Baphomet

Baphomet ismi, Tapınak Şövalyeleri tarikatının kaldırılmasıyla ortaya çıkmıştır. Önceleri tarikat mensuplarının taptığı put, daha sonra ise şeytan olarak tarif edilmiştir.

Baphomet ismi, Tapınak Şövalyeleri tarikatının kaldırılmasıyla ortaya çıkmıştır. Önceleri tarikat mensuplarının taptığı put, daha sonra ise
Tapınak Şövalyeleri, M.S. 1119'da varlığı anlaşılmış ve bu bölgedeki araziye sahip oldukları bilinen bir gruptu. Grup, Clairvaux'lu St. Bernard önderliğinde on Fransız şövalyesi tarafından kurulmuştu. O yıl Hugues de Payns ("Paganlar'ın" anlamına gelir) bu şövalyeler, Jerusalem'deki Kral Baldwin'in sarayına yerleştikleri Kutsal Topraklar'a gittiler. Burası, Kutsal Mezar'a yakındı ve Hz. Süleyman Tapmağı'nın' bulunduğu yere inşa edilmişti. Kutsal Şehir'e yolculuk yapan hacıları korumak için yemin
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
şeytan olarak tarif edilmiştir.
Kur'an'da, Kutsal Kitap'ta, Hıristiyan ve Yahudilerin din kitaplarında Tanrı'nın, iyinin ve iyiliklerin karşısında yer alan isyancı varlık. Kötü ruhların başı olan şeytanın çeşitli adları arasında "Lucifer", «Mephistopheles», «Belzebuth» v.b. vardır.

Şeytan, Tanrı'nın rakibi olan, cennetten kovulmuş bir kötülük meleğidir. Çeşitli kılıklara bürünür ve her kötülüğün altında onun parmağı vardır, cehennemin efendisi, karanlıkların hükümdarıdır.

Ortaçağ'da bilgisiz toplumlar
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

Tapınak Şövalyeleri ve Baphomet

13 Ekim,

13 Ekim Gregorian Takvimine göre yılın 286. günüdür. Sonraki sene için 79 (Artık yıllarda 80) gün var.


...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1307'de tarikatın büyük üstadı
1307 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
ve 140 üyesinin tutuklanması ile başlayan sorgu sürecinde, tarikat üyeleri, ayinler esnasında putlara taptıklarını itiraf etmişlerdir.(Bu itiraafların baskı altında edilmiş olması muhtemeldir) Kedi, kurukafa gibi putlarının yanı sıra Baphomet olarak adlandırdıkları, uzun sakallı, korkutucu gözleri olan başka bir puttan da bahsetmişlerdir. Tarikat şövalyelerinin hiçbiri bu putu şeytan olarak nitelememiş olsada papalık Baphomet'in şeytan olduğunu ilan etmiştir.

