Caber Kalesi

Caber Kalesi Suriye’nin kuzeyinde, Fırat Nehrinin sol kıyısında eski bir kale. Rakka şehrinde Balis’e giden yol üzerinde, Rakka’nın 50 km batısında, Halep şehrinin 110 km doğusunda yer almaktadır.

Caber KalesiCaber Kalesi

<p>Osman Bey'in dedesi Süleyman Şah'ın türbesinin bulunduğu yer

Osman Bey'in dedesi Süleyman Şah'ın türbesinin bulunduğu yer

Caber Kalesi Suriye’nin kuzeyinde, Fırat Nehrinin sol kıyısında eski bir kale. Rakka şehrinde Balis’e giden yol üzerinde, Rakka’nın 50 km batısında,
Fırat Nehri Türkiye’nin en verimli ve su potansiyeli en yüksek ırmağıdır. Siverek ilçesi, Dağbaşı Bucağı yakınındaki Maktalan civarında Şanlıurfa topraklarına giren Fırat nehri Adıyaman ve Gaziantep il sınırını belirledikten sonra Suriye topraklarına girer, Basra Körfezi’ne dökülür.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Halep şehrinin 110 km doğusunda yer almaktadır.

</p><p>Türbeden bir başka görüntü

Türbeden bir başka görüntü

İslamiyetten önceki devirde ve
Halep Suriye'nin en büyük ikinci kentidir. 1999 nüfusu 1.7 milyon olup, günümüzde 3 milyona yaklaştığı tahmin edilmektedir. Halep Arapça'da ve diğer bazı Sami dillerinde taze süt demektir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
İslamiyetin başlangıcı sırasında buranın ismi Davsara idi. Müslüman coğrafya alimleri burası için "Davsen" adını kullandılar. Hicri 5. asırda Beni Kuşeyrli Ca’ber tarafından zaptedildiği için bu isimle şöhret bulmuştur. Bu kale 1087’de Sultan Celaleddin Melikşah tarafından zaptedilmiş ve Halep’teki Ukaylilerin sonuncusu Salim’e verilmiştir.

</p><p>Caber Kalesi Türkiye sınırları dışında bulunan tek Türkiye toprağıdır. Burada Türk bayrağı dalgalanır ve Türk askerleri görev yapar

Caber Kalesi Türkiye sınırları dışında bulunan tek Türkiye toprağıdır. Burada Türk bayrağı dalgalanır ve Türk askerleri görev yapar

1146’da Musul Emiri Atabeg Zengi tarafından kuşatılmış ise de, ölümü üzerine zaptedilememişti. Ancak daha sonra bu kale Ukayliler tarafından Atabeg Zengi’nin oğlu Nureddin Zengi’ye teslim edildi. 1206’da Harzemşahların istilasına, 1260’ta da zalim Hülagü’nün yağmasına ve tahribatına maruz kalmıştır. Memluklüler zamanında Haleb’e bağlanan kale, Kılavun’un hükümdarlığının son zamanlarında tamir edilmiş sonra da Döğer adlı Türkmen Boyunun eline geçmiştir. Döğerli beyler, Memluklüler ve Osmanlılar zamanında kaleye hakim olmuşlardır.

</p><p>Tarihte ilk kez Yavuz Sultan Selim tarafından Osmanlı topraklarına katılan bölgede, Süleyman Şah adına türbe yaptırıldı.

Tarihte ilk kez Yavuz Sultan Selim tarafından Osmanlı topraklarına katılan bölgede, Süleyman Şah adına türbe yaptırıldı.

