Bursa (il)

Bursa (il)Bursa 1890
Resim:Bursa.jpg|Bursa 1890|thumb|left|450px Bursa 40 derece boylam ve 28 - 30 derece enlem daireleri arasında
18. yüzyıl | 19. yüzyıl | 20.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Marmara Denizi'nin güneydoğusunda yer alan, toplam il nüfusu sonuçlarına göre Türkiye'nin 5. büyük ili; http://www.die.gov.tr/konularr/nufusSayimi.htm kent merkezi ise Türkiye'nin 4.büyük şehridir. Bkz: TABLO 4.
Marmara Denizi Karadeniz'i Ege Denizi ve Akdeniz'e bağlayan bir iç denizdir. Türkiye'nin Asya ve Avrupa kısımlarını da birbirinden ayırır. Karadenize İstanbul Boğazı, Ege Denizine Çanakkale Boğazı ile bağlanır. Yüzölçümü 11,350 km²'dir. Adalarında bol miktarda mermer bulunması yüzünden denize bu isim (Yunanca: Marmaros = Mermer) verilmiştir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Marmara Bölgesi'nin Güney Marmara bölümünde yer alır. Kuzeyinde Marmara Denizi ve
Marmara Bölgesi, Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesinden biridir. Balkan Yarımadası ile Anadolu arasında köprü niteliği ile Avrupa ve Asya'yı birbirine bağladığı söylenebilir. Yaklaşık 67.000 km2 lik bir yüzölçüme sahip olup Türkiye'nin %8,5'una karşı gelir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Yalova, kuzeydoğuda
Yalova yöresi, Türkler'den önce Roma - Doğu Roma (Bizans)'ya, daha önce de Bitinya'ya bağlıydı. Bitinya'yla ilgili Bizans arşivlerinin hemen hemen tamamının kaybolmuş olması, bu bölgenin Osmanlı fethi öncesindeki durumunun bilinmesini zorlaştırmaktadır. Ancak, Bizans kaynaklarının suskunluğu, arkeolojik araştırmalar ve bazı 15. yüzyıl Osmanlı kaynaklarıyla bir noktaya kadar giderilebilmektedir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Kocaeli ve
KocaeliMarmara bölgesinde, İzmit Körfezinin güney ve kuzeyinde yer alan il. Kuzeyinde Karadeniz, batıda İstanbul, doğuda Sakarya, güneyde Bursa ile çevrilidir. Toprakları 29°22’ ve 30°21’ doğu boylamları ile 40°30’ ve 41°13’ kuzey enlemleri arasında yer alır. Trafik numarası 41’dir.

İsminin kökeni

Osmanlı Devleti İzmit ve civârını Orhan Gazi zamanında 1337 yılı
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Sakarya, doğuda

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Bilecik, güneyde
Bilecik, Osmanlı Devletinin temellerinin atıldığı, Marmara, Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz bölgelerinin kesiştiği bir kavşak noktasında bulunan bir ildir. 39°39' ve 40°31' kuzey enlemleriyle 29°43' ve 30°40' doğu boylamları arasında bulunan Bilecik; Sakarya, Bolu, Eskişehir, Kütahya ve Bursa arasında yer alır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Kütahya ve batıda
Kütahya rengârenk çinileriyle, Türkiye’nin çini atölyesi olarak bilinen, şifalı kaplıcaları ile meşhur, millî târihimizde müstesnâ bir yeri bulunan, Ege bölgesinin İçbatı Anadolu bölümünde yer alan il. 38o 70’ ve 39o 80’ kuzey enlemleri ile 29o 00’ ve 30o 30’ doğu boylamları arasında yer alır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Balıkesir illeri ile çevrilidir.

Coğrafya

Bursa ili topraklarının yaklaşık % 35 ini dağlar kaplamaktadır. Dağlar genellikle doğu-batı yönünde uzanan sıradağlar şeklindedir. Bunlar; Orhangazi'nin batısından Gemlik körfezinin batı ucunda bulunan Bozburun'a doğru uzanan
Balıkesir Marmara Denizi ve Ege Denizi sahilinde bulunan, turizm bakımından gelişmiş, Türkiye'nin önemli illerinden biri. Kaplıcaları, yeraltı ve yer üstü suları bakımından zengin, üçte biri ormanlık, Türkiye'nin zeytin ambarı olan ili; Marmara Denizi, Bursa, Kütahya, Manisa, İzmir, Ege Denizi ve Çanakkale arasında yer almaktadır. 39°04' ile 40°40' kuzey enlemleri
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Samanlı Dağları,

