Buz

Buz katı haldeki su tabiatta kar, dolu ve buzul şeklinde bulunur. Renksiz ve kristal hâldedir. Altıgen şeklindeki kristalleri, kar tânelerinde ve pencere camlarında donmuş hâlde çok güzel görünür.

BuzKar kristalleri Wilson Bentley, 1902

Buz hakkında ansiklopedik bilgi

Buz katı haldeki su doğadaki kar, dolu ve buzul şeklinde bulunur. Renksiz ve kristal haldedir. Altıgen şeklindeki kristalleri, kar tanelerinde ve pencere camlarında donmuş halde çok güzel görünür.

Su, 0°C’de donduğunda hacmi takriben % 11 genleşir ve içinde bulunduğu kabı zorlar. Donan su borularının çatlaması bundandır. Donma, suyun yoğunluğunu azaltır, bu yüzden buzdağları suda yüzerler. Bütün cisimler, ısınınca hacimce genişler, soğuyunca küçülür. Fakat su, bu kâidenin dışındadır. Su iyice soğuyup donduğu zaman hacmi genişler. Yoğunluğu azalır. Bunun için buz, su üstünde yüzer. Eğer diğer maddeler gibi, hacmi küçülseydi yoğunluğu da artacağından, donan buz denizin dibine çökecekti. Böylece deniz dipleri buz yığını hâlini alacaktı ve deniz diplerinde hiç bir canlı yaşayamayacaktı. Bu hâl, bütün âlemi yaratan Allahü teâlânın kudret ve merhametinin açık işâretlerinden bir tânesidir.

Karayollarında donmanın önüne geçilmesinde ve buzun bol miktarda ticârî maksatlarla üretilmesinde, sudaki katkıların donma noktasını düşürmesi özelliğinden faydalanılır. Saf olmayan suyun donma noktasının düşük olmasından istifâde edilir. Meselâ deniz suyu -2, -7°C’de donar. Bu sebepten donması istenmeyen yollara tuz serpilerek donma derecesi düşürülür.

Buzdağı

Buzul

Buzul çağı

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Buz Resimleri


 • Rüzgar ve su sıçramasıyla oluşmuş buz tanecikleri. Harlech, Galler Ülkesi'nde bir tepe.

 • Kerman, İran'da ortaçağ'da yapılmış bir buz evi (yakhchal)

 • Kanada Big White Kayak Merkezi Big White Ski Resort'nde buz sarkıtları.

 • Dinner Plain'de (Avustralya) çatıda oluşan buz saçakları Australia.

 • Kış boyunca buz tutmuş Çit

 • Bir bardak buzlu su

 • İzlanda, sahilindeki 4 tonluk doğal dev buz kütlesi

 • Buz sarkıtları

 • Buzlarla kaplanmış küçük otlar

 • Kış ayında buz tutan çalılar

 • İzlanda'nın en büyük buzul gölü olan Jökulsárlón Gölü'nde bir buz bloğu.

 • Kar kristalleri Wilson Bentley, 1902Yorumlar - Lütfen konu (Buz) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.

Misafir: Karrayollarında donmanın önüne geçilmesinde ve buzun bol miktarda ticari maksalarla

üretilmeside,sudaki katkıların donma noktasını düşürmesi özelliğinden faydalanılır.

Saf olmayan suyun donma noktasının düşük olmasından istifade edilir.Deniz suyun

-2,7 derecede donar.Bu sebepten donması istenilmeyen yollaara tuz serpilir - 2 yıl, 9 ay önce yazıldı.