Bitki yayılışı

Bitki yayılışı, ``Koroloji`` olarak da bilinir,Ernest Haeckel tarafından Koroloji şöyle tanımlanmıştır:Belirli fauna ve flora alanlarındaki sistematik birimlerin coğrafi dağılışları,kökenleri ve bunların değişmelerinin araştırılmasıdır.

Bitki yayılışı, Koroloji olarak da bilinir, Ernest Haeckel tarafından Koroloji şöyle tanımlanmıştır:Belirli

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
fauna ve
Belli bir bölgede yetişen hayvanların tümü. Yeryüzünde ekolojik olarak sınırlanabilir bir yaşam alanında bulunan hayvan türlerinin tamamıdır. Bakterilen gibi tek hücreli hayvan grupları genellikle flora içinde değerlendirilir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
flora alanlarındaki sistematik birimlerin coğrafi dağılışları,kökenleri ve bunların değişmelerinin araştırılmasıdır.
Bir bölgedeki bitki listesidir. Bir bölgede yetişen bitkilerin hepsi, bitki örtüsü.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Bitkiler uygun çevre şartlarının bulunduğu yerleri örterek yaşama alanlarını çizmiş olurlar. Böylece türlerin ilk yaşamaya başladığı yerlere
Bitkiler (Plantae), fotosentez yapan, ökaryotik, ağaçlar, çiçekler, otlar, eğreltiotları, yosunlar ve benzeri organizmaları içinde bulunduran çok büyük bir canlılar alemidir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
gen merkezi (çıkış merkezi) adı verilir. Örneğin ''
Gen Alm. Gene (n), Fr. Gene (m), İng. Gene. Hücrenin kromozomlarında bulunan, canlı bireylerin kalıtsal karakterlerini taşıyıp ortaya çıkışını sağlayan ve nesilden nesile aktaran kalıtım faktörleri. Genetik unsurun en küçük parçası. Gen terimi ilk olarak 1909’da Johannsen tarafından o zamana kadar farklı isimlerle ifade edilen kalıtsal üniteler için kullanılmıştır. Canlıların atalarından aldıkları ve çoğunlukla değişmeden nesillerine aktardıkları özellik
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Verbascumun (

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
sığırkuyruğu) gen merkezi orta Anadolu'dur.

Bitkilerin dağılışı ve göçü her ne kadar birbirine sıkıca bağlı ise de faaliyetleri farklıdır. Dağılış, bitkinin bulunduğu çevreden

Sığırkuyruğu Familyası: Yüksükotugiller (Scrophulariaceae). Türkiye'de yetiştiği yerler: Bütün Anadolu.

Haziran-ağustos aylarında parlak sarı renkli çiçekler açan 20 ila 150 cm boylarında iki yıllık otsu bir bitki. Daha çok ekilmemiş yerlerde ve yol kenarlarında bulunur. Gövdeleri dik bazan dallanmış ve yünümsü tüylerle kaplıdır. Yapraklar gövdenin alt kısımlarında rozet halinde dizilmiş olup, yünümsü tüylüdür. Gövdedeki yapraklar ise sapsızdır. Çiçekler gövdenin ucunda sık veya seyrek
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
tohumlarla yayılması ve yeni yerlere ulaşmasıdır. Oysaki
Tohum, döllenmeden sonra tohum taslağının gelişmesiyle meydana gelir. Bir tohumda içten dışa doğru embriyo, besi dokusu ve tohum kabuğu olmak üzere üç kısım bulunur.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
göç bir gelişmeyi içerir. Dolayısıyla dağılış, göçün gerekli habercisidir ve yeni çevre kazanılmasının sona ermesidir. Doğada tohumla yayılma yapan
Göç Alm. Wanderung, Aus- Ein-wanderung (f), Fr. Émigration, İmmigration (f), Exode (m), İng. Migration. Dini, iktisadi, siyasi, sosyal ve diğer sebeplerle insan topluluklarının bir yerden bir başka yere gitmesi. Hicret. Ferdi sebep ve maksatlarla yer değiştirmeye ve bu esnada nakledilen eşyaların hepsine de göç denmektedir.Ayrıca kuşların, balıkların ve bazı hayvan türlerinin, belli mevsimlerde dünyanın çeşitli yerlerine gitmeleri de göç adıyla anılır.