Şekli ve Simgeselliği

Eliphas Levi'nin Baphomet Anlatımı

Baphomet hakkında en detaylı bilgi
Katolik dünyasının en büyük dini otoritesi olan Papalığın kuruluş temelleri Milattan Sonra 2. yüzyıla dayanıyor. Roma İmparatorluğu döneminde oluşan ilk küçük Hıristiyan cemaatleri, başlarındaki papaz tarafından yönlendiriliyorlardı. Papazla birlikte her cemaatin bir deconi bir de şeytan çıkarıcısı olurdu. Bu kişiler arasında hiçbir hiyerarşik ayrım yoktu.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
'den gelmektedir. Ünlü Fransız okültist, kabalist ve majisyen Eliphas Levi Zahed (asıl adı Alphonse Louis Constant'ın İbranice'ye çevrilişi) batı
Afro-Asyatik dillere bağlı, Kuzey Batı Sami (Semitik) Dil Grubunun Ken'an koluna bağlı olan İbranice; 6 milyon kişi tarafından konuşulan bir dildir. 22 harflik İbrani Alfabesi ile sağdan sola doğru yazılır. Genelde İsrail ve ABD'de konuşulur. Bunun dışında Batı-Şeria'da Yahudi olmayan bir azınlık ve dünyanın birçok yerindeki Yahudi azınlıklarca da yerel dilin yanında Ladino, Yidiş veya Aramice ile beraber dini lisan olarak konuşulur.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
ezoterizmi hakkındaki başarılı çalışmalarıyla tanınır. Levi Baphomet'i vücudunun üst kısmı kadın, alt kısmı erkek olan, keçi kafalı ve kanatlı olarak tasvir etmiştir.
Ezoterizm veya Ezoterika, sadece inisiasyondan geçmiş, gelişmiş veya imtiyazlı bir gizli, kapalı veya iç gruba uygun veya erişilebilir olan bilgidir. Kamuya açık veya tanınmış bilgi olan ekzoterik bilginin tersidir. Ayrıca mistik, ruhani veya okkült bakış açılarını tanımlamakta kullanılmaktadır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1854'de yayımlanan
Dünya'da Meydana Gelen Olaylar
 • 28 Mart – Kırım Savaşı başladı
 • 31 Mart – Japonya Kanagawa Antlaşması’nı imzalayarak iki limanını Amerikan ticaretine açtı
 • 30 Mayıs – ABD’de Kansas-Nebraska Kanunu kabul edildi ve 1820 Uzlaşması’na son verildi.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
 • (İnsanüstü Büyü Öğretisi ve Törenleri) kitabında Baphomet'i detaylı olarak anlatmaktadır. Levi'ye göre Baphomet'in kolları kabala öğretisindeki merhamet ve şiddet (yada adalet) dengesini anlatmaktaydı. Kollardan biri erkeği diğeri dişiyi simgeliyordu. Boynuzları arasında yanan meşale madde ile ruh arasındaki dengeyi temsil ediyordu. Çirkin hayvani yüz ise günahkarın korkusunu anlatmaktaydı. Bacak arasındaki çubuk sonsuz hayat, vücudundaki pullar su, yarım daire şekli atmosfer, devamındaki tüyler ise dünya ile sonsuzluk arasındaki dönüşüm süreci idi. Göğüs ve hem kadının ve hem de erkeğinkine benzeyen kol yapısı ise insanı ve insanlığı simgelemekteydi.

  Aleister Crowley'nin Baphomet Anlatımı

  Baphomet hakkında bilgiler veren bir diğer okültist de
  Yahudilerin yazılı olarak konulmuş olan tanrısal yasaları yanında ağızdan ağza geçen dinsel buyrukları İbrani felsefesinin ve söylence yazılarının toplamı. Tarihleri kesin bilinmez; en eskisi evrenin yaratılışı ile ilgilidir. Bu yapıt Yahudilerin ta menşeinden itibaren halkın dini dolayısıyla Zebur’un gizli (batını) bir yorumunu yapmaktadır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Aleister Crowley idi.
  Ünlü İngiliz okültist, özgür mason, yazar, mistik, satranç ustası, dağcı, şair, ressam, astrolog. Eylemleriyle henüz yaşarken "Dünyanın En Kötü Adamı" şeklinde adlandırılan Crowley, Altın Şafak tarikatı, A∴A∴, Ordo Templi Orientis gibi farklı okült organizasyonların üyesiydi.

  Hayatı

  Aleister Crowley ya da doğum adıyla Edward Alexander Crowley (12 Ekim 1875 - 1 Aralık 1947) İngiltere, Warwickshire'de doğdu.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  'in (O.T.O - Doğu Tapınak Tarikati) İngiltere üstadı olarak bilinen Crowley bir idi ve O.T.O üstadlığı döneminde Baphomet takma ismini kullanmıştır.<br /> Crowley Baphomet'i çocuk Horus olarak nitelemiştir ve yine Aslan-Yılan olarak tanımlamıştır. Crowley'de Baphomet'in erkek-kadın ikilemine katılmakta, hatta
  Horus, Misir mitolojisinde şahin başlı tanrı, Firavunların bazı tasvirlerinde onları İsis'in kucağında görülebilir. Bu da firavunların dünya üzerindeki Horus olduğuna inanılmasındandır. Firavunlar kendilerini Horus'un yeryüzündeki cisimleşmiş halleri olarak gördükleri için Mısır'ın en önemli tanrılarından biridir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  biseksüel olduğunu iddia etmekteydi (Crowley kendisi de biseksüel idi). Crowley'e göre Baphomet, ayinlerde yer alan cinsel birleşimin sonucu olan "Sihirli Çocuk"tu ve aynı zamanda kadın ve erkeğin dengeli zıtlığıydı. Ancak Crowley Baphomet'i bu zıtlığın da ilerisinde, şehvetin kendisi olarak anlatmıştır.

