Cumhuriyetin getirdiği yenilikler

Cumhuriyet ile beraber ü,lkeyi yöneten kişiler belli süreler içinde yenilenir. Atatürk Cumhuriyet ilan edilince her alanda birçok yenilikler yaptı. Bu yeniliklere Atatürk Devrimleri denir. Cumhuriyet ile yapılan yenilikler şunlardır.

Cumhuriyetin getirdiği yenilikler hakkında ansiklopedik bilgi

Cumhuriyet ile beraber ülkeyi yöneten kişiler belli süreler içinde yenilenir. Atatürk Cumhuriyet ilan edilince her alanda birçok yenilikler yaptı. Bu yeniliklere Atatürk Devrimleri denir.

Cumhuriyet ile yapılan yenilikler1. Medreseler kapatıldı,yeni ve modern okullar açıldı.

2.

Arap harfleri kaldırıldı.Harf devrimiyle Türk alfabesi(abece)kabul edildi.

3.

Giyim kuşağında da yenilikler yapıldı.

4.

Ölçü birimleri değiştirildi.

5.

Soyadı kanunu çıkarıldı.Mustafa Kemal''e Atatürk soyadı verildi.

6.

Kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkı verildi.

7.

Kadın _erkek eşitliği sağlandı

8.

Din ve devlet işleri birbirinden ayrıldı.Buna laiklik denir.

9.

Din kurallarına göre çalışan mahkemeler kaldırıldı.

10.

Tarımda yeni aletler kullanılmaya başlandı.Köylere kadar elektrik ve telefon götürüldü.

11.

Yurdumuzun her tarafından yollar,köprüler,barajlar,limanlar,fabrikalar,hava alanları,demir yolları yapıldı.

Yenilikler

Atatürk Türkiye'yi "Çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak" amacıyla bir dizi yenilik yaptı. Bu yenilikleri beş başlık altında toplayabiliriz:

1. Siyasal Yenilikler:

· Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)

· Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923)

· Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)

2. Toplumsal Yenilikler

· Kadınlara erkeklerle eşit haklar verilmesi (1926-1934)

· Şapka ve kıyafet yeniliği (25 Kasım 1925)

· Tekke zâviye ve türbelerin kapatılması (30 Kasım 1925)

· Soyadı kanunu ( 21 Haziran 1934)

· Lâkap ve unvanların kaldırılması (26 Kasım 1934)

· Uluslararası saat, takvim ve uzunluk ölçülerin kabulü (1925-1931)

3. Hukuk Yeniliği :

· Mecellenin kaldırılması (1924-1937)

· Türk Medeni Kanunu ve diğer kanunların çıkarılarak laik hukuk düzenine geçilmesi (1924-1937)

4. Eğitim ve Kültür Alanındaki Yenilikler:

· Öğretimin birleştirilmesi (3 Mart 1924)

· Yeni Türk harflerinin kabulü (1 Kasım 1928)

· Türk Dil ve Tarih Kurumlarının kurulması (1931-1932)

· Üniversite öğreniminin düzenlenmesi (31 Mayıs 1933)

· Güzel sanatlarda yenilikler

5. Ekonomi Alanında Yenilikler:

· Aşârın kaldırılması

· Çiftçinin özendirilmesi

· Örnek çiftliklerin kurulması

· Sanayiyi Teşvik Kanunu'nun çıkarılarak sanayi kuruluşlarının kurulması

· I. ve II. Kalkınma Planları'nın (1933-1937) uygulamaya konulması, yurdun yeni yollarla donatılması

Soyadı Kanunu gereğince, 24 Kasım 1934'de TBMM'nce Mustafa Kemal'e "Atatürk" soyadı verildi.Yorumlar - Lütfen konu (Cumhuriyetin getirdiği yenilikler) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.

DAMLA NAZLI FLORA: 1. Medreseler kapatıldı,yeni ve modern okullar açıldı.

2.

Arap harfleri kaldırıldı.Harf devrimiyle Türk alfabesi(abece)kabul edildi.

3.

Giyim kuşağında da yenilikler yapıldı.

4.

Ölçü birimleri değiştirildi.

5.

Soyadı kanunu çıkarıldı.Mustafa Kemal''e Atatürk soyadı verildi.

6.

Kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkı verildi.

7.

Kadın _erkek eşitliği sağlandı

8.

Din ve devlet işleri birbirinden ayrıldı.Buna laiklik denir.

9.

Din kurallarına göre çalışan mahkemeler kaldırıldı.

10.

Tarımda yeni aletler kullanılmaya başlandı.Köylere kadar elektrik ve telefon götürüldü.

11.

Yurdumuzun her tarafından yollar,köprüler,barajlar,limanlar,fabrikalar,hava alanları,demir yolları yapıldı. - 3 yıl, 10 ay önce yazıldı.