Başkomutanlık Meydan Savaşı

Garp cephesinde İsmet Paşa komutasındaki Türk kuvvetleri, Akarçay ana hattıyla kuzeyde ikinci ordu, güneyde birinci ordu olmak üzere ikiye ayrıldı. İkinci ordunun kuzey kanadı, İzmit Geyve bölgesindeki 18. piyade tümeniyle milli müfrezelerden kurulu Kocaeli grubu birinci ordunun güney kanadını da Dinar - Sarıköy hattında 3. suvari tümeniyle bir alay kuvvetinde bir müfreze tutuyordu.

] 20 Ağustos 1922'de yaılan savaşı Mustafa Kemal yönetti. Bu savaş tarihimize Başkomutanlık Meydan Savaşı olarak geçti. Dumlupınar'da düşman yenilgiye uğratıldı. Bu zaferin anısına her sene
Altıntaş ilçesinin merkez bucağına bağlı 530 nüfuslu bir köy. Kurtuluş Savaşı'nda çevresinde Başkumandanlık Meydan Muharebesi'nin yapıldığı yer olduğu için, tarihimizde önemli yeri vardır. 26 Ağustos...
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
30 Ağustos günü
30 Ağustos Gregorian Takvimine göre yılın 242. günüdür. Sonraki sene için 123 (Artık yıllarda 124) gün var
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.

Batı cephesinde İsmet Paşa (bkz.
Zafer Bayramı 30 Ağustos 1922'de kazanılan büyük zaferi kutlamak üzere yasayla kabul edilmiş olan resmî bayram.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
İsmet İnönü) komutasındaki Türk kuvvetleri, Akarçay ana hattıyla kuzeyde ikinci ordu, güneyde birinci ordu olmak üzere ikiye ayrıldı. İkinci ordunun kuzey kanadı,
Mustafa İsmet İnönü, Osmanlı askeri ve Türkiye Cumhuriyeti'nin orgenerali, siyasetçisi ve ikinci cumhurbaşkanı. Ziştovi eşrafından Zühtü Efendinin kızı olan İstanbul-Süleymaniye doğumlu Mevhibe Hanım'ın eşi. Ömer İnönü, Erdal İnönü ve Özden Toker'in babası.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
İzmit
Kocaeli’nin merkez ilçesi olan ve aynı adı taşıyan Izmit, Körfez’in doğu ucuna yakın olan bir kıyı kentidir. Türkiye’nin Asya ile Avrupa arasındaki en önemli geçiş güzergahının üzerinde kurulmuş, tarihi bir kenttir. Büyük sanayi kuruluşlarının ve alışveriş merkezlerinin bulunduğu Izmit’in nüfusu köy ve bucaklarıyla birlikte toplam 342.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Geyve bölgesindeki 18. piyade tümeniyle milli müfrezelerden kurulu Kocaeli grubu birinci ordunun güney kanadını da Dinar - Sarıköy hattında 3. suvari tümeniyle bir alay kuvvetinde bir müfreze tutuyordu.
Sakarya iline bağlı bir ilçe.Yüzölçümü 1.395 kilometrekare, nüfusu 51.747 dir. İlçenin yüzeyi genel olarak, yer yer çok dik meyilli sırtlardan ibarettir. Halkın başlıca geçimi meyvecilik ve ormancılıkla olmaktadır.İlçe merkezi 3.663 nüfuslu Geyve kasabasıdır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
6 Ağustos
6 Ağustos Gregorian Takvimine göre yılın 218. günüdür. Sonraki sene için 147 (Artık yıllarda 148) gün var
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1922'de Mustafa Kemal Paşa, İsmet Paşa ve Genel Kurmay Başkanı Fevzi Paşa, Batı cephesi karargahının bulunduğu Akşehir' de büyük Taarruz hazırlıklarını gözden geçirdiler. Amaç ani bir baskınla düşmanı çevirip yok etmekti. Mustafa Kemal Paşa 26 Ağustos günü erken saatlerde saldırıyı idare etmek üzere Kocatepe'ye geldi.

Aynı günün sabahı bütün Türk kuvvetleri çok şiddetli ve etkili topçu ateşi desteğiyle saldırıya geçti. Başkomutan' ın bulunduğu birinci ordu bölgesindeki Çiğiltepe, Erkmentpe, Kalecik Sivrisi Belentepe, Tınaztepe, Kılıçaslan Gediği şiddetli çarpışmalar sonucu ele geçirildi. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Fevzi Paşa ve Garp cephesi komutanı İsmet Paşa 28 Ağustos' ta Afyon'a geldiler. Afyon' un kuzeybatısındaki Yunan kuvvetleri ikiye bölünmüştü. Aynı gün ikinci Türk Ordusu Afyon kuzeyindeki Yunan birliklerini geri çekilmek zorunda bıraktı.

27 Ağustos' ta Sincanlı ovasına giren Türk ordusu aldığı bir emirle Dumlupınar sırtlarına yönelmişti. 28 ve 29 Ağustos günleri Yunan kuvvetlerini kuşatacak bir şekilde saldırıya geçildi; Amaç, İzmir' e veya Bursa' ya geri çekilme yollarını kesmekti. 30 Ağustos 1922' de ise tarihe Başkomutanlık Meydan Savaşı olarak geçen savaşlar yapıldı. Büyük Taarruzun beşinci günü idi ve Dumlupınar' ın kuzey ve kuzeydoğusunda Çalköyü ve Adatepeler bölgesinde beş tümenlik Trikupis grubu da ağır bir yenilgiye uğratıldı.

Büyük Taarruz

</p><p>Türk Taarruzunun başlangıcını simgeleyen Atatürk heykeli.