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Gemlik Körfezi'nin güney yüzünü kaplayan ve
Image:Mudanya 09.jpg|thumb|right|250px|Gemlik Körfezi'nin Mudanya, Bursa|Mudanya'dan görünüşü.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
'nı denizden ayıran , İznik Gölü'nün güneyi, ile Bursa Ovası'nın kuzey kesimleri arasında yer alan
İznik Gölü Türkiye'nin en güzel göllerinden biridir. Beşinci büyük gölümüzdür. Çevresindeki zeytin ormanlarının altın sarısı müşküle üzüm bağları ve her mevsim bin bir çeşit sebze ve meyvenin yetiştiği bitek topraklarının yaşam kaynağı; ilkçağın 'Askanya'sıdır. (Ascanius) Mitolojiye göre; bolluk, bereket,şarap ve toprak tanrısı 'Dionizos'un yıkandığı yerdir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
, Mudanya Dağlarının uzantısı olan Karadağ ve Marmara Bölgesinin en yüksek dağı olan Uludağ'dır (2.543 m). İlde en büyük yükselti 2543m ile Uludağ'dır. Bursa sınırları içinde iki önemli göl bulunmaktadır. Bunlardan biri Marmara Bölgesi'nin en büyük gölü olan İznik Gölü ve bir diğeri de
İznik Gölü Türkiye'nin en güzel göllerinden biridir. Beşinci büyük gölümüzdür. Çevresindeki zeytin ormanlarının altın sarısı müşküle üzüm bağları ve her mevsim bin bir çeşit sebze ve meyvenin yetiştiği bitek topraklarının yaşam kaynağı; ilkçağın 'Askanya'sıdır. (Ascanius) Mitolojiye göre; bolluk, bereket,şarap ve toprak tanrısı 'Dionizos'un yıkandığı yerdir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Uluabat Gölü'dür. İlin en önemli akarsuyu
Uluabat Gölü, (Apolyont veya Öka olarak da bilinir), Bursa|Bursa ilinde bir göldür.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Susurluk Çayı'nın bir kolu olan Nilüfer Çayı dır. Uludağ'ın güney yamaçlarından doğan ve gene Uludağ'dan kaynaklanan birçok küçük dere ile beslenen Nilüfer Çayı

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
'nı sular. Bursa ili sınırları içinde birçok büyük ve verimli ova vardır. Bunlardan en önemlisi 'dır. Verimli topraklarıyla Yenişehir, İnegöl, Karacabey, Orhangazi ve İznik ovaları da bitkisel üretimin yoğunlaştığı yerlerdendir. Bursa ili topraklarının % 17'sini ovalar oluşturmaktadır.

Tarih

Bursa'da şimdilik bilinen en eski arkeolojik kalıntılar Yenişehir yakınlarındaki Menteşe Höyük ve
Bursa iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 757 kilometrekare, nüfusu 44.778 dir. Yüzeyi, yer yer maki ve ormanlarla kaplı sırtlardan ve sırtların meydana getirdiği geniş ve alüvyal ovadan ibarettir. Halkının başlıca geçim kaynağı...
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Orhangazi yakınlarındaki
Bursa iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 330 kilometrekare, nüfusu 28.706 dır. Yüzeyi yer yer engebeli ve...
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Ilıpınar'dan bilinmektedir. Bu arkeolojik buluntu yerlerinin en eski tabakaları yaklaşık 7 bin yıllıktır. Bu tabakalardaki kültür, çanak çömleğin gelişmiş olarak ortaya çıktığı, mimarinin dörtgen planlı, bol miktarda ahşap destekli kerpiç kullanılarak inşaa edilmiş yapılardan oluştuğu tabakalardır. Bursa'da David French,
 • Ilıpınar, Taşova|Ilıpınar - Amasya|Amasya ilinin Taşova, Amasya|Taşova ilçesine bağlı köy
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
 • Mehmet Özdoğan ve Jacop Roodenberg'in arkeoloji ile ilgili çalışmaları tarihöncesiyle ilgili pek çok yeni bilgi ortaya koymuştur. Bursa ve civarında M.Ö. 4000'li yıllardan itibaren çeşitli yerleşimlerin olduğu saptanmıştır. Fakat yöreye ait kesin bilgiler M.Ö. 700'lere dayanmaktadır.

