Bağırsak

Bağırsak, gastrointestinal kanalın mide ile anüs arasındaki kısmıdır ve insanlarda ve diğer memelilerde iki ana kısımdan oluşur: ince bağırsak ve kalın bağırsak.

B ağırsak, gastrointestinal kanalın

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
mide ile
Mide Sindirim sisteminin, yemek borusu ile onikiparmak barsağı arasında kalan ve bir çaydanlığı andıran bölümü.

Midenin ön ve arka olmak üzere iki yüzü vardır. Her iki yüz sağda küçük kıvrım, solda büyük kıvrımla birbirine bitişir. Yapısı dört katlıdır; seröz zar, mide kası, mukoza altı ve mukoza. Mide üst-karın bölgesinde bulunur, sağında karaciğer, solunda dalak, üstünde diyafram, altında enine kalın barsak, arkasında pankreas vardır.

Mideyi meydana getiren kas tabakası 1-2 mm kal
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
anüs arasındaki kısmıdır ve insanlarda ve diğer memelilerde iki ana kısımdan oluşur:
Anüs, sindirim sisteminin sonunda yer alan ve çıkartımın yapıldığı dış açıklıktır. Anüsün açıklık ve kapalılığını büzgen kaslar denetler. Sindirim sisteminde rektumun ardında yer
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
ince bağırsak ve
İnce bağırsak sindirim kanalının mide ile kalın bağırsak arasındaki kısmıdır. 5 yaşından büyük insanlarda boyu 5-6 m arasındadır. Üç kısma ayrılır: duodenum, jejunum ve ileum. Mideden gıdalar duodenuma pilor veya pilorik sfinkter dye adlandırılan bir kas ile girerler. Daha sonra ince bağırsak boyunca peristaltizm olarak adlandırılan kas kasılmaları ile hareket eder.


...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

kalın bağırsak.

İnsanlarda
Sindirim sisteminin anatomisinde kalın bağırsak ince bağırsak ile anus arasındaki kısımdır. Toplam uzunluğu 1.5 metre olup, sindirim sisteminin beşte birini oluşturur. Başlangıcında yer alan çekumda çapı en geniştir, sonra kolon boyunca gittikçe daralır, anal kanaldan hem önce yer alan rektumda epeyce bir genişler.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
ince bağırsak üç kısma ayrılır:

 • İnce bağırsak sindirim kanalının mide ile kalın bağırsak arasındaki kısmıdır. 5 yaşından büyük insanlarda boyu 5-6 m arasındadır. Üç kısma ayrılır: duodenum, jejunum ve ileum. Mideden gıdalar duodenuma pilor veya pilorik sfinkter dye adlandırılan bir kas ile girerler. Daha sonra ince bağırsak boyunca peristaltizm olarak adlandırılan kas kasılmaları ile hareket eder.


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  duodenum,

 • Duodenum veya oniki parmak bağırsağı, sindirim sistemi anatomisinde mide ile jejunumu birleştiren bir tüptür. İnce bağırsağın ilk ve en kısa kısmıdır. Duodenum neredeyse tamamen retroperitonealdir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  jejunum,

 • Jejunum, sindirim sistemi anatomisinde ince bağırsağın orta kısmıdır ve duodenum ile ileum arasında yer alır. Yetişkin insanlarda uzunluğu genellikle 2-8 metre arasında değişir. Jejunumdaki pH seviyesi ise 7-8 arasındadır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  ileum.

  İnsanlarda
  İleum İnce barsağın son bölümü. İleum, sindirim sistemi anatomisinde ince bağırsağın son bölümüdür. İnsanlarda yaklaşık 4 m uzunluğundadır ve kalın bağırsağın ilk kısmı olan çekumdan ileoçekal valv ile ayrılır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  kalın bağırsak da üç kısma ayrılır:

 • Sindirim sisteminin anatomisinde kalın bağırsak ince bağırsak ile anus arasındaki kısımdır. Toplam uzunluğu 1.5 metre olup, sindirim sisteminin beşte birini oluşturur. Başlangıcında yer alan çekumda çapı en geniştir, sonra kolon boyunca gittikçe daralır, anal kanaldan hem önce yer alan rektumda epeyce bir genişler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  çekum,

 • Çekum veya kör bağırsak, kalın bağırsağın ilk bölümüdür. İleum ile kalın bağırsağı birleştiren bir kesedir. Alt ucunda apandiks bulunur.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  kolon,

 • Kolon, herhangi bir yapı türünde, düşey yükleri yerçekimine direnerek zemine ileten düşey yapı elemanıdır. Kolonlar birbirlerine kirişler vasıtasıyla bağlanarak yapıyı ayakta tutan temel elemanlardan biridir.Yapı tarihinin en başından beri yapıları ayakta tutmak için kullanılagelmiştir. Başlangıça taş, ağaç gibi doğal malzemeler kolon yapımında kullanılmışsa da modern teknolojinin gelişmesi ile birlikte bir tür yapay bağlayıcı olan çimento ve iskeleti oluşturan çelikten imal edilmiş be
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  rektum.