Osmanlı vak’anüvislerine göre Ca’ber Kalesi,
Arapça "selem" kökünden alınmış olan İslam (Arapçası الإسلام,), sözlükte, "itaat etmek, boyun eğmek, teslim olmak, kötülüklerden salim bulunmak, selamete ulaşmak" vb. anlamlara gelen bir mastardır. İslam Hz. Muhammed (s.a.v)'e Allah tarafından vahiyle bildirilen son ve kâmil dinin adıdır. Bu dine uyanlara Müslüman denir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Osmanlı Devletinin kurucusu olan Osman Beyin büyük babası, Fırat Nehrini geçerken şehid olan
Osmanlı Devleti, 13. yüzyıl sonlarından 20. yüzyılın ilk çeyreğine değin varlığını sürdüren Türk devleti. Anadolu'da kurulmuş, sınırları tarihi boyunca çok değişmekle birlikte en geniş döneminde bugünkü Arnavutluk, Yunanistan, Bulgaristan, Yugoslavya, Romanya ye Akdeniz'in doğusundaki adaları, Macaristan ve Rusya'nın bazı kesimlerini, Kafkasya, Irak, Suriye, Filistin ve Mısır'ı, Cezayir'e kadar tüm Kuzey Afrika'yı ve Arabistan'ın bir bölümünü kapsamıştır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Süleyman Şahın gömüldüğü yerdir. Burada Süleyman Şaha ait olduğu tesbit edilen türbe, Osmanlı Sultanı
Süleyman Şah (Arapça: سليمان شاه) (Süleyman Şah (?-1227), Ertuğrul Gazi'nin babası, Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Bey'in dedesidir. Türk büyüklerinden olup, Oğuzların Kayı boyundandır. Doğum yeri, târihi ve âilesi hakkında kaynaklarda geniş bilgiye rastlanmamıştır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
İkinci Abdülhamid tarafından yeniden yaptırılmıştır. Ca’ber Kalesi Osmanlı Devleti zamanında Rakka kazasına bağlı bir nahiye merkeziydi.
Sultan İkinci Abdülhamid, 21 Eylül 1842 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası Sultan Birinci Abdülmecid, annesi Tir-i Müjgan Kadın Efendi'dir. Annesi Çerkezdir. Sultan İkinci Abdülhamid çok küçük yaşta iken annesini kaybettiği için öksüz büyüdü ve onu üvey annesi Piristu Kadın yetiştirdi. Çocukluğunda çok zayıf bir bünyeye sahip olan Sultan İkinci Abdülhamid sık sık hasta olurdu.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Birinci Dünya Harbinden sonra Osmanlı Devletinin yıkılması üzerine 1918 yılı sonlarına doğru İngilizler tarafından işgal edildi. Sonradan Suriye Devleti sınırları içine dahil edildi.

20 Kasım 1921’de Türkiye ile Fransa hükumetleri arasında imzalanan Ankara İtilafnamesinin 9. maddesi gereğince; Osmanlı sülalesinin kurucusu olan Sultan Osman Hanın büyük babası Süleyman Şahın, Ca’ber Kalesindeki Türk mezarı diye tanınan kabri, müştemilatı ile beraber

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Türkiye’nin malı sayılmış ve Türkiye’ye orada muhafızlar bulundurmak ve bayrağını çekmek hakkı tanınmıştır.

</p><p>Türbenin içinden bir görüntü. Görüntüdeki sandukalarda Kayı boyunun lideri Süleyman Şah ve iki muhafızı yatmaktadır.

Türbenin içinden bir görüntü. Görüntüdeki sandukalarda Kayı boyunun lideri Süleyman Şah ve iki muhafızı yatmaktadır.

DSİ Genel Müdürlüğü yaptığı dönemde türbenin sular altında kalmaması ve yerinde muhafazası için çaba harcayan Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Şanlıurfa ziyaretinin ardından resmi açılışı için gün sayılan Süleyman Şah Türbesi'nde incelemelerde bulundu. Suriye'nin 2002 yılında bölgede Teşrin Barajını inşa edince türbenin sular altında kalmasının söz konusu olduğunu hatırlatan Eroğlu, 2004 yılında DSİ Genel Müdürü olduğum dönemde buranın etrafının tahkim edilmesi ve su geçirmemesi için restore edilmesi konusunda talimat verdim. Ayrıca Karakozak Saygı Karakolunun inşaatı için de talimat verdim. Ancak 2005 yılında yer teslimi yapmamıza rağmen Suriye makamları müteahhit firmanın araç ve gereçlerinin geçmesine bir süre izin vermedi. Ancak 2008 yılında başlanan çalışmalar aynı yıl tamamlandı diye konuştu.

Linkler

http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=1118883&title=yurtdisindaki-tek-vatan-topragi

Bu makalenin görselleri Zaman Gazetesi web sitesinden alınmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey yarımkürede, Avrupa ve Asya kıtalarının kesişme noktasında bulunan bir ülke. Ülke topraklarının büyük bir bölümü Anadolu yarımadasında, kalanı ise Balkan Yarımadası'nın uzantısı olan Trakya'da bulunur. Ülkenin üç yanı Akdeniz, Karadeniz ve bu iki denizi birbirine bağlayan Boğazlar ile Marmara Denizi ve Ege Denizi ile çevrilidir. Komşuları Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, Ermenistan, Nahçıvan (Azerbaycan), KKTC, İran, Irak ve Suriye'dir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

Caber Kalesi Resimleri


  • Caber Kalesi

  • Caber Kalesi

  • Caber KalesiYorumlar - Lütfen konu (Caber Kalesi) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.