  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Homeros, bölgeden Mysia olarak söz etmektedir. Günümüzde Bursa yöresinde Mysia yerleşmelerini anımsatan iki köy bulunmaktadır: Misi(Gümüştepe) ve Misebolu. Tarihi coğrafyada bölgeye
  Milattan önce sekizinci yüzyılda İzmir'de ya da Sakız Adası'nda yaşadığı sanılan Homeros, Yunan duygu ve düşüncesinin ilk ürünleri olan İlyada ve Odysseia adlı destanların derleyicisidir. Troya (Truva) Savaşı'na ilişkin efsaneleri toplayan İlyada adlı eserinde, eski Yunanlıların gelenek ve görenekleri, dini ve felsefi inançlarıyla Çanakkale'nin tarihi coğrafyası hakkında önemli bilgiler bulunmaktadır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Frigya da denilmektedir.
  Frigler, Makedonya ve Trakya bölgesinden M.Ö. 1200'lerde Anadolu'ya göç etmişlerdir. Frig Devleti ise olasılıkla M.Ö. 8.yy. da kurulmuştur.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  'lerde İskitler'den kaçan
  M.Ö. sekizinci ve yedinci yüzyıllarda Orta Asyadan güney Rusyaya göç ederek M.Ö. 6. yüzyılda Tuna-Volga ırmakları arasındaki geniş bölgede devlet kuran bir bozkır kavmi. Bu kavme Persler, Saka ve Yunanlılar, İskit adını vermişlerdir. İskitlerin M.Ö. 9. yüzyılda, Altay Dağlarının doğusunda yaşadıkları tahmin edilmektedir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Kimmerlerin Frigya devletini yıktıkları bilinmektedir. Bursa adı, bu şehri kuran
  Kimmerler, M.Ö. 15 ve M.Ö.14'üncü yüzyıllardan M.Ö. 8'inci yüzyılın ilk yarısına kadar İdil Nehri’inden Karadeniz’in kuzeyine doğru uzanan geniş bir alanda Kimmerya’da yaşamış göçebe bir kavimdir. Korkusuz ve cesur savaşçılar olarak ün salmışlardır. İskitlerin baskısıyla Kafkas dağlarını aşarak Doğu Anadolu'ya saldırdılar. Asur kralı II. Sargon, bunları bozguna uğrattı. Fakat savaşta ölünce Kimmerler, bir süre daha bu bölgede kaldılar. Sonra batıya doğru ilerlediler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Bitinya Kralı Prusiasdan gelmektedir. M.Ö. 7. yy'da bu bölgeye göç eden Bityn'ler(Bitinler) buraya Bitinya'' adını verirler.

  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  M.Ö. 185'te,

  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Kartaca'nın yetiştirdiği büyük generallerden
  Kartaca, M.Ö 814 yılında, Filistin topraklarında bulunan Tire (Sur) kentinden gelen Fenikeli tüccarlar tarafından Tunus yarımadasında kurulmuş olan bir kenttir. Fenike dilinde "Kart-haşadt" yani "Yeni Şehir" anlamına gelmektedir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Hannibal'ın Kral I. Prusias'a, ve Olympus kentinin kurulmasını örgütlediği bilinmektedir. Prusias adı zamanla Prusa, sonra da ''Bursaya dönüşmüştür. M.Ö. 74'te Roma İmparatorluğu'nun egemenliğine geçen Bitinya, Roma'dan gönderilen Proconsul(Eyalet Valisi)'lerce yönetilen bir Asya Eyaleti haline gelmiştir. Bursa, M.S. 385-1326 yılları arasında ise Bizans dönemini yaşamıştır. M.S. 555 civarında bölgede ipek üretimine başlanmış ve doğal sıcak sulu kaplıcaların üretilmesi ile küçük bir kaplıca kenti kurulmuştur. Bursa, 1204- 1261 yılları arasında 'e bağlıdır, genelde kale içinde kalmış, fazla büyüyememiştir.

