Balinalar

Balinalar (``Cetacea``), memeli hayvanlar sınıfının balinalar, yunuslar ve domuz balıklarını içeren bir takımıdır.

BalinalarBüyük Antarktika balinası(Eubalaena australis)
Balinalar (Cetacea), memeli hayvanlar
Çift ve karmaşık dolaşım sistemine sahip sabit sıcaklıklı hayvanlardır. Vücutları genellikle kıllarla örtülüdür. Genç bireyler anne sütü ile beslenirler. Genellikle bacak şeklinde oluşmuş dört üyeleri vardır. Solunumda diyafram kullanırlar; alt çeneleri bir çift kemikten oluşmuştur.; orta kulaktaki kemikler üç parçalı olup kulak zarı ve iç kulakla bağıntılıdır. Hemen hepsinde yedi boyun omuru vardır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
sınıfının balinalar,

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
yunuslar ve
Yunus ile ilgili bilgi başlıkları için anlam ayrım sayfası
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
içeren bir takımıdır. Arktik denizlerde yaşayan en iri ve büyük memeli hayvan. 60 fil veya 350 sığır rahatlıkla içine sığabilir. Ağzını açtığında bir kayıkla tayfalarını rahatlıkla yutabilir. Memeli olup, akciğer solunumu yapmasına rağmen vücudu balığı andırır. Ön üyeleri kürek şeklindedir. Arka üyeleri ise gelişmemiştir. Sert, kılsız ve kaygan derisinin altında 45 cm kalınlıkta bir yağ tabakasına sahiptir. Kemikleri süngerimsi olup, içleri yağla doludur. Balıkların tersine olarak kuyruk yüzgeci yatay ve kemiksizdir. Tuzlu sudan etkilenmemeleri için gözyaşı bezleri koruyucu sıvı bir madde salgılar. Sürü halinde gezerken kendilerine has sesler çıkararak haberleşirler. Bir katil balina aynı anda iki ses çıkarır. Mavi balinalar ise bütün okyanusa yayılan sesler çıkarırlar. Dış kulakları olmamasına rağmen işitme duyuları çok güçlüdür. Koku alma duyusundan mahrum oldukları sanılır. Yavrularını emzirirken yan yatar ve sütü yavrunun ağzına püskürtürler. 15-20 dakika aralıklarla su yüzüne çıkıp, başlarının üzerindeki kapaklı burun delikleri ile nefes alırlar. 1,5 saat su altında kalabilirler. Burun deliklerinden su fışkırtmazlar. Dışarı soludukları ısınmış nemli hava atmosferde yoğunlaştığından fışkıran bir su hortumunu andırır.
Takım iki veya daha fazla familyanın birleşmesiyle oluşur.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Dişli ve dişsiz olmak üzere iki alttakımı vardır. Dişsiz balinalar üst çenelerinden uzanan 4-5 metre uzunlukta 400 kadar balina çubuğuna sahiptir. Ağzını açıp plankton, küçük balık ve
Plankton, suda bulunan, hareket yeteneği akıntıya bağımlı olan canlılara verilen genel isimdir. Genellikle mikroskobik boyutta ve tek hücreli oldukları varsayılsa da, denizanaları veya kopmuş yosunlar da okyanusbilimciler tarafından plankton olarak tanımlanır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
yumuşakçaları ağız boşluğuna alır. Suyu, kuvvetli dili ile dışarı sızdırırken, besinler iç yüzeyi fırça gibi püsküllü balina çubuklarına takılır. Çubuklu balinaların gırtlağına bir insan yumruğu zor sığar. Yemek borusu daha da dardır. Küçük canlılarla beslenmek zorundadır. Balinaların en büyüğü
Yumuşakçalar'ın (Mollusca) sistematikteki yeri henüz tam belli değildir. Bu nedenle çeşitli yazarlar bu hayvanları farklı kategorilere koyarlar. Bazıları Arthropod'lardan sonra, bazıları ise trochospher denilen larva tipinin Annelid'lerin larvalarına benzemesi nedeniyle Annelid'lerden sonra geldiğini kabul ederler.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
mavi balinadır. 31 m boyunda 200 ton ağırlıkta olanları vardır. Dişsiz balinalarda iki, dişli balinalarda bir burun deliği bulunur. Burun deliği nefes borusuna, ağız ise yemek borusuna açılır. Yemek borusu ile soluk borusunun hiçbir irtibatı olmadığından, ağızdan alınan suyun akciğerlere kaçma tehlikesi yoktur. Dişli balinaların alt çenede (
Mavi balina Balaenoptera cinsi balinalara dahil olan yedi türden biridir ama kalıtsal çözümlemelerle yürütülen evrimsel akrabalık çalışmalarının gösterdiği üzere, dahil olduğu cins içindeki diğer türlerden çok kambur ve gri balinalara yakın durmaktadır. Buna mukabil, bir mavi balina ile aynı cinsin başka bir türü olan sırt yüzgeçli balina arasındaki kalıtsal farkın da bir insan ile bir goril arasındaki fark kadar olduğunu belirtilmiştir
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
ispermeçet balinası) veya her iki çenede (

