Baba

Geleneksel olarak, erkek bir yetişkin kendi biyolojik çocuğunun babası olarak tanımlanır. Ama bu tanım kişiden kişiye değişebilir. Biyolojik babası tarafından terkedilen insanların genellikle kendilerini yetiştirenleri baba olarak kabul ettiği gözlenir. Anne ve baba boşandıktan sonra annenin yeni eşini baba olarak kabul edenler de olabilir. Bunun gibi değişik durumlarda her birey kendi görüşleri yönünde insanları baba olarak kabul edebilir.

BabaBir baba ve oğlu
G eleneksel olarak, erkek bir yetişkin kendi biyolojik çocuğunun babası olarak tanımlanır. Ama bu tanım kişiden kişiye değişebilir. sı tarafından terkedilen insanların genellikle kendilerini yetiştirenleri baba olarak kabul ettiği gözlenir. Anne ve baba boşandıktan sonra annenin yeni eşini baba olarak kabul edenler de olabilir. Bunun gibi değişik durumlarda her birey kendi görüşleri yönünde insanları baba olarak kabul edebilir.

Pek çok ülkenin
Geleneksel olarak, yetişkin bir kadın kendi çocuğunun annesi olarak tanımlanır. Ama bu tanım kişiden kişiye değişebilir. Annesini tanımayan veya annesi tarafından terkedilmiş bir çocuk, kendisini yetiştireni annesi olarak kabul edebilir. Anne ve baba boşandıktan sonra babanın yeni eşini anne olarak kabul edebilir. Bunun gibi değişik durumlarda her birey kendi görüşleri yönünde insanları anne olarak kabul edebilir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
yasalarında
1- Şeyleri belirlediği kabul edilen ilke; doğal olayları birbiri etme bağlayan zorunlu ilişkiyi ortaya koyan genel prensip. Doğadaki olaylar arasında hüküm süren sürekli ilişki. 2- Bir bütü­nü meydana getiren öğelerin işleyişini yöneten zorunlu ve sürekli bağıntı.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
çocuk babasını hiç tanımamış olsa bile,
Çocuk insan yavrusu. Her ailenin gönülden istediği, evin neşesi olan çocuk; gelecek günlerin kurucusu, teminatı, cemiyetin de temelidir. Çocuğun beden ve ruh sağlığı için gösterilen gayret, fedakarlık ve bu uğurda yapılan çalışmalarla cemiyet sağlam temellere oturabilir. Her şeyimiz, yarının büyükleri için olmalıdır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
gibi istisnalar dışında, biyolojik babanın sorumlulukları tanımlanmıştır. Ülkeden ülkeye değişecek şekilde her ay anneye
Sorumluluk,kişinin kendine ve başkalarına karşı yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesi zorunluluğudur.


...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

nafaka ödeme, çocuğun bakımını üstlenme gibi sorumluluklar biyolojik babaya
Nafaka İnsanların geçimlerini temin için lüzumlu şeyler. İnsanın yaşayabilmesi için lazım olan yiyecek-içecek, giyecek, yakacak ev ve ev eşyası. Bir kimsenin, geçindirmeye mecbur olduğu kimselere, usul ve füru'una (anne, baba, dede, çocukları ve torunlarına), hanımına, kardeşlerine mahkeme kararı ile vermesi gereken iaşe, geçim parası, yardım.

İnsanlar birbirine muhtaç olarak yaratılmıştır. Bir kimsenin nafakası, kendinin gücü yetmediği durumlarda başkaları tarafından temin edilmektedi
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
mahkeme kararı ile verilebilir. Korunmadan tek gecelik cinsel ilişkiye giren insanlar da bu tür sorumlulukları yasalar çerçevesinde almak zorundadır.

Ailede Baba

Mahkeme esas itibariyle hüküm sözcüğünden türetilmiştir. Hükme varmak için yapılan faaliyete muhakeme, muhakemenin yapıldığı yere mahkeme denir. Anayasanın 9. maddesinde yargı yetkisinin bağımsız mahkemelerce kullanıldığı belirtilmiştir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
de baba , anne ise ve sorumluluklarını üstlenirdi. Günümüzde de bu tür aileler varolsa da, artık geleneksel rollere bağlı kalmayan ebeveynler de vardır. Kadınların da
Ebeveyn, bir insanı yetiştirip büyüten aile büyüklerine verilen addır. Genelde anne ve babanın ikisinden birden bahsetmek için kullanılır.