  Osmanlı Dönemi

  Anadolu Selçuklu Devleti'nin zayıflayıp dağılmaya başlamasıyla kurulan Anadolu Beylikleri içinde zamanla gelişen Osmanlı Beyliği, çevredeki tekfurların arazilerini de alarak güçlenmiştir. Bursa, 1307 yılında Osman Bey tarafından kuşatılmış, uzun süren kuşatmadan sonra 6 Nisan 1326'da Osman Bey'in oğlu Orhan Bey tarafından alınmıştır. 1335 yılında başkent Bursa'ya taşınmış ve kentte büyük imar hareketleri yaşanmıştır. Osmanlılar Bursayı aldıklarında kent sadece hisar içinden ibaretken Orhan Gazi şehri hisarın dışına çıkararak Orhan Gazi Külliyesini kurdurtmuştur. Surlar dışında mevcut yerleşmeye yakın, hakim noktalarda cami, hamam, imarethane, darüşşifa, medrese gibi kamu yapıları inşa inşa edilerek bu külliyelerin çevrelerinde konut alanları yaratılmış ve böylece bir yerleşme geleneği başlamıştır. Başkent, 1363 yılında ( I. Murad Hüdavendigâr döneminde) Edirne'ye taşınmıştır. Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethetmesinden sonra ise Bursa'nın faal rolü son bulmuş ve yönetim merkezi niteliğini kaybetmiştir. Tanzimat sonrası dönemde Hüdavendigar Vilayeti merkezliği yapan Bursa'ya 1900'lü yılların başında Bilecik, Kütahya, Karesi ( Balıkesir), Karahisar ( Afyon) sancakları bağlı bulunmaktaydı. Milli mücadele dönemlerinde çeşitli ayaklanmaların yaşandığı Bursa, 8 Temmuz 1920 de Yunalılarca işgal edilmiş; 30 Ağustos savaşından sonra Türk birliklerince geri alınmıştır.

  İklim

  Genelde ılıman bir iklime sahiptir. Ancak, iklim bölgelere göre de değişiklik göstermektedir. Kuzeyde Marmara Denizinin yumuşak ve ılık iklimine karşılık güneyde Uludağ'ın sert iklimi ile karşılaşılmaktadır. İlin en sıcak ayları Temmuz - Eylül, en soğuk ayları ise Şubat - Mart'tır. 52 yıllık gözlem süresi itibarı ile yıllık ortalama yağış miktarı 706 mm.dir. İlde ortalama nispi nem % 69 civarındadır.

  Ekonomi

  2000 yılı nüfus sayımı resmi kesin sonuçlarına göre Türkiye'nin 4.büyük kentidir. (http://www.die.gov.tr/konularr/nufusSayimi.htm Bkz: TABLO 4) Bursa; otomotiv, tekstil, makine, gıda sanayi sektörlerinde söz sahibidir. Tarihte ilk üretiminin Bursa'da gerçekleştiği söylenir, halen de havlu üretimi ve ihracatı gerçekleştirilir. İpek üretimi ve bıçakçılık geçmişten bu yana yaygın olarak yapılır. 1961 yılında kurulan Türkiye'nin ilk organize sanayi bölgesi ile daha sonra oluşan ve özellikle İzmir ve Ankara yollarının çevresi Bursa'da sanayileşmenin yoğun olduğu yerlerdir.

  İlçeler

  Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, , Büyükorhan, Gemlik, Gürsu, Harmancık, İnegöl, İznik, Karacabey, Keles, Kestel, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi, Yenişehir

  Kültür ve sanat

  {|align="right" style="border-top:1px solid red; border-bottom:1px solid red; border-right:1px solid red; border-left:1px solid red" |+Mutfak Kültürü |- | İskender Kebap, yörenin ünlü yemeğidir. |- | Kestane Şekeri de ünlü tatlısıdır. |- | de Dünyanın en iyi cins zeytinlerindendir. |- | Kemal Paşa Tatlısı da ünlü tatlısıdır. |- |} Karagöz Gölge oyunu, tarihte Bursa'nın Türk kültür yaşamına kazandırdığı en önemli etkinliklerdendir

  Halkoyunları

  Kılıçkalkan, yörenin ünlü halkoyunudur. Bunun yanı sıra Uludağ yöresi Türkmen oyunları olan Güvende, Sekme, Çiftetelli, Düz Oyun, Büyük Oyun ilgi çekicidir.

  Linkler

 • http://www.bursa.gov.tr Bursa Valiliği
 • http://www.bursa.bel.tr Bursa Büyükşehir Belediyesi
 • http://www.turkcebilgi.net/tatil-yoreleri/turkiye/bursa-6285.html Bursa Hakkında Bilgi
 • http://www.bursa.net Bursa Nokta Net

  Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesindeki ilgili madde kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

  Bursa (il) Resimleri


  • Saltanat Kapısı,Tophane

  • Saat Kulesi,Tophane

  • Bursa 1890  Yorumlar - Lütfen konu (Bursa (il)) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.