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
katil balina, yunus balığı) avını yakalamaya yarayan aktif dişleri vardır.
Katil balina (Orcinus orca), Orka olarak da bilinir, okyanus yunusları ailesinin en iri üyesidir. Dünyada en yaygın ikinci memelidir (insanlardan sonra) ve tüm okyanuslarda bulunur. Çok yönlü bir yırtıcıdır ve balık, deniz kaplumbağası, kuş, fok, köpekbalıkları ve hatta diğer genç ve küçük cetaceaları yer.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Atlantik ve

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Büyük Okyanus'ta yaşayan katil balinaların boyları 9 metreye kadar ulaşır. Sürü halinde avlanan yırtıcı hayvanlardır. Balinaların en hızlısıdır. Geldiklerini fark eden
Büyük Okyanus veya Pasifik Okyanusu, Amerika ve Asya kıtaları arasında ve dünyanın en büyük okyanusu. İsmini İspanya krallığı adına Dünya'yı dolaşan Portekizli denizci Ferdinand Magellan vermiştir. Magellan, günler süren zorlu ve fırtınalı şartlar altında adını verdiği Macellan Boğazı'ndan geçip bu okyanusa açıldığında, fırtınaların dinmesinden ve kendisini sakin suların karşılamasından dolayı Portekizcede "sakin" anlamına gelen "Pasifico" kelimesinden yola çıkarak bu ismi vermiştir
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
fok,

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
yunus ve diğer balinalar kaçacak yer ararlar. Ağzı ve boğazı küçük fok ve morsları yutabilecek genişliktedir. Kendilerinden çok iri balinalara saldırıp onları parçalarlar. Balinalar memeliler arasında en uzun göç eden hayvanlardır. Üreme mevsimlerinde birkaç yüz adedi aşan sürüler halinde görülebilirler. Bununla birlikte daha küçük gruplar halinde ve bazan da tek olarak rastlanırlar. Memeli deniz hayvanları üremede her yönden kara memeli hayvanlarına benzerler. Gebelik zamanı genellikle bir seneye kadar uzayabilir. Fakat bazan bu süre cinslere göre 11-15 ay şeklinde değişir. Büyük balinalar genellikle 5-6'ncı yaşlarından sonra erginlik çağına girerler ve muhtelif senelerde yavrularını doğururlar.
Yunus ile ilgili bilgi başlıkları için anlam ayrım sayfası
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Denizde yaşayan memeli hayvanlardan küçükleri, yazın başlangıcında doğum yapar veya çiftleşirler. Büyük balinalar ise bu faaliyetlerini daha geniş bir zaman (ay) içerisinde gerçekleştirirler. Umumiyetle tek doğururlar, bazan ikiz hatta daha fazla doğurdukları da görülür. Yeni doğan balinanın büyüklüğü yetişkine nazaran oldukça büyüktür. Ana balina 9-10 m boyunda olup, yavru ise 61-165 cm arasında değişir. Büyümeleri çabuk olur. Balina yavrusunun ilk sene, boyu bir kat uzar. 2-3 senede yetişkinlerin boyuna varır. Balinaların ortalama yaşları insanınkine çok yakındır. Bir Fin balinası, 80 yıl kadar yaşar. Yavru balinalar su içine doğururlar. Bunlar hemen yüzmeye başlar. Birkaç aylık süre için ana balinadan süt emerler. Bu süre bazan bir seneye kadar uzayabilir. Emme diğer memeli hayvanlarda olduğu gibidir. Ana balinanın sütü geniş kanallardan akarak süt kanalında tevzi edilir. Yavru balina ana balinanın memelerinden sütü deniz suyuna karıştırmadan emebilmektedir. İspermeçet balinası (