  Vücudun gıdadan
  Rektum memelilerde kalın bağırsağın son bölümüdür. Anüse açılır. Dışkının atılımdan önce tutulduğu yerdir. Rektumun son birkaç santimetresi deriye benzer bir doku ile kaplıdır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  besinlerin çıkarımı ve
  Besin, yaşamı sürdürmek için gereksinim duyulan inorganik ve organik kimyasal maddeleri topluca belirten terim.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  emiliminden sorumlu kısmı bağırsaktır.
  Bir kimyasal tepkimeye sebep olan ve onu hızlandıran, çoğunlukla protein yapısında olan organik maddelere enzim adı verilmektedir. Fransızca kökenli bir kelimedir. Biyoloji alanında kullanılmaktadır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Mide'nin görevi büyük oranda gıda moleküllerinin besinlere parçalanmasıyken, bağırsak bu besinlerin kana girmesini sağlar.
  Mide Sindirim sisteminin, yemek borusu ile onikiparmak barsağı arasında kalan ve bir çaydanlığı andıran bölümü.

  Midenin ön ve arka olmak üzere iki yüzü vardır. Her iki yüz sağda küçük kıvrım, solda büyük kıvrımla birbirine bitişir. Yapısı dört katlıdır; seröz zar, mide kası, mukoza altı ve mukoza. Mide üst-karın bölgesinde bulunur, sağında karaciğer, solunda dalak, üstünde diyafram, altında enine kalın barsak, arkasında pankreas vardır.

  Mideyi meydana getiren kas tabakası 1-2 mm kal
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  İnce bağırsak kıvrımlı bir yüzey yapısına sahiptir ki bu besinlerin bağırsak duvarından
  İnce bağırsak sindirim kanalının mide ile kalın bağırsak arasındaki kısmıdır. 5 yaşından büyük insanlarda boyu 5-6 m arasındadır. Üç kısma ayrılır: duodenum, jejunum ve ileum. Mideden gıdalar duodenuma pilor veya pilorik sfinkter dye adlandırılan bir kas ile girerler. Daha sonra ince bağırsak boyunca peristaltizm olarak adlandırılan kas kasılmaları ile hareket eder.


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  difüzyonu ve böylece de emilimi için uygun olan yüzey alanını arttır. Bu mikroskopik kıvrımlara
  Difüzyon, maddelerin çok yoğun ortamdan az yoğun ortama göçü. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik enerjilerine bağlı olarak rastgele hareketlerine difüzyon denir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  denir. Yetişkin bir insanın ince bağırsağı, ortalama olarak, yaklaşık yedi metre uzunluğundadır.

  Kalın bağırsak veya
  Sindirim sisteminin anatomisinde kalın bağırsak ince bağırsak ile anus arasındaki kısımdır. Toplam uzunluğu 1.5 metre olup, sindirim sisteminin beşte birini oluşturur. Başlangıcında yer alan çekumda çapı en geniştir, sonra kolon boyunca gittikçe daralır, anal kanaldan hem önce yer alan rektumda epeyce bir genişler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  kolon birkaç çeşit bakteriye ev sahipliği yapmaktadır; bunlar insan vücudunun kendi kendine yok edemeyeceği moleküllerle ilgilenirler. Bu bir
  Kolon, herhangi bir yapı türünde, düşey yükleri yerçekimine direnerek zemine ileten düşey yapı elemanıdır. Kolonlar birbirlerine kirişler vasıtasıyla bağlanarak yapıyı ayakta tutan temel elemanlardan biridir.Yapı tarihinin en başından beri yapıları ayakta tutmak için kullanılagelmiştir. Başlangıça taş, ağaç gibi doğal malzemeler kolon yapımında kullanılmışsa da modern teknolojinin gelişmesi ile birlikte bir tür yapay bağlayıcı olan çimento ve iskeleti oluşturan çelikten imal edilmiş be
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  simbiyoz örneğidir. Bu

  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  bakteriler aynı zamanda bağırsakta(ki) gas üretiminin de nedenidirler. Kalın bağırsak ince bağırsağa oranla daha kısadır ve
  Tek hücreli mikroorganizmalardır. Bunlar, mantarlardan küçük, fakat virüslerden büyüktürler. Bazıları hastalık yapıcı, bazıları zararsızdır; bazı bakteriler ise, faydalıdırlar: Örneğin, toprağın nitrojen yapıcı bakterileri. Bakteriler, şekillerine göre sınıflandırılabilirler: Coccus'lar yuvarlak, bacillus'lar çubuksu, vibrio'lar virgül şeklinde, spirillum'lar dalgalıdır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  ile kuru dışkıyı üretir.