...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
taksonomik birimlerin sayısı azdır. Yayılmayı ve göçü sağlayan bitki kısımlarına
Taksonomi, canlıların sınıflandırılmasıyla ilgilenen bilim dalıdır. Taksonomi terimi Yunanca taksis (düzenleme) ve nomos (yasa) sözcüklerinden türetilmiştir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Diaspor denir. Diasporlar, yer değiştirme yeteneğinde olup genellikle üreme organlarıdır. Örneğin

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
spor,
Spor, belirli ölçüde fiziksel güç ve beceri gerektiren yarışmalı ve eğlenceli etkinlikler. Önceleri spor kavramı, boş zamanlan değerlendirmeye yönelik balıkçılık, avcılık ve atıcılık gibi açık hava etkinliklerini, belirlenmiş kurallara göre bireyler ya da takımlar arasında yapılan düzenli atletik yarışmalardan ayırmak için kullanılırdı.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
tohum veya
Tohum, döllenmeden sonra tohum taslağının gelişmesiyle meydana gelir. Bir tohumda içten dışa doğru embriyo, besi dokusu ve tohum kabuğu olmak üzere üç kısım bulunur.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
meyve gibi. Bir çok hallerde diasporlar
Meyve Çiçeğin dişi organının, döllenme sonucunda farklılaşıp, yumurtalığın gelişmesiyle meydana gelen ve tohumları taşıyan organ. Olgunlaşma esnasında çiçeğin ovaryumundan başka, diğer kısımları genellikle dökülür ve ovaryum olgunlaşarak meyveyi teşkil eder. Ovaryumu meydana getiren karpeller (meyve yaprağı), meyve kabuğu (perikarp) haline ve ovaryum içindeki tohum taslakları da tohum haline döner. Döllenme meydana gelmeden meyve teşekkülüne partenokarpi, böyle meyvelere de partenokarp me
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
vejetatif kökenli özel organlar olabileceği gibi bitkinin değişikliğe uğramış kısımları, bitkinin tümü hatta bitki grupları da olabilir. Genellikle aynı bitki veya aynı birey değişik tipte diaspor meydana getirebilir. Böylece kuzey yarım kürenini

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
bölgelerinde orman ağaçlarının büyük bir kısmı örneğin
Orman ağaç, flora ve hayvanî canlılar topluluğu. Orman; belirli yükseklikteki ve büyüklükteki ağaçlar, çalı, otsu bitkiler, mantarlar, mikroorganizmalar ve çeşitli hayvanlarla, toprağın birlikte meydana getirdiği, aynı zamanda topluma çeşitli faydalar sağlayan bir servettir. Kendisini meydana getiren bireylerin uzun yıllar karşılıklı etkileri sonucu yerleşmiş, biyolojik bir dengeye sahiptir. Bu denge ormanların sağlığı ve varlığı için şarttır. Bu denge olmadıkça, ormanların sağlığı ve var
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
meşe ve
Meşe Familyası: Kayıngiller (Fagaceae). Türkiye'de yetiştiği yerler: Yaygın.

Kışın yaprağını döken, her zaman yeşil, ağaç veya çalılar. Meşe yaprakları farklı şekil ve görünüştedirler. Kenarları dişli, loplu veya düzdür. Erkek çiçekler, bir önceki yıla ait sürgünlerde, tek tek ve uzun bir eksen üzerinde çok sayıda toplanmışlardır. Dişi çiçekler teker teker veya 3-5'i bir arada başçıklar halinde bulunurlar. Çiçeğin veya çiçek durumunun tabanında çanağa benzeyen bir kupula (kadeh, kapçık
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
göknar normal olarak
Göknar, çamgiller (Pinaceae) familyasının Abies cinsinden iğne yapraklı ağaç türlerine verilen ad.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
tohum üretirler, fakat bunlar dip sürgünü,
Tohum, döllenmeden sonra tohum taslağının gelişmesiyle meydana gelir. Bir tohumda içten dışa doğru embriyo, besi dokusu ve tohum kabuğu olmak üzere üç kısım bulunur.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
veya diğer aktif olan vejetatif kısımlarla da üreyebilir. Bundan başka birçok koloni yayılma gösterir. Örneğin Phragamines (