Türk Taarruzunun başlangıcını simgeleyen Atatürk heykeli.

1922 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Ankara hükümeti 1921 yılının sonunda kendini dünya kamuoyuna tanıtmış ve kabul ettirmiş durumdaydı. Artık Yunan ordusunun Anadolu’dan atılması kalmıştı. Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın isteği üzerine TBMM tarafından 31 Ekim 1921’de başkomutanlık yasası üç ay daha uzatılmıştır Bütün ülke olağanüstü hazırlıklar içine girmiştir. Halk bütün imkanlarını ordu için seferber etmiştir. Yunan birliklerine beklenmedik bir zamanda saldırılarak yok edilmesi amaçlanlandığından hazırlıklar gizli bir şekilde sürdürülmekteydi.

Türk ordusunun genel durumu şu şekilde idi;

8.658 subay, 199.283 er, 67.974 hayvan, 71 fayton, 3.141 beygir arabası, 1.970 öküz arabası, 2.317 kağnı, 92.792 tüfek, 2.025 hafif makineli tüfek, 839 ağır makineli, 323 top, 5.282 kılıç ve 10 adet uçaktan oluşuyordu.

Ankara Hükümeti, Kurtuluş Savaşı|Kurtuluş Savaşı sırasında Ankara'daki hükümete verilen adlardan biridir. Ankara Hükümeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti olarak da bilinir.


...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

Sakarya Zaferi’nden sonra büyük taarruz için hazırlıklar sürdürülürken, itilaf devletleri 22 Mart 1922’de Türkiye ve Yunanistan’a bazı tekliflerde bulunmuşlardır. Buna göre; her iki tarafın da üç ay için ateşkesi kabul etmeleri ve Türk ve Yunan ordularının müttefik bir komisyon tarafından kontrol edilmesi önerilmiştir. Ancak Türk Hükümeti bunu kabul etmemiştir. Bunun üzerine itilaf devletleri 26 Mart 1922’de yeni barış koşulları ileri sürmüşlerdir. Buna göre ise; İzmir ve batı Anadolu Türklere verilerek, Tekirdağ dışında Trakya Yunanistan’a verilecek, doğuda bir Ermenistan devleti kurulacak, Türkiye’de askerlik mecburiyeti olmayacak, ayrıca Sevr Antlaşması’nın bazı ekonomik koşulları Türkiye aleyhinde dezültilecektir. Türk hükümeti bu koşulları da kabul etmemiştir. Çünkü ana hedefleri

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Misak-ı Milli esaslarını gerçekleştirmektir.

M.Kemal Pasa, 20Ağustos’da gizlice cepheye gelerek durumu komutanlarla değerlendirmiş ve 26 Ağustos’da taarruza geçileceğini bildirmiştir.

Büyük Taarruz 26 Ağustos 1922 tarihinde saat 05.30 başlamış ve seri bir baskın şeklinde gelişerek, Yunan mevziileri basılmış ve Yunan birlikleri kuzey batıya çekilmek zorunda bırakılmıştır. Daha sonra Aslıhanlar yöresinde yenilgiye uğratılan Yunan güçleri, Dumlupınar’da Gazi M.Kemal Paşa’nın bizzat komuta ettigi Başkomutanlık Meydan Savaşı’nda 30 Ağustos 1922’da büyük yenilgiye uğramışlardır. Böylece Yunan ordusu dağıtılmış, bir kısımı da esir alınmıştır. Esir alınanlar arasında Yunan Ordusunun Başkomutanı General Trikopis’de bulunmaktadır.

M.Kemal çekilen Yunan birliklerini kovalama kararı alarak 31 Ağustos’da Türk orduna şu bildiriyi vermiştir. “TBMM orduları! Afyonkarahisar-Dumlupınar meydan Muharebelerinde zalim ve mağrur bir ordunun temel varlığını, inanılmayacak kadar az bir zamanda yok ettiniz. Büyük necip milletimizin fedakarlıklarına layık olduğunu ispat ettiniz. Sahibimiz olan Türk milleti geleceğinden emin olmaya haklıdır. Ordular ilk hedefiniz Akdenizdir ileri” diyerek, çevreyi yakıp yıkarak geri çekilen Yunan güçlerinin ardından 9 Eylül 1922’de İzmir’e Türk Birlikleri girmiş, 16 Eylül’de de Bursa’dan Yunan birlikleri tamamen çıkarılmıştır.

Böylece Anadolu düşmandan temizlenmiş, sıra İstanbul, boğazlar ve Trakya’ya gelmiştir. Bu sorunlar da artık masa başında çözümlenecektir. Türk ulusunun maddi ve manevi bütün kaynakları seferber ederek kazandığı bu zaferle kayıtsız şartsız yeni bir Türk Devleti’nin kurulması için en büyük adımlardan biri atılmıştır.

Kaynaklar:

 • http://www.mustafakemal.net/

  Linkler:

 • http://www.ataturk.net/mmuc/?sayfa=cmbtaarruz
  id="Tp12" class="robots-nocontent">MİSAK-I MİLLÎ (ULUSAL AND)

  Sivas Kongresi sonuçları ülke çapında büyük coşkuyla karşılanmış, millî hareketin her yerde egemen olduğu düşüncesi giderek güç kazanmıştı. Atatürk, 27 Aralık 1919'da Ankara'ya geldi. Türk Kurtuluş Savaşının ve yeni kurulacak millî Devletin merkezi yönetim yeri de belli olmuştu.

  Sivas Kongresi kararına uygun olarak son Osmanlı Meclis-i Mebusan'ı 12 Ocak 1920'de toplandı. Bu toplantıda anayasal nitelikte önemli bir karar alınadı
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.