Bayt

Bayt (''İngilizce: byte''), elektronik ve bilgisayar bilimlerinde 1 veya 0 değerini alan, kaydedilen bilgilerin türünden bağımsız bir hafıza ölçü birimdir. Bir bayt, Latin abecesini baz alan ana harf kodundan herhangi bir harfi (ASCII) temsil eder. 1 Harf = 8 bit = 1 baytBitten sonraki ikinci en küçük sayısal bilgisayar birimidir.

Bayt ( İngilizce: byte), elektronik ve
İngiltere kökenli bir dil olan İngilizce ABD, Avustralya, Yeni Zelanda, İrlanda, Güney Afrika ve Kanada gibi pek çok ülkede ana dil olarak kullanılıyor. İngilizce 380 milyon kullanıcısı ile dünya üzerinde en çok konuşulan 3. dildir. (Çince ve Hintçe'den sonra)
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
bilgisayar bilimlerinde
Bilgisayar çok sayıda aritmetiksel veya mantıksal işlemlerden oluşan bir işi, önceden verilmiş bir programa göre yapıp sonuçlandıran elektronik araç, elektronik beyin. Kullanıcıdan aldığı verilerle mantıksal ve aritmetiksel işlemleri yapan; yaptığı işlemlerin sonucunu saklayabilen; sakladığı bilgilere istenildiğinde ulaşılabilen elektronik bir makinedir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1 veya

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
0 değerini alan, kaydedilen bilgilerin türünden bağımsız bir hafıza ölçü birimdir. Bir bayt,
Sıfır, aritmetikte 0 rakamını simgeler. Bugünkü sayı sisteminde sıkça kullanılan sıfır, bir niteliğin yokluğunu temsil eder. Toplamada toplandığı sayıyı değiştirmeyen etkisiz, çarpmada sonucu sıfır yapan yutan, bölmede ise bir sayıya bölündüğünde 0 sonucu çıkar. Ancak bir sayıyı böldüğünde sonuç tanımsızdır. İlk defa El-Harezmi kullanmıştır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Latin
Latin şu anlamlarda kullanılabilir:
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
abecesini baz alan ana

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
harf kodundan herhangi bir harfi (
Harf yazı yazmak için kullanılan işarettir. Harflerin hepsi alfabeyi oluştururlar. Yazı harfler dışında rakam, noktalama işaretleri ya da başka semboller içerebilir ama harfler yazının en temel öğesidir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
ASCII) temsil eder.

1 Harf = 8 bit = 1 bayt

Başlık yazısı

ASCII (American Standard Code for Information Interchange) Latin alfabesi üzerine kurulu 7 bitlik bir karakter setidir. İlk kez 1963 yılında ANSI tarafından standart olarak sunulmuştur.ASCII'de 33 tane basılmayan kontrol karakteri ve 95 tane basılan karakter bulunur.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Bitten sonraki ikinci en küçük sayısal bilgisayar birimidir. Bir bayt 0 ile 255 arasındaki değeri veya diğer anlamla 256 şalter durumunu temsil etmektedir. Yani 2 üstü 8 dir. Onluk düzende 167'nin ikilik düzende dizilimi şöyledir : 10100111

2^8 bit'in onluk sayı değeri 255 olup, 0 değerle birlikte 256 şalter durumunu gösterir. Eğer somut sonuç 2 potenz 10u atlıyorsa o zaman sayının arkasındaki rakamlar silinip onun yerine kısaltmalar eklenir.

Mesela:

 • 1
 • Bit (bilişim): Bilişimde kullanılan en küçük bilgi birimi.
 • Bit: Hayvanlarin kıl ve tüyleri arasında yasayan ve kan emerek beslenen bir böcek türü. Deri salgılarını ve kılları yiyerek beslenirler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
 • Kilobayt = 1 KB = 1.024 Byte

 • 1
  Kilobayt (KB) bilgisayarlarda kullanılan, bin bayt anlamına gelen bir ölçü birimidir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Megabayt = 1 MB = 1.048.576 Byte

 • 1
  Megabayt (MB) bilgisayarlarda kullanılan, milyon bayt anlamına gelen bir ölçü birimidir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Gigabayt = 1 GB = 1.073.741.824 Byte

 • 1
  Gigabayt (GB) (İngilizce: gigabyte'tan; İngilizcedeki yaygın okunuşu gigabayt olmasına rağmen Türkçeye cigabayt şeklindeki telaffuzu yerleşmiştir) bilgisayarlarda kullanılan, 1024 megabayt anlamına gelen bir ölçü birimidir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Terabayt = 1 TB = 1.099.511.627.776 Byte.

  Byte kelimesi İngilizce olup suni bir kelimedir. Bit (
  Terabayt (TB) bilgisayarlarda kullanılan, bin yirmi dört gigabayt anlamına gelen bir ölçü birimidir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Türkçe biraz) ve bite (Türkçe lokma) İngilizcedeki kelimelerdir.

  Bu terim ilk defa
  Türkçe, diğer Türk dilleriyle birlikte Altay dil ailesinin bir kolunu oluşturur. Bu ailenin diğer üyeleri Moğolca, Mançu-Tunguzca ve Korecedir. Japoncanın Altay dil ailesinin bir üyesi olup olmadığı konusu tartışılmaktadır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  IBM çalışanları tarafından

  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1956'da ortaya atılmıştır. Aslında 6 bitlik bir değeri tanımlarken doğrudan adreslenebilen belleğin en küçük birimi olarak tanımlanmıştir. Daha 1956'da 6 dan 8 bite geliştirilmiştir. Bite daha sonra bit ile karıştırılmaması için sonradan byte (bayta) çevrilmiştir.

  Diğer bir kelime açıklamasına göre de "by eight"in (Türkçesi sekiz kez veya sekiz ile) kısaltılmış halidir.
  1956 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.  Yorumlar - Lütfen konu (Bayt) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.