Birleşmiş Milletler Ana Organları

Birleşmiş Milletler Ana Organları 1. Genel Kurul: 185 üye ülkenin temsilcilerinden oluşur. Her üyenin bir oy hakkı vardır.

Birleşmiş Milletler Ana Organları hakkında ansiklopedik bilgi

Birleşmiş Milletler Ana Organları

1. Genel Kurul:
185 üye ülkenin temsilcilerinden oluşur. Her üyenin bir oy hakkı vardır. Olağan toplantılarını eylül-aratık aylarında yapar. Olağan konulardaki karartarda basit çoğunluk, önemli kararlarda ise üçte iki çoğunluk aranır. Gerektiğinde olağanüstü ya da özel toplantılar yapılır. Genel Kurul'un toplantı halinde olmadığı dönemlerde özel komiteler ve organlar görevi sürdürürler. GenelKurul'un üye ülkelerle ilgili bağlayıcı karar alma yetkisi olmamakla birlikte, alınan kararlar dünya kamuoyunu temsil etmektedir.

2. Güvenlik Konseyi:
Birleşmiş Milletler Anlaşması gereğince, barış ve güvenliği korumak esas olarak bu organın görevidir. Üye ülkeler alınan kararlara uymak zorundadır. 15 üyeden oluşur. Bunlardan beşi (ABD, Çin, Fransa, İngiltere, Rusya Federasyonu) daimi üyelerdir. Diğer 10 üye Genel Kurul tarafından iki yıllık dönemler için seçilir. Karar alınması için 9 oy gereklidir. Ancak, daimi üyelerden herhangi bir kararı veto edebilir. Güvenlik Konseyi, tarafların onayını alarak sorunlu bölgelere barış gücü gönderebilir. Anlaşma sağlanamadığı durumlarda ekonomik müeyyide kararı alabilir. Genel Sekreter, adayını ve yeni üyeleri Genet Kurul'a önerir.

3. Ekonomik ve Sosyal Konsey:
BM ve ona bağlı kurum ve kuruluşlarının ekonomik ve sosyal çalışmalarını koordine eder. 54 üyeden oluşur ve yılda en az bir kez toplanır. Gelişmekte olan ülkeieri de ekonomik büyüme, insan haklarına saygı gösterilmesi, bilim ve teknoloji olanaklarının yaygın laştırılması, barınma, aile planlaması, suçun önlenmesi gibi konularda dünya çapında işbirliği sağlanması gibi konularda faaliyet gösterir.

4. Mütevelli Konsey:
Diğer devletlerin gözetimi altındaki bölgelerin kendi kendini yönetir hale gelmesi ve bağımsızlığına kavuşması sürecini denetlemek için kurulmuştur. Konseyin görevi sona ermiş olduğundan, illerde gerekirse tekrar toplanacaktır.

5. Uluslararası Adalet Divanı:
BM'nin ana hukuk organıdır. Genel Kurul ve Güvenlik Konseyi tarafından seçilen 15 yargıç, jüriyi oluşturur. Ancak ülkeler taraf olabilir. Taraf ülke oturumlara katılmak zorunda değildir, ancak katılmayı kabul ettiği takdirde alınan karara uymak zorundadır.

6. Sekreterlik:
Tüm BM organlarının programlarını yürütür. Genel Sekreter başkanlığında, 170 kadar ülkeden 9000 kişi çalışmaktadır.Yorumlar - Lütfen konu (Birleşmiş Milletler Ana Organları) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.