  Baphomet ve Şeytan

  Levi'nin Baphomet çizimi,
  Duygusal veya cinsel yönelimi hem kendi hem de karşı cinsine dönük olan kişileri belirten kelimedir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Tarot kartlarının onbeşincisi olan
  Tarot kartları, iskambil kartlarını andırmakla birlikte, sembolik resimlerle dolu olan ve kehanette bulunmak için kullanılan bir kart destesidir. Okült bilimlerle uğraşanlar, bu sembolizmin derin anlamlarına nüfuz ederek sırları kavramayı, evrenin yasalarını anlamayı hedeflemişlerdir. İşin egzoterik (dışsal-yüzeysel) tarafı ile uğraşanlar içinse, Tarot bir fal açma ve kehanette bulunma sanatıdır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  ndan esinlenildiği görülmektedir. Alın üzerindeki pentagram ise Levi tarafından belirginleştirilmiş ve muhtemelen insanı simgelemektedir. Aşağı işaret eden pentagram günümüzde de

  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Şeytan Kilisesinin sembolüdür.<br />
  Şeytan Kilisesi Anton Szandor LaVey'in 1969'da yazdığı Şeytani İncil'de (The Satanic Bible) ifade edilen Satanizmi uygulayan dini organizasyon.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Satanist bir grup olan

  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  'nın Baphomet için yaptığı tanım ise, onun güzel bir kadın olduğu ve elinde kesilmiş, sakallı bir erkek kafası tuttuğu şeklindedir.

  Kelime Kökeni

  Baphomet kelimesinin kökeni kesin olarak bilinmemektedir. Ancak dönemler içerisinde çeşitli iddialar ortaya atılmıştır.
 • Hz. Muhammed'in isminin
  Hz. Muhammed, Mekke’nin soylu Haşimoğulları ailesinden gelir. 571 yılında Mekke’de doğmuştur. Annesinin adı Amine, babasının adı Abdullah’ tır. Hz. Muhammed daha doğmadan babası öldü. Yetiştirilmesini dedesi Abdülmuttalip üzerine aldı ve torununa o zamana kadar kimseye verilmemiş olan Muhammed adını verdi.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Latince karşılığından (Mahomet) türetilmiş bir kelime olduğu iddia edilmiştir. Bu iddia muhtemelen Tapınak Şövalyeleri'nin düşmanları tarafından tapınakçılara karşı provokasyon amacı ile ortaya atılmıştır çünkü
  Latin Dili ve Edebiyatı ile Yunan Dili ve Edebiyatı iç içe iki ana bilim dalıdır ve Klasik filoloji olarak bilinmektedir. Latince'nin günümüzdeki önemi bilim dalı olmasıdır; bu nedenle batı dillerinin ve yazınlarının yanı sıra Eskiçağ ve Ortaçağ Tarihi, felsefe tarihi, epigrafi, tiyatro tarihi, Roma Hukuku gibi bir çok alanda, ayrıca Osmanlı arşivlerinde bulunan Latince yazılmış belgeler üzerinde bilimsel araştırma yapmak için gereklidir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Haçlı Seferleri döneminde
  Haçlı Seferleri Alm. Kreuzzüge (pl), Fr. Les Croisades (f.pl), İng. The Crusades. Papalığın teşvikiyle Hıristiyan Avrupalıların Müslümanlara karşı tertib ettikleri seferlerin umûmî adı. En önemlisi dînî olmak üzere, siyâsî, sosyal ve iktisâdî sebeplere dayanan Haçlı seferlerini Papa İkinci Urbanus, 1095 yılında toplanan Clermont Konsili’nde yaptığı konuşmayla başlatmıştır. Asırlarca devâm edip, milyonlarca insanın can kaybına, devletlerin yıkılıp ülkelerin tahrib olunmasına sebeb olmuştur
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Hristiyan dünyası
  Îsâ aleyhisselâma gönderilen hak din Îsevîliğin bozulmuş hâline verilen ad. Aslı bozulmuş semâvî dinlerdendir. Semâvî din, değeri üstün ve yüce olan, ilâhî bir kaynağa dayanan ve tek Allah'a inanmayı kabul eden "hak din" demektir. Hıristiyanlığın aslı, ilâhî vahye dayanır. Bizzat Allahü teâlâ tarafından hazret-i Îsâ'ya gönderilmiştir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  İslam hakkında çok az şey biliyordu ve müslümanların Hz.Muhammed'i bir tanrı olarak kabul ettiklerini zannediyorlardı.
 • İslam, Allah'ın insanlara Hz. Muhammed (sav) aracılığı ile gönderdiği son ilahi dindir. Arapçada seleme (Allah'a tamamen bağlanmak) kökünden gelen İslam sözcüğünün Türkçe anlamı "Allah'a ve onun buyruklarına kayıtsız şartsız inanan" demektir. Bu kelime aynı zamanda, Hz. Muhammed aracılığıyla ilkeleri bildirilen ve Müslüman adı verilen (Arapça İslamlığı kabul eden anlamına, müslim'den) 600 milyon insanı bünyesinde toplamış büyük bir dinin de adıdır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Yunancada hikmet anlamına gelen Sophia kelimesinin
  Yunan dili. 3000 yıllık bir geçmişi olan Hint-Avrupa dil ailesine ait bir dildir. Antik Yunanca Klasik Yunan uygarlığının dili olarak kullanılmıştır. Modern Yunanca Antik Yunancadan oldukça farklı olmakla beraber köken olarak ona dayanır. Yunanca, Yunan alfabesi kullanılarak yazılır. Modern Yunanca dünyada, çoğu Yunanistan'da yaşayan yaklaşık 12 milyon kişinin anadilidir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  şifrelemesi olduğu iddiaa edilmiştir. Bu şifreleme İbrani alfabesinde kullanılan ve harflerin sondan başa doğru yazılması esasına dayanan bir tekniktir. Baphomet kelimesi İbrani alfabesinde yazılıp üzerinde Atbash uygulandığında Sophia kelimesi türemektedir. Dr Hugh J. Schonfield - The Essene Odyssey