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
) dünyanın büyük bir kısmına yayılmıştır. bu yayılmayı tüysü meyvesi ile rüzgarlarla ve az çok yüzebilen
Meyve Çiçeğin dişi organının, döllenme sonucunda farklılaşıp, yumurtalığın gelişmesiyle meydana gelen ve tohumları taşıyan organ. Olgunlaşma esnasında çiçeğin ovaryumundan başka, diğer kısımları genellikle dökülür ve ovaryum olgunlaşarak meyveyi teşkil eder. Ovaryumu meydana getiren karpeller (meyve yaprağı), meyve kabuğu (perikarp) haline ve ovaryum içindeki tohum taslakları da tohum haline döner. Döllenme meydana gelmeden meyve teşekkülüne partenokarpi, böyle meyvelere de partenokarp me
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
rizomlarla, su ile de yapabilirler. Bu arada bir kısım
Rizom Fazla miktarda yedek besin maddesi depo eden, toprak altında yatay olarak uzanan, çok sayıda saçak kökleri olan, silindir biçimindeki bir toprak altı gövdesi. Örnek olarak süsen ve ayrıkotu bitkileri verilebilir. Rizomlar, normal gövdelerde olduğu gibi, tepe ve yan tomurcuklara da sahiptirler. Tomurcuklar gelişerek, toprak üstü veya toprak altı sürgünlerini verir. Ölü mevsimlerde toprak üstü gövdeleri kuruyarak rizom üzerinde izleri kalır. Rizomlu bitkiler, toprak altındaki rizomlar
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
bitkiler çok fazla yayılma olanaklarına sahip iken, bir kısmı bundan yoksundur. Bitki türlerinin
Bitki, fotosentezle beslenme, embriyon dokularının bireyin bütün yaşamı boyunca etkinliğini sürdürdüğü sınırsız büyüme özelliği, hücre çeperlerinin selülozlu ve görece sert oluşu, yer değiştirmeyi sağlayacak organların yokluğu nedeniyle yaşamını bulunduğu yere bağlı olarak sürdürme, duyu ve sinir sistemlerinin bulunmayışı gibi temel özelliklerle tanımlanan yaşam biçimi.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
lara yayılış şekilleri takım,
 • Biyolojide takım (biyoloji)|Takım : Sınıf ve familya arasında yer alan bir başka ana basamağı ya da o basamakta yer alan taksonomik grup.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
 • familya,
  Ortak özellikleri aynı olan yakın cinslerin topluluğuna aile (familya) denir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  cins, ve
  Cins, birbirine benzeyen ve ortak birçok karakterleri olan türler topluluğu. Taksonomideki en önemli sınıflandırma basamaklarından biridir. Cins isimleri unominal (tek kelime) olmak zorundadır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  türlere göre çok değişiktir. Yayılma ve çoğalma imkanları en fazla olan
  Tür, ortak özellikler taşıyan ve kendi aralarında döllenerek üreyebilen akraba canlıları içeren biyolojik grup.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  dir. ( Bakteriler,
  Bakteriler bağımsız yaşayabilen küçük organizmalardır. Prokaryot hücre yapıları ve boyutlarıyla diğer mikroorganizmalardan ayrılırlar. Bakteriler ortalama 0,5-2 µm boyutlarındadırlar. Bakterilerin bu sahip oldukları boyutları tür ve cinslerine göre farklılar göstermektedir. Büyük bakteriler genellikle saprofit olarak bulunmaktadırlar. Prokaryotik hücreler olan bakterilerin kendilerine özgü bir hücre yapıları bulunmaktadır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Mantarlar ve Algler); buna karşılık ların ( Çiçekli bitkiler) yayılma ve çoğalma olanakları daha sınırlıdır. Tohumlu bitkiler aktif ve pasif olmak üzere iki şekilde yayılırlar. Aktif yayılma (otokori): Bitkiden oluşan tohumun yine aynı bitkinin kendi olanaklarını kullanarak yere düşüp etrafa yayılmasıyla olur. Pasif yayılma (allokori): Tohumların taşıyıcılar tarafından başka yerlere götürülmesiyle olur.

  Pasif yayılma şekilleri

  Rüzgarla dağılma (Anemokori)
 • Sporlar
 • Çok küçük tohum ve meyveler
 • Sorguçlu veya Tuğ içeren tohumlar
 • Sorguçlu meyveler
 • Kanatlı tohumlar
 • Kanatlı meyveler
 • Uzun tüylü meyve ve tohumlar
 • Yuvarlanan bitkiler
 • Fırlatmalar Su ve buzullarla dağılma (Hidrokori)
 • Denizel akıntılar
 • Irmaklara ve su akıntıları
 • Yağışlar su baskınları ve göller
 • Yüzen buzlar ve buz dağları İnsanlarla ve hayvanlarla dağılma (Zookori)
 • a.Kuşlar
 • b.Memeliler 4.Mekanik dağılma

  Kaynakça

 • Bitki coğrafyası, Kemal Yıldız Yrd.Doç.Dr

  Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesindeki ilgili madde kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.  Yorumlar - Lütfen konu (Bitki yayılışı) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.