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Kaşalot) 18 m boyunda 50 ton ağırlıkta olup, okyanus derinliklerinde dev
Kaşalot Familyası: Balinagiller (Balaenidae), Yaşadığı yerler: Okyanuslar. Özellikleri: 18 metre boyunda, 50 ton ağırlığındadır. Dev mürekkep balığı ve ahtapot avlar. Ömrü: 80-90 yıl. Çeşitleri: Tek türdür. En büyük dişli balinalardan biri. İspermeçet balinası olarak da bilinir. Erkeğinin boyu bazan 20 metreye ulaşır. Yalnız alt çenelerinde normal dişler bulunur. Boğazı bir insanı rahatça yutabilecek genişliktedir. Bütün okyanuslarda rastlanır. Başlarında büyük bir boşluk bulunur. İçine i
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
mürekkepbalığı ve
Mürekkepbalığı familyası: Mürekkepbalığıgiller (Sepiidae). Yaşadığı yerler: Sıcak ve ılık denizlerde bulunur. Memleketimizde Akdeniz'de avlanır. Özellikleri: Tehlike anında karşısındakine karın boşluğundaki bir keseden siyah bir boya fışkırtır. Çeşitleri: Mürekkepbalığı, loligo, dev mürekkepbalığı en Ünlü türleridir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
ahtapot avlar,
AHTAPOT (Octopus) familyası: Ahtapotgiller (Octopodidae) Özellikleri: 2-3 cm ile 10 m arasında değişik büyüklükte olanları vardır. Yaşadığı yerler: Bütün denizler. Çeşitleri: Elliden fazla türü mevcuttur.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
köpek balığı yuttuğu da olur. Bazan yediği mürekkepbalığının gagası sindirim borusuna saplandığında bu yaralı kısımlarda amber birikir. Yanıcı ve güzel kokulu olan bu yağlı madde, gaita (kusuntu) halinde dışarı atılır. Bir zamanlar altın değerinde olan
Taksonomi
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
amber, bugün parfüm sanayiinde kokuları sabitleştirici olarak kullanılır. Tek bir balinadan her biri 300 kg ağırlığında 100 varil yağ çıkarılır.
Amber may also refer to:-->
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
deri sanayiinde, , ruj ve
Ruj, dudağa renk vermesi için kullanılan çeşitli renklerde, ışıltılı, simli olabilen makyaj ürünüdür. Makyaj ürünlerinin en çok tercih edilen üründür. Kimi kadınlar, makyajını sadece ruj sürerek yaparlar.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
margarin imalinde kıymetli bir gelirdir. Amerika'da hidrojene edilmiş balina yağı sabah kahvaltısında lüks bir margarin olarak kullanılır. Bugün ilaç sanayiinde bile önemli rol oynar. Milimetrenin 400.000'de biri kalınlıkta balina yağı büyük göl ve barajların yüzeyine serpildiğinde buharlaşma ile su kaybı önlenmiş olur. Balina eti kızartıldıktan sonra konserve haline getirildiğinde dana eti lezzetini verir. Japonya'da insanların önemli bir yiyeceğini teşkil ettiği gibi yem sanayiinde de önemli rol oynar. Eti ve kemikleri öğütülerek balina unu haline getirilir. İç organlarından da gübre imal edilir. Balina avcılığı özel patlayıcı zıpkınlı toplarla donatılmış gemilerle yapılır. Zıpkınlanan yavruyu ana balina ölüm pahasına terk etmez. Saatlerce onu kurtarmaya çalışır. Bazan bilinmeyen sebeplerle balinalar toplu halde kıyılara vurarak intihar ederler. Vücutlarının ağırlığı sebebiyle akciğerleri ezildiğinden havasızlıktan boğulurlar. ;Yaşadığı yerler: Sürüler halinde, çoğunlukla soğuk okyanuslarda yaşar. ;Özellikleri: 30 metre boyunda, 200 ton ağırlıkta olanları vardır. Suda yaşayan sıcak kanlı memelilerdir. Yavrularını doğurur ve sütle beslerler. ;Ömrü: 70-90 yıl. ;Çeşitleri:
Margarin Sıvı, nebati ve hayvani yağlardan elde edilen, katı bitkisel yağ. Tereyağı, nefisliği, güzel kokusu, yüksek besleme kabiliyeti ve kolay hazmi sebebiyle her zaman rağbet görür ve zaman zaman da darlığı çekildiğinden pahalılaşırdı. Bundan dolayı tereyağının yerini tutabilecek, ucuz ve tereyağından çok daha uzun zaman saklanması mümkün dayanıklı bir yağ imali düşünülmüştür.