 • Yunanca'da ki Baphe (
  İbrani Alfabesi: Sami (Semitik) dil grubuna bağlı dillerden olan İbranice'nin yazımında kullanılan bir alfabe. Hemen birçok Sami (Semitik) dil gurubuna bağlı dilde olduğu gibi İbrani Alfabesi de sağdan sola doğru yazılan 22 temel sessiz harften oluşmaktadır. Harfler bitiştirilmez ve ayrı yazılır. Beş harfin sonda yazılışı farklıdır.


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  vaftiz) ve Metis (ustalık) kelimelerinin birleşimi olduğu iddiaa edilmiştir.
 • Hıristiyanlığa göre, kişinin İsa'nın dinine katılmasının hukuksal ve kutsal simgesi olan vaftiz "vaftiz töreni" adı verilen özel bir törenle gerçekleştirilir. Sözcük Yunanca "Baptisis" sözcüğünden türetilmiştir.

  Hıristiyan doğuş günlerinde, İsa'nın ortaya çıkışından öncede varolduğu, İncil'de adı Vaftizci Yahya olarak geçen Aziz Yahya'nın yüceltilmesinden, "Doğrusu size derim: Kadınlardan doğanlar arasında: Vaftizci Yahya'dan daha büyüğü çıkmamıştır; fakat göklerin egemenliğinden daha küçük o
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  İdris Şah'a göre Baphomet kelimesi Ebu Fihamet (Anlayışın Babası) kelimesinden türetilmiştir.
 • Levi'ye göre bir dizi Latince kısaltmadır. Temp. ohp. Ab - Templi omnium hominum pacis abhas (İnsanlar arasındaki barışın babası)

  Kaynaklar

 • İdris Şah (16 Temmuz, 1924 – 23 Kasım, 1996) (), diğer adıyla Seyid İdris el-Haşimi (Arabic: سيد إدريس هاشمي), psikoloji, ruhsallık, gezi kitapları ve kültür alanında eserler veren Amerikalı yazar.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
 • http://www.harunyahya.org/kitap/tapinak_sovalyeleri/tapinak02.html Tapınak Şövalyeleri - Harun Yahya
 • http://freemasonrywatch.org/baphomet.html The Symbolism of the Goat in Masonry
 • http://tr.wikipedia.org/wiki/Aleister_Crowley Aleister Crowley
 • http://www.hermetics.org/okultizm.html Modern Okültizmde Öncü Akımlar

  Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesindeki ilgili madde kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.  Yorumlar - Lütfen konu (Baphomet) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.