechtsanwalt (m), Fr. Avocat, İng. Lawyer, Advocate. Kanunların tam olarak tatbikinde, haklı ile haksızın ayırt edilmesinde, mahkemelerde başkalarının hakkını arama ve korumada, dolayısıyla adaletin tecellisinde bir nevi amme hizmeti gören ve bunu kendisine meslek edinen ve kanunun icabettirdiği şartlara haiz kimse.

A lm. Rechtsanwalt (m), Fr. Avocat, İng. Lawyer, Advocate. Kanunların tam olarak tatbikinde, haklı ile haksızın ayırt edilmesinde, mahkemelerde başkalarının hakkını arama ve korumada, dolayısıyla adaletin tecellisinde bir nevi amme hizmeti gören ve bunu kendisine meslek edinen ve
Hak Alm. Recht (n), Gerechtigkeit (f), Wahrheit (f), Fr. Droit (m), Justice (f), İng. The right, Justice, Equity, Law, Truth. Kullanıldığı yerlere göre, çeşitli anlamlara gelen bir kelime. Hakikat ve hukuk kelimeleri de hak kelimesinden türemiştir. İnsan varlığına, bir kimseye var olan yasalarla, evrensel beyannameler ya da en azından sözlü bir gelenekle tanınan belli şekillerde hareket etme özgürlüğü, yetkisi ya da imkanı. İnsana Tanrı, kral, yasa, toplumsal bilinç ya da gele­nek gibi bi
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
kanunun icabettirdiği şartlara haiz kimse.

Önce
Yazılı hukukun kaynaklarından biri. Kaide, prensip, kural. Bir çalgı aletinin adı.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Eski Yunan’da, sonra
Eski Yunan terimi, Yunanca "Helias"tan dolayı "Helenler" de denen, Yunanistan Yarımadasında yaşayan kavimler ve onların kurduğu eski devlet ve uygarlıkları anlatmak için kullanılır.

Çiftçi bir halk olan Helenler ya da Eski Yunanlılar, tarihlerinin başlangıcında çok sade bir yaşam sürerler, sırtlarına kendilerinin dokuduğu yünden bir gömlek, ayaklarına sığır derisinden çarık giyerlerdi. Köylüler tek bir odadan ibaret olan kulübelerde oturur, evcil hayvanlarla birarada yatarlardı
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Roma’da
İtalya’nın başşehri. Tiren Denizi’nden 24 km içeride yer alır. Tarihi zenginlikleriyle meşhur olmasının yanı sıra, Katolik Kilisesinin idarî ve ruhanî merkezidir. Yüzölçümü 1508 km2 ve belediye olarak nüfûsu da üç milyon civarındadır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
mahkemeye düşenlerin akraba ve arkadaşlarına, onları yargı organı önünde savunma imkanı verildi. İlk olarak l274’te
Mahkeme esas itibariyle hüküm sözcüğünden türetilmiştir. Hükme varmak için yapılan faaliyete muhakeme, muhakemenin yapıldığı yere mahkeme denir. Anayasanın 9. maddesinde yargı yetkisinin bağımsız mahkemelerce kullanıldığı belirtilmiştir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Fransa’da avukatlık yemini tatbik edildi.

Avukatların çoğu hukukun belirli bir alanında uzmanlaşırlar. Belirli konuda uzman olan avukatlar davalara girerek dava avukatı (bazı ülkelerde) olabilir. Bu uzmanlaşma çeşitli konularda kendine başvuranlara danışmanlık yapmak, yol göstermek biçiminde de olabilir. Bir avukat önce söz konusu olayı ya da durumu hukuk açısından değerlendirir, sonra davayı üstlenir.
Fransa Cumhuriyeti (Fransızca:République Française) ya da kısaca Fransa, Belçika, Lüksemburg, Almanya, İsviçre, İtalya, Monako, Andorra ve İspanya ile komşu olan, Batı Avrupa'da ülke. Avrupa Birliği'nin kurucu üyesidir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Hukuk deyimiyle "müvekkil" denen savunacağı kişiyi temsil yetkisi aldıktan sonra da gerekli işlemleri yürütür. Duruşmalarda davacı ya da davalıyı, vekili olarak yargı önünde temsil eder. Vasiyetname, sözleşme gibi hukuksal belgeleri düzenlemek de avukatın görevleri arasına girer.

Bazı ülkelerde, avukatlık yapabilmek için, avukatların meslek kuruluşlarına üye olmak zorunludur.

Türkiye'de avukatlık

Hukuk, belirli bir toplumda kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen ve devletin yaptırım gücüyle uyulması zorunlu kılınan davranış kurallarının oluşturduğu düzen. Yazılı olsun olmasın, hukuk kurallannı öteki toplumsal kurallardan ayıran en önemli özellik devletin yaptırım gücüyle desteklenmiş olmasıdır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Türkiye’de avukatlık, başlangıçta “dava vekilliği” şeklinde görülmüştür. Dava vekilliği yüz yıl önce, hükumete vekalet şeklinde başlamış, ancak usul hükümlerinin kabulü, davalarda tarafları temsil edenlerin hukuki bilgiye sahip olmaları mecburiyetini doğurunca, meslek haline geldi ve “muhamat” adıyla anıldı. Dava vekillerine de “muhami” denildi.

Dava vekillerinin durumu l8 Şevval l292 tarihli nizamname ile düzenlendi. 3499 sayılı kanun ve daha sonra l969 yılında kabul edilen ll36 sayılı Avukatlık Kanunu, avukatların ve dava vekillerinin durumunu açıklığa kavuşturdu.

