Barış

Barış kelimesi genel anlamda düşmanlığın olmaması anlamında kabul görülür. Başka bir anlatımla kötülükten, kavgalardan, savaşlardan kurtuluş, uyum, birlik, bütünlük, sukunet, sessizlik, huzur içinde yaşamak olarak da tanımlanabilir.

BarışNükleer Silahsızlanma Kampanyası'nın (Campaign for Nuclear Disarmament) genelde barış işareti olarak tanınan sembolü
barış isim 1. Barışma işi: "Biz baba kız biliyorduk ki, bu gibi kaçışlar, bir barışla biter."- M. Ş. Esendal. 2. Savaşın bittiğinin bir antlaşmayla belirtilmesinden sonraki durum, sulh: "Atatürk'ün insan haklarına ve dünya barışına ne kadar saygılı bir lider olduğunu ifade etti."- H. Taner. 3. Böyle bir antlaşmadan sonra insanlık tarihindeki süreç. 4. Uyum, karşılıklı anlayış ve hoşgörü ile oluşturulan ortam: "Devlet işçi-işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler alır."- Anayasa.

Barış halk arasında hoş geldiniz olarak da karşılanabilir. Barış kelimesi duygusal bir durum içinde kullanılabilir. Bir insanın kendisiyle barışık olması, kendi içinde bir denge, sakinlik, huzur içinde olması buna örnek gösterilebilir.

Barış ödülleri

 • Atatürk Uluslararası Barış Ödülü

 • 1986 yılında verilmeye başlanan ve dünya barışına katkıda bulunanlara verilen devlet ödülüdür.


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  Gandhi Barış Ödülü

 • Uluslararası Gandhi Barış Ödülü, Hindistan devleti tarafından Mahatma Gandhi adında verilen barış ödülü.


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  Nobel Barış Ödülü

  Barış örgütleri  Dünya Barış Konseyi

  Nobel barış ödülü
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Dünya Barış Konseyi (World Peace Council) kurulduğu
  Dünya Barış Konseyi kurulduğu 1949 yılından beri barış, silahsızlanma küresel güvenlik, ulusal bağımsızlık, ekonomik ve sosyal adelet ve gelişim, çevrenin korunması, insan hakları, bağımsızlık mücadelesi veren halklarla dayanışma için ve emperyalizme karşı mücadele etmektedir. Kurucu başkanı Frederic Joliot-Curie'nin "Barış herkesin işidir" sözünü kendine ilke edinen DBK, dünyanın pek çok ülkeseinde bulunan barıştan yana örgütlerin federasyonudur.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1949 yılından beri barış, silahsızlanma, küresel güvenlik, ulusal bağımsızlık, ekonomik ve sosyal adelet, gelişim, çevrenin korunması,
  1949 yılında meydana gelen olaylar.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  insan hakları, bağımsızlık mücadelesi veren halklarla dayanışma için ve emperyalizme karşı mücadele etmektedir. Kurucu başkanı
  İnsan hakları, ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tüm insanların yararlanabileceği haklardır. Bu haklardan yararlanmak bakımından vatandaş ve yabancı arasında fark yoktur. Diğer yandan insan hakları terimi bir ideali içerir. Bu terimi kullananlar, bu alanda olanı değil, olması gerekeni dile getirirler. İnsan hakları terimini daha çok tabiî hukuk anlayışına mensup yazarlar kullanmaktadır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Frederic Joliot-Curie'nin "Barış herkesin işidir" sözünü kendine ilke edinen Konsey, dünyanın pek çok ülkesinde bulunan barıştan yana örgütlerin federasyonudur. Türkiye'de faaliyet göesteren
  düzenle|Ağustos 2008


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  Barış Derneği, Dünya Barış Konseyi üyesidir.

