Bilişim Teknolojileri Alanı

Bilişim Teknolojileri Alanı, Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP) kapsamında mesleki ortaöğretim Kurum|kurumlarında eğitim verilen alanlardan biri.

Bilişim Teknolojileri Alanı, Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP) kapsamında mesleki ortaöğretim
Ortaöğretim, 15-18 yaşları arasındaki öğrencilerin genel, mesleki ve teknik alanlarda eğitimlerini sağlamayı içeren kavram.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
kurumlarında
Kurum kavramı, günlük dilde çeşitli kuruluşları tanımlamak amacıyla kullanılır. Örn: Çocuk Esirgeme Kurumu, İş ve İşçi Bulma Kurumu gibi. Oysa kurum sözcüğünün bilimsel anlamı, çoğunluğun aynı şekilde ve sıklıkla ortaya koyduğu davranışlarımızın toplamıdır, örüntülerdir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
eğitim verilen alanlardan biri.
Eğitim, toplumun değer yargılan ile bilgi ve beceri birikiminin yeni kuşaklara aktarılması; bu amaçla okullarda ve benzer kurumlarda sürdürülen öğretim ve yetiştirme etkinlikleri.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Bilişim
Bilişim bilgi ve bilginin otomatik olarak işlenmesiyle ilgilenen bir yapısal bilim dalıdır.Bilişim biliminin bilgisayarla ilgisi, astronominin teleskopla ilgisi kadardır.'Informatica gaat net zo min over computers, als astronomie over telescopen Edsger Wybe Dijkstra|Edsger W.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
teknolojileri sektörü, küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet koşulları nedeniyle sürekli ve dinamik bir gelişim içindedir. Bu özellikleri nedeniyle bilişim teknolojileri sektörü, stratejik bir sanayi olarak ülkelerin yakın ilgisini çekmekte ve bu sektör için devletler tarafından özel planlamalar yapılmaktadır. Özellikle hızla küreselleşmekte olan bu sektörde rekabet büyük yoğunluk kazanmakta ve sanayileşmiş ülkeler bu sektörün korunması ve uygulamaktadır. Bilişim sektörü firmaları, hizmetleriyle ülke
Teknoloji, bilimin, pratik yaşam gereksinimlerinin karşılanmasına ya da insanın çevresini denetleme, biçimlendirme ve değiştirme çabalarına yönelik uygulamaları. Yunanca tekhne (sanat, zanaat) ve logos (söz, sözcük) sözcüklerinden oluşturulan teknoloji terimi, Eski Yunan'da "sanatlar üzerine konuşma" anlamına geliyordu.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
ekonomisine maddi gelir ve istihdam açısından önemli katkılar sağlamaktadır. Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında Bilişim Teknolojileri alanı altında;
 • EKONOMİ , İktisat olarak da bilinir, servetin üretimini, bölüşümünü ve tüketimini konu alan toplumsal bilim. İktisat veya ekonomi, üretim, dağıtım, ticaret, tüketim ve hizmet sektörlerini inceleyen bir bilim dalıdır. Dünyada kaynakların sınırlı, insan ihtiyaçlarının sınırsız olması yüzünden, kaynakların daha verimli bir şekilde kullanılabilmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur. İktisat, incelediği konulara ve kapsamlara göre dallara ayrılır:
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Bilgisayar Teknik Servisi
 • Bilgisayar çok sayıda aritmetiksel veya mantıksal işlemlerden oluşan bir işi, önceden verilmiş bir programa göre yapıp sonuçlandıran elektronik araç, elektronik beyin. Kullanıcıdan aldığı verilerle mantıksal ve aritmetiksel işlemleri yapan; yaptığı işlemlerin sonucunu saklayabilen; sakladığı bilgilere istenildiğinde ulaşılabilen elektronik bir makinedir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Veritabanı Programcılığı
 • Veri tabanı düzenli bilgiler topluluğudur. Kelimenin anlamı bilgisayar ortamında saklanan düzenli verilerle sınırlı olmamakla birlikte, daha çok bu anlamda kullanılmaktadır. Bilgisayar terminolojisinde, sistematik erişim imkanı olan, yönetilebilir, güncellenebilir , taşınabilir, birbirleri arasında tanımlı ilişkiler bulunabilen bilgiler kümesidir. Bir başka tanımı da, bir bilgisayarda sistematik şekilde saklanmış, programlarca istenebilecek veri yığınıdır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Web Programcılığı

 • ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  İşletmenliği dallarında Türkiye'de Bilişim sektöründe bu dalların
  Ağ şu anlamlara gelebilir:
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  öğretim programlarının hazırlanarak
  Belli bir beceri ve/veya konunun öğrenciye iletilmesi.

  Öğretimin içeriği zaman içinde sanatsal bir olgu görünümünden bilimsel bir yapı kişiliğine geçmiştir. İkinci dünya savaşı ile öğretim kavramına pozitivisim ve ondan gelişen yaklaşımlar ağırlık kazanmış ve bu süre içinde öğretimle ilgili birçok değişken belirlenmiş ve ölçülme yolları tanımlanmıştır. Öğretim kavramı bugün eğitim fakülteri altında Öğretim Metodları altında işlenmektedir. Öğretim metodlarının geliştirilmesinde çok fazla yol a
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  eğitimine başlanması ile sektörde yıllardır süregelen eğitim açığını giderecek önemli bir girişim olacağı düşünülmektedir. Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında Bilişim Teknolojileri Alanı Çerçeve
  Eğitim, toplumun değer yargılan ile bilgi ve beceri birikiminin yeni kuşaklara aktarılması; bu amaçla okullarda ve benzer kurumlarda sürdürülen öğretim ve yetiştirme etkinlikleri.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Öğretim
  Belli bir beceri ve/veya konunun öğrenciye iletilmesi.

  Öğretimin içeriği zaman içinde sanatsal bir olgu görünümünden bilimsel bir yapı kişiliğine geçmiştir. İkinci dünya savaşı ile öğretim kavramına pozitivisim ve ondan gelişen yaklaşımlar ağırlık kazanmış ve bu süre içinde öğretimle ilgili birçok değişken belirlenmiş ve ölçülme yolları tanımlanmıştır. Öğretim kavramı bugün eğitim fakülteri altında Öğretim Metodları altında işlenmektedir. Öğretim metodlarının geliştirilmesinde çok fazla yol a
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Programının hazırlanmasında,
  Program kelimesi sözcük kaynağı olarak belirli şartlara ve düzene göre yapılması öngörülen işlemlerin bütünü anlamına gelmekte ve ayrıca izlence olarak tanımlanmaktadır. Ancak günümüz Türkçe kullanımı içinde genel anlamı, yapılacak bir işin bölümlerini, bu bölümlerin sırasını ve zamanını gösteren tasarı, planlama şekline dönüşmüştür.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Millî Eğitim Bakanlığı'nda görevli uzman ve alan öğretmenleri, sektör temsilcileri,

  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  üniversiteden alan uzmanları ve meslek elemanlarıyla iş birliği içinde çalışılmıştır. Bilişim alanı için toplam 135 modül (yaklaşık 8000 sayfa) hazırlanmaya devam etmektedir. Belli zamanlarda da modüllerin içeriği güncellenerek piyasa ile eğitim sistemi paralelliği sağlanacaktır. Bu doğrultuda Bilişim Teknolojileri alanı ve altında yer alan mesleklerde uluslararası ve ulusal düzeyde
  Üniversite (isim Fransızca: université) (Evrenkent) yüksek düzeyde eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan fakülte, enstitü, yüksekokul vb. alt bölümlerden meydana gelen ve öğrencilerin belirli ihtisaslar kazandıran öğretim ve araştırma kuruluşu.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  standartlara uygun, her yaşta ve düzeyde bireye eğitim olanağı sağlayan programları hazırlamak hedeflenmiştir.