En az üç avukat ve dava vekili bulunmayan yerlerde, baroda tutulan özel listeye yazılmış ve en az l0 sene mahkemelerde, savcılık ve icra dairelerinde katiplik yapmış olan dava takipçileri davada vekil olabilirler. Dava vekilliği kaldırılmıştır, ancak 1 Aralık l939 tarihinde dava vekaleti ruhsatına sahip olanlar devam edebilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey yarımkürede, Avrupa ve Asya kıtalarının kesişme noktasında bulunan bir ülke. Ülke topraklarının büyük bir bölümü Anadolu yarımadasında, kalanı ise Balkan Yarımadası'nın uzantısı olan Trakya'da bulunur. Ülkenin üç yanı Akdeniz, Karadeniz ve bu iki denizi birbirine bağlayan Boğazlar ile Marmara Denizi ve Ege Denizi ile çevrilidir. Komşuları Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, Ermenistan, Nahçıvan (Azerbaycan), KKTC, İran, Irak ve Suriye'dir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Avukatlık mesleği, barolara kayıtlı ve belli vasıfları haiz kimselerin yapabileceği ve kamu hizmeti niteliğinde serbest bir meslektir. Avukat olabilmek için,

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Hukuk Fakültesi mezunu, barolara kayıtlı, bir sene staj yapmış olmak ve kamu hizmetlerinden yasaklanmamış bulunmak gerekir.
Hukuk Fakültesi, hukuk biliminin öğretildiği ve bu bilim içindeki çeşitli dallarda araştırmalar yapılan fakülte.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.Yorumlar - Lütfen konu (Avukat) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.

burçin : avukatlık bence çok güzel bir meslektir avukatlığın bugüne kadar hiç olumsuz bir yanını görmedim bende avukat olmak istiyorum inşallah ben ve isteyen diğer insanlar bu yüce mesleğe kavuşurlar - 3 yıl, 2 ay önce yazıldı.
merve: bence avukatlık çok saygın bir meslektir. - 3 yıl, 6 ay önce yazıldı.
ceyda: avukat olabilmek için öss sınavından hukuk lisans programı için eşit ağırlıklı puan almalı şahsen ben avukat olmak istiyorum... - 3 yıl, 8 ay önce yazıldı.
Kemal/Gerçek Hukuk: Maalesef avukatlık mesleğinin hiçbir değeri,anlamı,önemi yok;çünkü gereğinden fazla hukuk fakültesi açıldığı için gereğinden fazla hukukçu var.Gereğinden fazla hukukçu olduğu için avukatlar iş bulamıyorlar ya da kendilerini geçindirecek kadar bile para kazanamıyorlar.Avukatlar yalancıdır.Türkiyede kesinlikle 18 tane devlet üniversitesinin hukuk fakültesi dışında hiç hukuk fakültesi olmamalı!Kesinlikle 18 tane devlet üniversitesinin hukuk fakültesi dışında hukuk fakültesi olmasa,avukatlar yalancı olmasa,gereğinden fazla hukukçu olmasa;her avukat ceza davalarına,cinayet davalarına,boşanma davalarına bakmak zorunda olmasa;hiçbir avukat tehdit edilmese,hiçbir avukatın duruşmaya çıkması engellenmese,hiçbir avukat gasp edilmese,hiçbir avukatla kötü bir şekilde uğraşılmasa,hiçbir avukata işkence yapılmasa,hiçbir avukat öldürülmeye çalışılmasa,hiçbir avukatın başı dertte olmasa ve gereğinden fazla hukukçu olmasa,avukatlık mesleği tehdit altında olmasa avukatlık mesleği değeri,anlamı,önemi olan çok iyi bir meslek olur.Türkiyedeki en iyi hukuk fakültesi kesinlikle Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesidir.Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tadilat yapılıp günümüz ihtiyaçlarına uygun hale getirilirse daha kaliteli ve güzel bir okul olur.Kesinlikle 18 tane devlet üniversitesinin hukuk fakültesi dışında hiç hukuk fakültesi olmamalı!Avukatlık,savcılık,hakimlik mesleklerinin onurunu,ahlakını,şerefini,haysiyetini koruyan ve duruşmalarda hukukçunun hukukçu olduğunu gösteren duruşma kıyafeti kesinlikle cübbedir.Kesinlikle bütün ülkelerdeki avukatlar,savcılar,hakimler duruşmalara cübbe giyerek çıkmalı ve cübbelerine sahip çıkmalılar.Kesinlikle hiçbir avukat,savcı,hakim duruşmalara cübbe giyerek çıkmaktan bıkmamalı ve cübbelerine sahip çıkmalılar.Kesinlikle bütün ülkelerdeki hukukçuların duruşma kıyafeti cübbe olmalı!Kesinlikle bütün ülkelerde her boya ve bedene göre hiç eskimeyen,rengi hiç solmayan kaliteli avukat,savcı,hakim cübbeleri üretilmeli!Kesinlikle bütün ülkelerdeki bütün adliyelerde avukatların,savcıların,hakimlerin cübbelerini koyabilecekleri kaliteli,güvenli sahibinden başka hiç kimsenin açamayacağı dolapları olmalı!Kesinlikle bütün ülkelerdeki hukukçuların duruşma kıyafetleri cübbe olmalı!İnşallah bütün bu yazdıklarım önensenir ve avukatlık mesleğinin durumu düzelir. - 4 yıl, 10 ay önce yazıldı.
zeynep: avukatlık sürkli bir meslekmi acba bide avukat olmak için hangi derslerden başarılı olmalı. - 4 yıl, 1 ay önce yazıldı.