  Dünya Barış Duası Topluluğu

  Dünya Barış Duası Topluluğu (The World Peace Prayer Society),
  Barış Derneği'nin amacı, insanların eşitlikçi, özgür bir toplumda barış içinde yaşayacağı bir dünyanın yaratılmasına katkıda bulunmaktır. Dernek, bu amaç doğrultusunda, dünya halklarını tehdit eden savaşçı politikaların kaynağı konusunda toplumu bilgilendirici etkinlikler düzenler; barış bilincinin geniş halk kesimlerinde yerleşmesi için çalışmalar yapar; faşizm|faşist, savaş yanlısı, şovenizm|şovenist, militarizm|militarist, emperyalizm|emperyalist propagandaya kar
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1955 yılında Masahisa Goi tarafindan
  1955 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Japonya'da kuruldu. Topluluk, "Dünya'da Barış Egemen Olsun" ("May Peace Prevail on Earth") diyerek barışın dua aracılığıyla evrenselleşmesini hedeflemektedir.
  Japonya(Japonca'da Nihon veya Nippon, (güneş) (kaynak), kelime anlamı "güneşin kaynağı"), Uzak Doğu'da adalardan oluşan bir ülkedir. Hiçbir ülke ile kara sınırı yoktur. Kuzeyinde Kore Yarımadası (Güney Kore ve Kuzey Kore) ve Rusya ile sınırlanan Japon Denizi bulunur. Batıda deniz ötesinde Tayvan ve Çin ile komşu olan Japonya'nın doğu ve güneyinde ise Büyük Okyanus bulunur.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1986 Uluslararası Barış Yılı itibariyle faaliyetlerini uluslararası alanda yoğunlaştıran topluluk,
  1986 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1988 yılında merkez binasını
  1988 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  New York City'ye taşıdı.
  New York City ABD'nin kuzeydoğusunda yer alan, bu kıtanın en büyük nüfuslu şehri. New York eyaletinin güneydoğu kesiminde, Hudson Irmağının ağzında yer alır. Şehrin alanı 787 km2, nüfusu ise yaklaşık 10 milyon civarındadır.

  New York şehri, herbiri kendine has bir hayat tarzı ve biçimiyle ayrılan bir dizi semtin toplamı gibidir. adeta New York'la özdeşleştirilen Manhattan, New York'un ekonomik ve kültürel merkezidir. Manhattan'ın en çarpıcı özellikleri gökdelenleri, göz kamaştırıcı ışık
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1990 yılında
  1990 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Birleşmiş Milletler'e bağlı bir hükümet dışı kuruluş (NGO) olarak kabul edilen topluluğun merkezi
  Birleşmiş Milletler, kısaca BM, 24 Ekim 1945'te kurulmuş uluslararası bir örgüttür. Birleşmiş Milletler kendini "adalet ve güvenliği, ekonomik kalkınma ve sosyal eşitliği uluslararasında tüm ülkelere sağlamayı amaç edinmiş global bir kuruluş" olarak tanımlamaktadır. Örgütün, kurulduğu yıllarda 51 olan üye sayısı şu an itibariyle üyeliği kaldırılan Vatikan ve değiştirilen Çin Halk Cumhuriyeti dahil 192'ye ulaşmıştır. Türkiye kurucu üyeler arasında yer alır
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  2001'den bu yana
  2001 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  New York'ta bulunan
  New York adında birden fazla başlık bulunmaktadır. ABD’nin kuzeydoğusunda yer alan, bu kıtanın en büyük nüfuslu şehri. New York eyâletinin güneydoğu kesiminde, Hudson Irmağının ağzında yer alır. Şehrin alanı 787 km2, nüfûsu ise yaklaşık 10 milyon civârındadır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  (World Peace Sanctuary) bünyesindedir.

  Barış Resimleri


  • Zeytin dalı taşıyan bir barış güvercini

  • Nükleer Silahsızlanma Kampanyası'nın (Campaign for Nuclear Disarmament) genelde barış işareti olarak tanınan sembolü  Yorumlar - Lütfen konu (Barış) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.