  Bağırsak Hastalıkları

  :Bu konuda daha fazla bilgi için gastroenteroloji maddesine bakabilirsiniz.

  Diğer sindirim sistemi hastalıklarıyla birlikte bağırsak hastalıklarına da bakan tıp dalı

  Gastroenteroloji Alm. Gastroenterologie (f), Fr. Gastro-enterologie (f), İng. Gastroenterology. Tıbbın dahiliye bölümünün, hazım sistemi, karaciğer, safra yolları ve pankreas hastalıkları ile bunların endoskopik (gastroskopi, duodenoskopi, rektosigmoidoskopi, kolonoskopi, peritoneoskopi gibi) tedkik ve tedavileriyle uğraşan kısmı. Bu işi kendisine meslek edinmiş, yani gastroenteroloji ihtisasını yapmış olan hekimlere de “gastroenterolog” denir. Gastroent
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  gastroenterolojidir.

  Gastroenteroloji Alm. Gastroenterologie (f), Fr. Gastro-enterologie (f), İng. Gastroenterology. Tıbbın dahiliye bölümünün, hazım sistemi, karaciğer, safra yolları ve pankreas hastalıkları ile bunların endoskopik (gastroskopi, duodenoskopi, rektosigmoidoskopi, kolonoskopi, peritoneoskopi gibi) tedkik ve tedavileriyle uğraşan kısmı. Bu işi kendisine meslek edinmiş, yani gastroenteroloji ihtisasını yapmış olan hekimlere de “gastroenterolog” denir. Gastroent
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Gastroenterit, bağırsakların enflamasyonudur ve en yaygın bağırsak hastalığıdır.

  Gastroenterit Alm. Gastroenteritis, Magen-Darm-Entzündung (f), Fr. Gastro-enterite (f), İng. Gastroenteritis. Mide ve barsağın iltihaplarına verilen genel isim. Gastroenterite sebeb olan birçok amil bulunmasına rağmen, besin zehirlenmeleri şeklinde görülmesi daha sıktır. Sebepleri arasında alkolizm, sıtma, had karaciğer iltihabı, bazı yiyeceklere karşı hazım sistemi mukozasının aşırı hassas olması sayılabilir. Bazı virüsler de gastroenterit tablosu ortay
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  , bağırsak tıkanıklığıdır.

  Apandisit, apandis enflamasyonu. Bu tedavi edilmediği zaman potansiyel olarak ölümcül bir hastalıktır; çoğu durumda apandisit cerrahi müdahaleye gerek duyar.

  Apandisit Alm. Blinddarmentzündung (f), Fr. Appendicite, İng. Appendicitis. Kalın barsakla ince barsağın birleştiği yerdeki kör barsağın ucunda bulunan “Appendix” denilen kısmın iltihabı. Kör barsağın alt ucunda bulunan 0,5-1,5 cm kalınlığında ve uzunluğu 2-20 cm arasında değişen çıkıntısına “Apandis” (Lat. Appendix vermiformis) denir.

  Had apandisit iltihabı (Akut apandisit) en sık rastlanan acil vak'alardan biridir. Apandisit bebeklerde görülmez. Çocuk
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Çölyak hastalığı
  Çölyak hastalığı (ya da Gluten Entropatisi, İngilizce: Celiac Disease); bağırsaklardaki sindirimi sağlayan villus denilen yapıların bozulmasına sebep olan ve dolayısıyla da yiyeceklerdeki besinin emilmesini engelleyen ve ince bağırsakta hasarlar oluşturan bir sindirim hastalığıdır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  in yaygın bir şeklidir. Crohn hastalığı ve
  Crohn hastalığı, İnflamatuvar bağırsak hastalıklarından biridir.Ağızdan anüse kadar sindirim sisteminin her hangi bir bölümünü tutabilir.Genelde atlayan alanlar şeklindedir. Bir diğer inflamatuvar bağırsak hastalığı olan ülseratif kolit ile beraber bu grubu oluştururlar. Crohn hastalığı ve ülseratif kolit hastalığı her ne kadar ikisi de bağırsak ile ilgili olsa da, birbirlerinden farklı hastalıklardır. Bu hastalık her 10.000 kişiden 1-10'unda görülür. Belirtileri, karnın sağ alt bölgesinde
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  ülseratif kolit bağırsakları etkileyen
  Kalın barsakla rektumun, kronik iltihabı ve ülserasyonudur.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  lardandır. Crohn hastalığı tüm gastrointestinal kanalı etkileyebileceği gibi, kolit sadece kalın bağırsağı etkiler.

  Göz At

 • İnce bağırsak

 • Kalın bağırsak

 • İshal

 • Kabızlık  Yorumlar - Lütfen konu (Bağırsak) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.