...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

iş hayatında etkin olmaya başlaması ve

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
ekonomik özgürlüklerini kazanmaları sonucu baba ve annenin sorumlulukları paylaşılmaya başlanmıştır.

Geleneksel ailede baba, çocuklar için saygı duyulması gereken, genellikle korkulan bir
Ekonomik özgürlük, ekonomi ve politika tartışmalarında kullanılan bir terim. Genel özgürlük gibi çeşitli tanımları vardır, ancak ekonomik özgürlüğün evrensel kabul gören ortak bir tanımı yoktur. Bronfenbrenner, Martin (1955). "Two Concepts of Economic Freedom". Ethics 65 (3). JSTOR 2378928Sen, Amartya. Rationality and Freedom. p. 9.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
otorite simgesidir. Baba ailenin
Toplumsal bir sistem çıkan kurumsallaşmış ve meşru güç; bu türden bir güce sahip olan birey.

Sosyologlarla sosyal psikologların sınıfla­masına göre, farklı otorite türlerinden söz edilebilir. Bu otorite türlerinden biri olan ka­rizmatik otorite, bir bireyin olağanüstü ya da dışı özelliklerinin sonucu olan ve yasal ku­rumlardan bağımsız olarak kazanılan bir otorite şeklinde tanımlanabilir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
i kabul edilir ve ailenin bütünü ile ilgili kararlar genellikle baba tarafından verilir.

Günümüzde modern ailelerde ise baba çocukları ile daha yakın, sadece baba-çocuk ilişkisi dışında arkadaşça bir ilişki kurabilmektedir.

Yasal Olarak Baba Tanımı


...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Türk Medeni Kanunu'nda çocuğun yasal babasının kim olacağı madde olarak tanımlanmıştır. http://www.belgenet.com/yasa/medenikanun/282-363.html 1 Medeni Kanuna göre bir babanın çocuğuyla
Medeni hukuk, şahıslar arasındaki ilişkileri düzenleyen, şahısların doğumdan (tüzel kişilerde kuruluşundan) ölümüne (tüzel kişilerde sona ermesine) ilişkilerini düzenleyen özel hukuk dalıdır. Kişiler hukuku, evlilik hukuku, eşya hukuku, miras hukuku medeni hukuk kapsamında yer alırlar ve medeni kanunla düzenlenirler. Borçlar hukuku ve ticaret hukuku da aslında medeni hukukun uzantısıdır. Medeni hukuk salt bir hukuk dalı olmaktan öte hukukun özüdür.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
olması için biyolojik baba olmak zorunda değildir, evlatlık edinme gibi durumlarda yasal olarak baba ve çocuk arasında soybağı olduğu kabul edebilir. Ayrıca yasalar çerçevesinde baba evlatlıktan, çocuk da reşit olduktan sonra babalıktan red için dava açabilir.

Göz At

 • Anne

 • Geleneksel olarak, yetişkin bir kadın kendi çocuğunun annesi olarak tanımlanır. Ama bu tanım kişiden kişiye değişebilir. Annesini tanımayan veya annesi tarafından terkedilmiş bir çocuk, kendisini yetiştireni annesi olarak kabul edebilir. Anne ve baba boşandıktan sonra babanın yeni eşini anne olarak kabul edebilir. Bunun gibi değişik durumlarda her birey kendi görüşleri yönünde insanları anne olarak kabul edebilir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Çocuk

 • Çocuk insan yavrusu. Her ailenin gönülden istediği, evin neşesi olan çocuk; gelecek günlerin kurucusu, teminatı, cemiyetin de temelidir. Çocuğun beden ve ruh sağlığı için gösterilen gayret, fedakarlık ve bu uğurda yapılan çalışmalarla cemiyet sağlam temellere oturabilir. Her şeyimiz, yarının büyükleri için olmalıdır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Aile

  Kaynaklar

 • Vikipedi
  Aile, nikahlanıp, evlenerek bir araya gelen erkek, kadın ve çocuklardan meydana gelen en küçük topluluk. Genel olarak büyük baba, nine, torunlar ve hizmetçiler ve evde bakılıp beslenilen kimseler de aile fertlerinden sayılır. Kan, süt ve evlilikten
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  Baba Resimleri


  • Afrika'lı bir baba çocuklarına ateş yakmayı öğretirken

  • Bir baba ve oğlu  Yorumlar - Lütfen konu (Baba) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.