  Bilişim Teknolojileri Alanı Altında Bulunan Dallar

  Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında Bilişim Teknolojileri Alanı altında bulunan dallar ve açıklamaları aşağıdaki gibidir.

  Bilgisayar Teknik Servisi Dalı

  Bilgisayar sistemlerinin

 • Belirli bir / birçok kritere uygun olan.

 • Standart, bir kalite veya erişim derecesidir.

 • Kıyaslama için kullanılan ölçü.


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
 • donanım ve
  Donanım, bir iş ya da görevin yapılması için sahip olunan alet-edevat, (eski dilde teçhizat) demektir. Günlük kullanımda bu sözcük genellikle bilgisayar donanımı kavramını çağrıştırır.Diğer anlamları:
 • Bir gemi direğine, bir yelkene veya başka bir parçaya bağlı bulunan halat ve makara vb.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
 • yazılımı kurulumu, bakım ve arıza giderme işlemleri ve bilgisayarla kontrol edilebilen sistemler kurmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

  Ağ İşletmenliği Dalı

  Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım kurulumu, ağ sistemlerinin kurulumu, yönetimi ve ağ ortamı üzerinde yaşanabilecek sorunlar, çözüm yolları ve geniş ağ sistemleri yönetimine yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

  Veri Tabanı Programcılığı Dalı

  Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım kurulumu, veri tabanı ve
  Yazılım, değişik ve çeşitli görevler yapma amaçlı tasarlanmış elektronik araçların, birbirleriyle haberleşebilmesini ve uyumunu sağlayarak, görevlerini ya da kullanılabilirliklerini geliştirmeye yarayan makina komutlarıdır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  programlama dilinin kurulumu, veri tabanının oluşturulması ve yönetimi, yazılım geliştirme, hata giderme, bakım ve yedek almaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

  Web Programcılığı Dalı

  Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım olarak kurulumu bilgilerinin yanında,

  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  web sitesi

  tasarımına ve programlama dilleri yardımıyla etkileşimli

  İnternet üzerindeki bir sayfa ve hizmet bütünü. Bir web sitesi, HTTP başta olmak üzere HTTPS, FTP, SMTP, POP3, ve hatta gerçek zamanlı veri akışı (streaming media) hizmeti veriyor olabilir.


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  web uygulamaları hazırlanmasına yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

  Mezunların Dallara Göre İstihdam Alanları

  Bilişim Teknolojileri Alanı'ndan mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;
 • Bilgisayar Teknik Servisi Dalı mezunları: Bilgisayar teknik servisi hizmeti veren bilgisayar firmalarında, kamu kurum ve kuruluşlarında,
 • Ağ İşletmenliği Dalı mezunları: Ağ kurulum ve yönetimi hizmeti veren ya da bu hizmete ihtiyaç duyan firma, kamu kurum ve kuruluşlarında,
 • Veri Tabanı Programcılığı Dalı mezunları: Kullanıcı ara yüzüne sahip uygulama ve veri tabanı programları kullanımı ve yönetimi hizmeti veren ya da bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma, kamu kurum ve kuruluşlarında,
 • Web Programcılığı Dalı mezunları: Web tasarımı hizmeti veren veya web ortamında çalışan etkileşimli programlar hazırlayan yazılım şirketlerinde ya da bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma, kamu kurum ve kuruluşlarında vb. yerlerde çalışabilirler.

  Linkler

 • http://megep.meb.gov.tr Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi
 • http://yunus.sf.net Yunus Projesi - Bilişim alanı ile Ocak - Temmuz 2006 tarihleri arasında çalışan ilgili Koordinatörün sitesi

  Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesindeki ilgili madde kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.  Yorumlar - Lütfen konu (Bilişim Teknolojileri Alanı) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.