Margarin ilk olarak 1870'te Üçüncü Napolyon'un arzusu ile Paris'te Mege-Mouriè tarafından oleomargarinden y
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
İspermeçet balinası,

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
, ile yunuslar

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
dişli balinalardandır.
Erkekler, dişilerden daha iridir. Burun deliklerinin birleşmesiyle, su püskürtme delikleri bir taneye indirgenmiştir. Beyinlerinde koku alma lobunun bulunmaması nedeniyle, koku alma duyuları gelişmemiştir. Dişleri, özellikle balıkla beslenen türlerde, çok sayıdadır. Kafatasları asimetrik yapıdadır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Mavi balina,
Mavi balina Balaenoptera cinsi balinalara dahil olan yedi türden biridir ama kalıtsal çözümlemelerle yürütülen evrimsel akrabalık çalışmalarının gösterdiği üzere, dahil olduğu cins içindeki diğer türlerden çok kambur ve gri balinalara yakın durmaktadır. Buna mukabil, bir mavi balina ile aynı cinsin başka bir türü olan sırt yüzgeçli balina arasındaki kalıtsal farkın da bir insan ile bir goril arasındaki fark kadar olduğunu belirtilmiştir
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
kambur balina,
Taksokutu
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Grönland balinası (Kutup balinası),
Grönland balinası (Balaena mysticetus), gerçek balinagiller (Balaenidae) familyasından balina türü.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Fin balinası dişsiz, çubuklu balinalardır.

Kaynak

 • http://kitap.hakikatkitabevi.com/cgi-bin/cgi.exe/rehber/query=/doc/{@10874}? Rehber Ansiklopedisi

  Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesindeki ilgili madde kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

  Balinalar Resimleri


  • Balinalar takımı soy ağacı.

  • Yaşayan ve bilinen tüm balina türlerinin boyutlarının karşılaştırılması. Ölçek için sağ altta bulunan dalgıça bakınız.

  • Buzul balinası'nın (Eubalaena glacialis) soluk vermesi sırasında oluşan ayırt edici V şeklinde "buhar" sütunu.

  • Büyük Antarktika balinası(Eubalaena australis)

  • Büyük Antarktika balinası(Eubalaena australis)  Yorumlar - Lütfen konu (Balinalar) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.